Wie heeft recht op een eindejaarspremie / attractiviteitspremie?

De meeste medewerkers hebben recht op de premie. De dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid omwille van COVID-19 worden gelijkgesteld met arbeidsprestaties.
We zetten op een rijtje wie géén recht heeft op de premie.

  • Medewerkers die in dienst gekomen zijn vanaf 01/10/2021 met een contract van onbepaalde of bepaalde duur.
  • Medewerkers met een vervangingscontract waarbij de persoon die zij vervangen de premie wel krijgt; dat is het geval voor een vervanging voor ziekte, zwangerschap en borstvoedingsverlof.

Opmerking: medewerkers met een vervangingscontract waarbij de persoon die zij vervangen de premie niet krijgt, dit is in het geval van een vervanging in het kader van tijdskrediet, hebben er wél recht op.

Hoe wordt het bedrag van de eindejaarspremie / attractiviteitspremie berekend?

Medewerkers op loonlijst van een ziekenhuis

Eindejaarspremie
Het brutobedrag van de eindejaarspremie bestaat uit een forfaitair gedeelte en een variabel gedeelte.

  • Het forfaitaire gedeelte wordt jaarlijks vastgelegd.
  • Het variabel gedeelte bedraagt 2,5 % van het geïndexeerde bruto jaarloon van de betrokken medewerker.

Rekening houdend met de twee hierboven aangehaalde elementen, ziet de eindejaarspremie voor 2021 er als volgt uit:
€ 366,35 x tewerkstellingsbreuk + ((wedde oktober 2021 x 12) x 2,5 %)

Attractiviteitspremie
Net zoals de eindejaarspremie bestaat deze premie ook uit een forfaitair én een variabel brutobedrag.

  • Het forfaitair gedeelte wordt jaarlijks vastgelegd.
  • Het variabel gedeelte bedraagt 0,53 % van het geïndexeerde bruto jaarloon van de betrokken medewerker.

Rekening houdend met de twee hierboven aangehaalde elementen, ziet de attractiviteitspremie voor 2021 er als volgt uit:
€ 691,22 x tewerkstellingsbreuk + ((wedde oktober 2021 x 12) x 0,53 %)

Medewerkers op loonlijst van een beschut wonen

De eindejaarspremie / attractiviteitspremie wordt voor deze medewerkers geïntegreerd in één bedrag. Het eindresultaat is identiek als voor medewerkers van een ziekenhuis. Deze regeling is een uitvoering van de CAO van 12 november 2018.
De eindejaarspremie bestaat uit een forfaitair én variabel brutobedrag.

  • Het forfaitair gedeelte wordt jaarlijks vastgelegd.
  • Het variabel gedeelte bedraagt 3,03 % van het geïndexeerde bruto jaarloon van de betrokken medewerker.

Rekening houdend met de twee hierboven aangehaalde elementen, ziet de eindejaarspremie voor 2021 er als volgt uit:
€ 1 057,56 x tewerkstellingsbreuk + ((wedde oktober 2021 x 12) x 3,03 %)

Eindejaarspremie / attractiviteitspremie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X