Wat ervaringswerk betekent voor Covias

Covias ziet ervaringskennis als een wezenlijke, bijkomende bril om naar psychische problemen en herstel te kijken. Ze staat naast professionele en academische kennis, en is een aanvulling op de brede, “eclectische” benadering van geestelijke gezondheidszorg die Covias hanteert. De inzet van ervaringsdeskundigheid draagt bij aan een kwaliteitsvolle en cliënt-gerichte zorg. Zowel deskundigheid vanuit cliënt-perspectief als vanuit dat van naasten is belangrijk.

Stand van het ervaringswerk bij Covias: samen onderweg

 • Caroline, Eric, Iris, Nathalie en Wim sluiten aan bij de teams van Begeleiding en Behandeling en ze gaan op aangeven van de trajectbegeleiders in één-op-één contact met cliënten,
 • Filip en Mieke zijn actief als kwartiermakers in Oostkamp en Brugge,
 • Guy vertegenwoordigt Covias in de Adviesraad voor personen met een handicap van de gemeente Beernem, en was de bezieler van de Herstelacademie Noord-West-Vlaanderen,
 • Nele brengt een heel nieuw perspectief binnen als ervaringswerker naasten,
 • Elke verkent nieuw terrein als ervaringswerker in het Psychiatrisch Expertise Team,
 • Tim en Annick tekenen present in OnA, respectievelijk in Oostende en Veurne,
 • Bart bouwt, samen met een brede stuurgroep, het beleid rond ervaringswerk uit. Hij is ook co-voorzitter van de Herstelacademie,
 • Covias heeft veel vrijwilligers die zelf ook een kwetsbaarheid hebben. Ze bieden elkaar steun en een luisterend oor; ze doen dus aan informeel ervaringswerk,
 • De deelnemers aan de Participatieraad cliënten, die hun eigen verhaal overstijgen door hun stem te laten horen om het beleid te beïnvloeden ten bate van anderen, zijn ook informele ervaringswerkers. Hetzelfde geldt voor de deelnemers aan de Participatieraad Naastbetrokkenen.

What’s in a name? Ervaringsdeskundigheid en ervaringswerk…

Wie zijn eigen ervaring verruimt met de ervaring van anderen, en daarnaast een aantal vaardigheden bezit zoals bijvoorbeeld communicatievaardigheid en reflectievermogen, en die ervaringskennis gericht en deskundig inzet om anderen te helpen op hun weg naar herstel, is een ervaringsdeskundige. Wie met haar of zijn ervaringsdeskundigheid aan de slag gaat in een professionele context (vrijwillig, vrijwillig vergoed of betaald maakt daarin niet uit) noemen we dan een ervaringswerker.
Bovenstaande betekent dat het (gehad) hebben van een ervaring met psychische kwetsbaarheid niet volstaat om een ervaringsdeskundige te zijn. Anderzijds betekent de gehanteerde definitie ook dat een formele opleiding geen noodzakelijke voorwaarde is. Men kan zijn kennis verruimen en deskundigheid verwerven op andere manieren, het eerste bijvoorbeeld via lotgenotencontact en het tweede bijvoorbeeld door eerdere (werk)ervaring of andere cursussen.

Wil jij ervaringswerk doen bij Covias?

Maak je kenbaar via ervaringswerk@covias.be en we gaan in gesprek met je. Als er vacatures zijn, worden die gepubliceerd op onze website en Facebook-pagina. Als we er op dat moment geen hebben, beluisteren we waar je voorkeur naar uit gaat en kunnen we je op de hoogte houden van toekomstige mogelijkheden.

Opleidingen ervaringsdeskundige & ervaringswerker

Omdat de vraag vaak gesteld wordt, hieronder de opleidingen tot ervaringsdeskundige/ervaringswerker op een rijtje, van kort naar lang:

 • Basiscursus ervaringsdeskundigheid van Uilenspiegel:
  – 12 dagdelen, gratis, 1 maal per jaar, meestal in Leuven. Flyer hier,
  – Resulteert in een getuigschrift op basis van aanwezigheid.
 • Basistraject ervaringswerker in de ggz bij Vives (georganiseerd door Vlaams Herstelplatform en Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid):
  – 30 maandagen afwisselend in Vives Kortrijk en Hogent, +- 660 €, start in september, aantal inschrijvingen beperkt tot twintig. Voorafgaandelijk infomoment en erop volgende selectiegesprek niet te missen,
  – Resulteert in een getuigschrift op basis van aanwezigheid, twee werkveldverkenningen, het indienen van maandelijkse logboeken en het maken en presenteren van een portfolio.
 • Ervaringswerker in de Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg van de UCLL in Heverlee:
  – 3 à 4-jarige opleiding bestaand uit 20 modules en 90 studiepunten, de kostprijs is variabel maar is typisch tussen de 1000 en 1500 € voor het hele traject,
  – Resulteert na examens en stages in een diploma ervaringswerker, in de plaats van een getuigschrift,
  – IJvert voor erkenning als HBO5 (graduaats-)opleiding.

Blijf op de hoogte, via onze nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van onze werking en berichten met betrekking tot ervaringswerk, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, specifiek rond dit thema!

X
X
X
X