059 43 56 54 – ona.middenkust@covias.be

Doelgroep

OnA Middenkust richt zich tot volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.
Er wordt beoogd om deze doelgroep via een aanbod van activering en ontmoeting maximaal een plaats in de samenleving te bezorgen.

OnA Middenkust wil deze mensen ondersteunen in het herontdekken van hun capaciteiten en hun zoektocht naar nieuwe interesses en sociale contacten.

Vast aanbod

In het weekoverzicht kan je terug vinden op welke locaties we te vinden zijn.

Variabel aanbod

Naast het wekelijks vaste aanbod, is er ook een variabel aanbod.

Elke maand is er een maandprogramma waarin er diverse activiteiten worden opgenomen. Vb. marktbezoek, uitstap, vorming, bezoek aan tentoonstelling, …

Heb je zelf een idee of een voorstel? We kunnen het samen uitwerken en opnemen in het programma.

Handig om te weten

Kostprijs

Er wordt geen lidgeld gevraagd.
Op elke locatie kan je consumpties aan een democratische prijs kopen.
Voor bepaalde activiteiten wordt een kostprijs gevraagd. Deze prijs wordt op voorhand duidelijk gecommuniceerd.

Inschrijven

Voor enkele activiteiten dien je op voorhand ingeschreven te zijn.
Indien je door bepaalde omstandigheden toch niet kan aanwezig zijn op een ingeschreven activiteit, vragen we ons hiervan op de hoogte te brengen.

Peter- en meterschap

Als nieuwe deelnemer kan je, indien je dit wenst, een peter of meter toegewezen krijgen. De peter of meter kan je helpen met vragen en je wat helpen wegwijs te maken in de werking.
Indien je later zelf peter of meter wenst te zijn, kan dit natuurlijk ook.

Individuele babbel

Wanneer je als deelnemer start, vindt er na ongeveer één maand een individueel gesprek plaats. Dit dient om even te polsen hoe alles voor jou verloopt.
Daarna vindt er jaarlijks een individueel gesprek plaats.
Uiteraard kan je tussendoor ook steeds bij ons terecht voor een babbel.

Facebookgroep

Als deelnemer kan je lid worden van de facebookgroep. Dit is een gesloten groep, enkel te bekijken door deelnemers.
Stopt je deelname, dan word je uit deze facebookgroep verwijderd.

Verzekering

Tijdens deelname aan een activiteit, ben je verzekerd.

Team

Binnen het team wordt belangrijke informatie omtrent jou doorgegeven. Indien we het nodig achten, nemen we contact op met je huisarts, je psychiater of iemand uit jouw netwerk.

X
X
X
X