Vacature ervaringswerkers naastbetrokkenen (M/V/X)

Nieuwe collega gezocht

Situering Covias is een vernieuwend samenwerkingsverband in de geestelijke gezondheidszorg  en overkoepelt in de regio Noord-West-Vlaanderen alle initiatieven Beschut Wonen en de mobiele teams langdurige zorg. Naast deze begeleiding en behandeling, die zowel onder een ‘Covias-dak’ als op eigen adres

Project in de kijker: El Camino te Bekegem…

Project in de kijker: El Camino te Bekegem…

El Camino Bekegem is een plaats waar mensen samenkomen rond psychosegevoeligheid.   Het is een ontmoetingsplaats en biedt mogelijkheden voor een tijdelijk verblijf, voor mensen met een psychosegevoeligheid, hun naasten en hulpverleners.

El Camino organiseert ‘open kringen’ waar iedereen welkom op is, waar open gedeeld kan worden rond psychosegevoeligheid en het leven. Verder wil men ook inzetten op het aanbieden van tijdelijke verblijfsmogelijkheden, voor enkele dagen, een weekend, enz. Het project wordt met een hart-leers vuur gedreven en getrokken door een kerngroep van vrijwilligers.

Tip en recensie van een collega!

Gelezen en voorgelezen, en als zeer goed bevonden !

Een bloem van een tante – door An Swerts en Eline van Lindenhuizen – uitgeverij Clavis

Het verhaal van de jonge Leon en zijn tante Lisa. Zijn lievelingstante die zo vrolijk en blij kan zijn… Ze kan zo opgaan in haar wereld…. En dan lijkt ze Leon niet meer te zien …

Maar tante Lisa kan ook triest worden en lang in zo’n droevige periode blijven. Ze moest zelfs al naar het ziekenhuis .

Het verhaal waarin uitgelegd wordt hoe een bipolaire stoornis zich kan manifesteren, mooi en laagdrempelig verteld en in beeld gebracht. Soms een roos (met doornen), soms een tere klaproos …

Een aanrader!

Groetjes Myriam

Tijdsregistratie gevraagd…

Omwille van verschillende aspecten blijkt het aangewezen een steekproef te organiseren met betrekking tot hoe we met z’n allen onze tijd besteden.
Zowel vanuit het bestuursniveau, beleidsniveau als het coachen van teams en medewerkers lijkt het aangewezen deze informatie even te objectiveren. We zijn er ook van overtuigd dat dit voor elk van ons, inclusief jij als trajectbegeleider, een gelegenheid is om hier even bij stil te staan.

Ewel da’s interessant : REMI-systeem

Ewel da’s interessant : REMI-systeem

Samen met enkele hulpverleners is ‘Bruggen voor Jongeren’ op zoek gegaan naar wat belangrijk is voor jullie als we het over het levensdomein ‘wonen’ hebben. Om een stuk tegemoet te komen aan jullie vraag zal BvJ (‘Bruggen voor Jongeren’) vanaf heden tweemaal per jaar een moment organiseren waar even dieper kan ingegaan worden op een specifiek onderwerp.

Ze bijten de spits af met het toelichten van het Referentiebudget voor Menswaardig Inkomen (REMI systeem).

Themagroep Seksualiteit

Tg seksualiteit

Seksualiteit is een wezenlijk onderdeel van ieders leven en een basisbehoefte. Het is daarom belangrijk dat onze cliënten op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun seksuele behoefte. We willen dan ook een seksualiteitsbeleid uitschrijven dat aan elke medewerker duidelijke richtlijnen geeft over hoe seksualiteit op een professionele manier te bespreken, hoe cliënten te ondersteunen bij vragen of problemen rond seksualiteit, over wat wel en niet mag binnen de organisatie en over hoe op te treden bij incidenten.

Vacature ervaringswerker(s) in team(s) Begeleiding & Behandeling (m/v/x)

Gezocht : nieuwe collega

Covias ziet ervaringsdeskundigheid als een wezenlijke, aanvullende en gelijkwaardige bril om naar psychische kwetsbaarheid en herstel te kijken. Naast het ervaringswerk dat er nu al gebeurt, willen we ervaringsdeskundigheid verder binnenbrengen in de teams van Begeleiding en Behandeling. Daarom zijn we op zoek naar meerdere ervaringswerkers om de teams te versterken.

X
X
X
X