Trialoog en ‘samenspraak’

Samen in gesprek gaan is belangrijk voor een goede samenwerking in de zorg. Wat zijn de verwachtingen? Zitten we op één lijn?
Voor het ondersteunen van de trialoog maken we gebruik van de methodiek ‘samenspraak’ .
De samenspraakfiche kan hier gedownload worden.

X
X
X
X