Participatieraad naastbetrokkenen op niveau Covias

Wij hechten veel belang aan de mening van onze cliënten en hun naastbetrokkenen. Naast een Participatieraad voor cliënten maakt Covias ook werk van een Participatieraad voor Naastbetrokkenen.

Gezocht:
– Ben je betrokken bij een cliënt van Covias?
– Zin om de Participatieraad Naastbetrokkenen mee vorm te geven?
– Geboeid om Covias te inspireren met jouw inbreng?
– Geen ervaring vereist!

Interesse om lid te worden van de Participatieraad naastbetrokkenen neem dan zeker vrijblijvend contact op met Muriel Schoeters. Indien je als naastbetrokkene een andere vraag hebt of je wil iets melden dan kan dat ook op dit adres : muriel.schoeters@covias.be

Blijf op de hoogte, via onze nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van onze vrijwilligerswerking en -vacatures, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Familieraad project Brugwonen

Het woord ‘familie’ in familieraad staat voor personen die nauw betrokken zijn bij een Brugwonen-bewoner : ouder, broer, zus, kind, partner, vriend, …
De familieraad geeft deze naastbetrokkenen een platform om ervaringen uit te wisselen en structureel mee te praten en te denken rond het familiebeleid van Brugwonen.

Brugwonen heeft van bij zijn ontstaan ingezet op een goede triade-werking.
Dit betekent dat de driehoek van bewoner, naastbetrokkenen en de woonbegeleiding een op elkaar afgestemde samenwerking betrachten. De familieraad helpt deze visie te realiseren.

Elk familielid of naaste van de Brugwonen-bewoners kan lid worden van de familieraad. Iedereen is welkom en uw stem en mening zijn belangrijk !

Maureen Seynaeve (moeder van) is voorzitter van de familieraad – ook een vertegenwoordiging van de begeleiding en van de bewoners nemen deel.

De familieraad komt een aantal keer per jaar samen. We praten vanuit een familieperspectief over de dagdagelijkse werking, bekijken welke stappen we willen zetten in de toekomst, evalueren onze werking, etc …
Er wordt telkens een verslag gemaakt zodat ieder kennis kan nemen.

De familieraad organiseert ook ontmoetings-momenten zoals bijvoorbeeld een nieuwjaarsreceptie, een zomerse barbecue, een thema avond, … zo kunnen we elkaar beter leren kennen !

De familieraad biedt een luisterend oor aan naastbetrokkenen en signaleert hun wensen en behoeften.
De familieraad kan ook informatie en advies aanreiken aan naastbetrokkenen aangaande het familiebeleid in Brugwonen.

X
X
X
X