Algemeen

Cliënten hebben rechten. Als basis wordt vaak verwezen naar de zogenaamde ‘patiëntenrechten‘. Vanzelfsprekend wil Covias cliënten inzicht geven in hun rechten, meer nog, kiezen we resoluut voor een participatief model.

We betrekken cliënten op meerdere niveaus. 

1. Individueel niveau

De begeleiders bespreken in gelijkwaardigheid met de cliënt de werkpunten en wijze van aanpak. We streven naar een respectvolle open
communicatie in de begeleidingsrelatie.

2. Organisatieniveau

De participatieraad is een orgaan op organisatieniveau. De participatieraad vergadert om de 3 maanden. De thema’s worden aangebracht door de cliënten. Als organisatie hechten we heel veel belang aan de mening en de voorstellen van de cliënten.

3. Afhankelijk van de woonvorm

Indien u als cliënt gebruik maakt van een van onze woonvormen, wordt u ook uitgenodigd op de bewonersvergadering.

Tijdens de bewonersvergadering is er overleg tussen de bewoners van het huis of de site en de begeleiders. Hier wordt het samenwonen besproken en afspraken gemaakt. Ook andere thema’s met betrekking tot wonen en de begeleiding kunnen aan bod komen.


De participatieraad

De participatieraad benoemt volgende thema’s als uitermate belangrijk:

 • Continuïteit van de zorg
 • In dialoog gaan met partners Covias en “experten” die de participatieraad kunnen adviseren, inspireren, …
 • Ervaringsdeskundigheid

Continuïteit en kwaliteit van de zorg


 • De participatieraad denkt hierbij aan :
  • Wanneer een andere trajectbegeleider de begeleiding over neemt dient dit met de grootste zorg te gebeuren. In eerste instantie het gesprek met 2.
  • Wat als het niet klikt tussen cliënt en trajectbegeleider? In welke mate ligt de keuze van begeleider in handen van de cliënt? Kan er meer ruimte zijn voor specifieke keuzes?
  • Wat zijn goede instrumenten om de kwaliteit van begeleiding te beoordelen? Welk instrument kan er zijn om de algemene werking van Covias op kwaliteit te beoordelen? Er wordt gedacht aan een permanente mogelijkheid voor het invullen van een enquête of een steeds toegankelijke bevraging op de website…
  • Kan er ook continuïteit van zorg zijn, regio-overstijgend?

Dialoog

Nog verder uit te werken…

Ervaringsdeskundigheid

Het inschakelen van ervaringswerkers wordt gezien als een absolute meerwaarde!
De opleiding wordt eveneens gezien als een meerwaarde omwille van onder andere deontologische redenen.
Ervaringswerkers dienen enkel ingezet te worden op vraag van cliënt, en op basis van de specifieke expertise.

Meer info op onze webpagina over ervaringswerk

Clienttevredenheid

Klik hier om de bevraging met betrekking tot cliënttevredenheid in te vullen.

Blijf op de hoogte, via onze nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van onze vrijwilligerswerking en -vacatures, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

X
X
X
X