Als cliënt

Als cliënt geniet u steeds een aantal basisrechten, verwijzend naar de zogenaamde ‘patiëntenrechten’. Meer informatie over deze patiëntenrechten kunt u alvast hier vinden.

Indien u als cliënt of mantelzorger opmerkingen heeft met betrekking tot het respecteren van deze rechten, over een bepaald aspect van de werking ontevreden bent, kunt u dit bespreken met de begeleiding. Indien antwoorden onvoldoende zijn, kunt u ook contact opnemen met de teamverantwoordelijke of directeur.

Er kan ook steeds een beroep gedaan worden op de onafhankelijke ombudspersoon Geestelijke Gezondheidszorg:
-> Anne-Leen Denolf : 0491 39 39 18 of anne-leen.denolf@ombudsfunctieggz.be
-> Helene Cambien : 0490 41 93 01 of helene.cambien@ombudsfunctieggz.be

Meer informatie over deze ombudsfunctie is te vinden op :
http://ombudsfunctieggz.be/

Als naaste

Maak jij ook al (gratis) gebruik van de familievertrouwenspersoon? Een onafhankelijk aanspreekpunt voor familie …

Wat is een familievertrouwenspersoon?

Een familievertrouwenspersoon is een onafhankelijk aanspreekpunt voor familie. Wanneer familie nood heeft aan een luisterend oor of moeilijkheden ervaart rondom de zorg voor een familielid, kan hij/zij terecht bij de familievertrouwenspersoon.

Wat doet de familievertrouwenspersoon?

  • Een luisterend oor bieden bij moeilijkheden tussen familie en zorgorganisatie, wanneer familie zich niet begrepen voelt, …
  • Algemene informatie geven over het ziektebeeld en de gevolgen voor familie, alsook over beschikbare doorverwijzingen voor familieleden
  • Informatie geven over beroepsgeheim & de algemene wet- en regelgeving
  • Belangenbehartiging, onder meer door ondersteuning in gesprekken met hulpverleners
  • Bemiddelen tussen familie en hulpverleners/zorgorganisatie, en desgewenst adviseren bij klachtprocedures
  • Anoniem signaleren van problemen of knelpunten die familie ervaren binnen de zorgorganisatie

Voor wie?

De familievertrouwenspersoon is beschikbaar en bereikbaar voor alle familieleden en naasten van personen die in begeleiding/ behandeling zijn binnen de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg. Bijvoorbeeld, is iemand in begeleiding in een psychiatrische zorgvoorziening, een mobiel team of binnen een CGG, dan kan de familie terecht bij de familievertrouwenspersoon.

Wil je nog meer weten over de familievertrouwenspersoon? Neem dan zeker een kijkje op de website van het Familieplatform.

X
X
X
X