In de werking van Covias zetten we in op verschillende vormen van participatie, anderzijds vinden we het ook belangrijk dat niet enkel cliënten participeren, maar ook hun naastbetrokkene.

Een model die we hierbij hanteren is dat van de trialoog.

Cliëntenparticipatie
Participatie van naastbetrokkene
Trialoog