Familietevredenheid

Als familielid of naastbetrokkene van één van onze cliënten bent u voor ons natuurlijk ook belangrijk. Covias is geïnteresseerd in uw mening!
Op basis van uw ervaringen met onze zorg- en dienstverlening, proberen we onze cliënten en hun omgeving zo goed mogelijk bij te staan.
Om uw ervaringen met ons te delen werken we samen met het Familieplatform en organiseren we een ‘familietevredenheidsmeting‘.

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de ervaringen en noden van familie binnen de geestelijke gezondheidszorg. Het is belangrijk bij het invullen van de vragen dat u zich beperkt tot de huidige begeleiding in Covias. Indien u hulp wenst bij het invullen van de vragenlijst, spreek dan gerust een medewerker aan.

‘Familie’ gaat over familie of naastbetrokkenen die betrokken zijn in de zorg van hun familielid/vriend(in) (dochter/zoon, ouder, broer/zus, partner, vriend(in), buddy…). Verder gebruiken we de term ‘familie’.
Het invullen van de vragenlijst kan op papier of online.
Deelname is vrijwillig en neemt ongeveer 20 minuten in beslag. U kan op elk moment en zonder gevolgen uw deelname stopzetten. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en bewaard door Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw.
Uw deelname en antwoorden hebben geen impact op de behandeling van uzelf of uw familielid. Covias krijgt na afronding van het onderzoek een rapport met de groepsresultaten en de anonieme gegevens. We houden ook u natuurlijk graag op de hoogte van deze groepsresultaten. Hiervoor zult u terecht kunnen op deze pagina.

Wenst u de papieren versie van de vragenlijst dan kan dit via een medewerker van Covias bekomen worden of hier gedownload worden.

Vooraleer u van start gaat met het invullen van de vragenlijst is het van belang dat u het formulier ‘geïnformeerde toestemming familietevredenheidsonderzoek’ doorneemt en ondertekent (tweemaal; 1 formulier kan u bewaren, 1 formulier stuurt u terug naar Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem). Een medewerker zal u dit formulier samen met de vragenlijst bezorgen en een gefrankeerde envelop geven met adres op.

Neemt u liever online deel? Dan kan dat via onderstaande knop…
Voor meer informatie of bij vragen over het onderzoek, kan u steeds terecht bij onze contactpersoon van Covias, Muriel Schoeters ( muriel.schoeters@covias.be ) of bij het Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw ( ftm@familieplatform.be ).

Participatieraad naastbetrokkenen op niveau Covias

Wij hechten veel belang aan de mening van onze cliënten en hun naastbetrokkenen. Naast een Participatieraad voor cliënten maakt Covias ook werk van een Participatieraad voor Naastbetrokkenen.

Gezocht:

  • Ben je betrokken bij een cliënt van Covias?
  • Zin om de Participatieraad Naastbetrokkenen mee vorm te geven?
  • Geboeid om Covias te inspireren met jouw inbreng?
  • Geen ervaring vereist!

Interesse om lid te worden van de Participatieraad naastbetrokkenen neem dan zeker vrijblijvend contact op met Muriel Schoeters. Indien je als naastbetrokkene een andere vraag hebt of je wil iets melden dan kan dat ook op dit adres : muriel.schoeters@covias.be

Blijf op de hoogte, via onze nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van onze vrijwilligerswerking en -vacatures, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Familieraad project Brugwonen

Het woord ‘familie’ in familieraad staat voor personen die nauw betrokken zijn bij een Brugwonen-bewoner : ouder, broer, zus, kind, partner, vriend, …
De familieraad geeft deze naastbetrokkenen een platform om ervaringen uit te wisselen en structureel mee te praten en denken rond het familiebeleid in Brugwonen.
De familieraad biedt een luisterend oor aan naastbetrokkenen en signaleert hun wensen en behoeften.
De familieraad kan ook informatie en advies aanreiken aan naastbetrokkenen aangaande het familiebeleid in Brugwonen.

Sinds het ontstaan van Brugwonen werd ingezet op een goede triade-werking.
Dit betekent dat de driehoek van bewoner, naastbetrokkene en woonbegeleiding een op elkaar afgestemde samenwerking betrachten. De familieraad helpt deze visie te realiseren.

Elk familielid of naaste van een Brugwonen-bewoner kan lid worden van de familieraad. Uw stem en mening zijn belangrijk, iedereen is dus welkom!
Maureen Seynaeve (moeder van) is voorzitter van de familieraad, en ook een vertegenwoordiging van de begeleiding sluit samen met een vertegenwoordiger van de bewoners aan.
De familieraad komt een aantal keer per jaar samen. Er wordt gepraat vanuit een familieperspectief over de dagelijkse werking en ervaring. Er wordt bekeken welke stappen er moeten worden gezet in de toekomst, evalueren de werking, enz …
Er wordt telkens een verslag gemaakt zodat ieder kennis kan nemen, ook wie er niet bij kon zijn.

De familieraad organiseert ook ontmoetingsmomenten, zoals bijvoorbeeld een nieuwjaarsreceptie, een zomerse barbecue, een thema-avond, … Zo wordt de mogelijkheid geboden elkaar ook informeel wat beter te leren kennen en in gesprek te gaan.


X
X
X
X