De sectorale sociale partners hebben tijdens het PC 330 van 12 juli een akkoord bereikt over een premie van €900 voor de werknemers uit de geregionaliseerde sectoren.
Deze premie vormt de derde en laatste koopkrachtmaatregel in uitvoering van VIA6.

Een woordje toelichting

VIA6 bevat drie koopkrachtmaatregelen voor de geregionaliseerde sectoren :

 • de uitrol van IF.IC aan 100%,
 • de consumptiecheque van €300
 • de premie.

De premie bedraagt maximaal €900 bruto voor een voltijdse tewerkstelling en moet uiterlijk met het loon van de maand augustus betaald worden.

Deze premie zou, krachtens het koopkrachtakkoord, betaald worden aan alle werknemers in kwartaal één. Enkel en alleen voor de werknemers die niet in IF.IC stappen, zou de premie herhaald worden in kwartaal twee. Rekening houdend met het beschikbare budget, resulteerde deze aanpak evenwel in een erg beperkt bedrag.

De Vlaams Regering en sociale partners beslisten daarom om het geweer van schouder te wisselen. In afwijking op bovenstaande afspraken, hebben de sectorale sociale partners beslist dat er één premie (‘VIA6 opstap’ genaamd) betaald wordt, uiterlijk met het loon van de maand augustus.

De gerechtigden op de VIA6 opstap zijn de werknemers die een loon of een gewaarborgd loon ontvangen hebben in het tweede kwartaal 2021.
De opstap is dus niet verschuldigd aan de werknemers die in dienst getreden zijn vanaf 1 juli 2021. De premie is evenmin verschuldigd aan de werknemers die uit dienst zijn vanaf 1 juni 2021.

De VIA6 opstap bedraagt maximaal €900 bruto voor een voltijdse tewerkstelling in de periode april-mei-juni 2021 (en wordt dus geproratiseerd in functie van effectieve tewerkstellingstijd). Om het bedrag van de VIA6 opstap te maximaliseren, houdt de opstap rekening met de hoogte van de retroactieve correctie van het IF.IC loon voor de maanden april-mei-juni 2021.

Concreet betekent dit het volgende:

 • Een werknemer die in IF.IC stapt, met een retroactieve correctie lager dan de VIA6 opstap, ziet de retroactieve correctie opgetrokken tot het bedrag van de opstap.
 • Een werknemer die in IF.IC stapt, met een retroactieve correctie hoger dan de VIA6 opstap, krijgt geen bijkomende premie, maar behoudt uiteraard wel de integrale looncorrectie.
 • Werknemers die niet in IF.IC stappen, ontvangen geen retroactieve correctie en krijgen derhalve het volledige bedrag van de opstap, uiteraard in functie van tewerkstellingstijd in de referentieperiode.
 • Hetzelfde geldt voor de werknemers die in IF.IC stappen, maar hun oude barema nog betaald krijgen (wegens nog altijd interessanter dan IF.IC).

De link tussen de VIA6 opstap en het IF.IC toepassingsbied heeft als gevolg dat de cao geen toepassing vindt op de werknemers die uitgesloten zijn van IF.IC, m.n. de directie en artsen. Jammer voor Steven…

GEMIDDELDE koopkrachtverhoging van 6%

De geregionaliseerde sectoren beschikken over een koopkrachtbudget van €144.619.933 om bovenstaande drie maatregelen te realiseren. Dit budget beloopt 6% van de loonmassa van de geregionaliseerde sectoren. Dit percentage van 6% heeft aanleiding gegeven tot heel wat misverstanden.

We zijn daarom zo vrij om te herhalen dat het koopkrachtbudget ten belope van 6% van de loonmassa, waarover de geregionaliseerde sectoren beschikken, niet betekent dat werknemers in de geregionaliseerde sectoren elk een loonsverhoging van 6% zullen genieten in uitvoering van VIA6.

De 6% is enkel en alleen een middel om het beschikbare koopkrachtbudget te bepalen.

Samengevat

De Vlaamse koopkrachtonderhandelingen hebben een slakkengangetje gekend in vergelijking met de onderhandelingen voor de federale sectoren. Het resultaat is er evenwel niet minder om.

 • In het voorjaar hebben de medewerkers uit de geregionaliseerde sectoren net zoals hun federale collega’s een consumptiecheque t.w.v. €300 (geproratiseerd bij een deeltijdse tewerkstelling) ontvangen.
 • Vanaf april 2021 worden de IF.IC barema’s aan 100% toegepast.
  In de feiten worden de barema’s een eerste keer aan 100% betaald in juli met een éénmalige retroactieve looncorrectie voor de maanden april-mei-juni. Ook deze correctie wordt in juli op de rekening van de medewerkers gestort. We houden met andere woorden gelijke tred met de federale sectoren en meer zelfs. In uitvoering van het federaal sociaal akkoord van juni 2020 rollen de federale ziekenhuizen IF.IC eveneens aan 100% uit, maar vanaf juli 2021. De geregionaliseerde sectoren nemen met andere woorden een voorsprong van één kwartaal op de ziekenhuizen. In het jaar 2021 zal deze versnelde uitrol resulteren in de hogere eindejaarspremie in vergelijking met de eindejaarspremie in de federale ziekenhuizen.
 • Naast een eerste betaling van de IF.IC barema’s aan 100%, de retroactieve looncorrectie voor kwartaal twee, ontvangen de medewerkers uit de geregionaliseerde sectoren in de zomervakantie ook een éénmalige premie, ‘VIA6 opstap’ genaamd. Deze opstap vult de retroactieve looncorrectie betaald in juli aan tot een totaalbedrag van maximaal €900 bruto. Werknemers die een looncorrectie van €900 of meer ontvangen, behouden hun looncorrectie maar krijgen geen aanvullende opstap. Werknemers die het IF.IC barema niet ontvangen (omdat ze er niet voor gekozen hebben of omdat het oude barema nog steeds voordeliger is), ontvangen het volledige bedrag van de opstap.
  Omdat de VIA6 opstap voor de meeste werknemers ten dele bestaat uit retroactief loon, is de (para)fiscale belasting minder zwaar met een interessanter nettoresultaat voor de medewerker.
VIA6 : hoe zit het met de premie?

8 thoughts on “VIA6 : hoe zit het met de premie?

 • 14 juli 2021 om 12:14
  Permalink

  Misschien begrijp ik niet alles maar wat met werknemers die al in ific gestapt zijn zoals ik ?

  Beantwoorden
  • 11 augustus 2021 om 09:54
   Permalink

   Werknemers die reeds in IFIC stapten zullen, naar gelang ze voltijds of deeltijds werken, een premie ontvangen van 900 euro.
   Daar wordt eerst de looncorrectie van de maanden april ,mei en juni vanaf getrokken.
   De rest is uw bruto premie

   Beantwoorden
 • 11 augustus 2021 om 09:53
  Permalink

  Werknemers die reeds in IFIC stapten zullen, naar gelang ze voltijds of deeltijds werken, een premie ontvangen van 900 euro.
  Daar wordt eerst de looncorrectie van de maanden april ,mei en juni vanaf getrokken.
  De rest is uw bruto premie.

  Beantwoorden
  • 27 augustus 2021 om 09:18
   Permalink

   Maar als je in deze maanden meeruren heb gepresteerd, maar eigenlijk een deeltijds contract hebt… wordt de premie maar betaald aan pro rata contracturen?

   Beantwoorden
   • Steven Ingelbrecht
    30 augustus 2021 om 14:51
    Permalink

    Premie is inderdaad pro rata de contracturen… Meeruren worden op een later tijdstip immers ook gerecupereerd, en niet uitbetaald…

    Beantwoorden
 • 30 augustus 2021 om 14:21
  Permalink

  en wat met mensen die een arbeidsongeval gehad hebben, die krijgen niets en ze kunnen er niets aan doen

  Beantwoorden
  • Steven Ingelbrecht
   30 augustus 2021 om 14:54
   Permalink

   Klopt inderdaad. Op zich is dit natuurlijk geen kader dat uitgewerkt is door Covias, maar door de Vlaamse regering en het betreffende sociaal overleg.
   Verder is deze regeling ook niet afwijkend met andere premieregelingen die gekoppeld zijn aan arbeidsprestaties. Wie een arbeidsongeval gehad heeft, of langdurige in ziekte is, levert geen arbeidsprestaties, en opent dus ook geen recht op gerelateerde premies. Ik ga er vanuit dat noch een arbeidsongeval, noch langdurige ziekte, een bewuste keuze is van de medewerker, maar dus wel nadelige gevolgen heeft. Ook de ziekteverzekering is in die zin ‘slechts’ een gedeeltelijke vergoeding van wat men anders als loon zou ontvangen…

   In elk geval, ik denk niet dat dit de plaats is voor een debat over deze maatregelen of gevolgen van een of ander statuut, maar eerder een informatieverstrekking is naar medewerkers toe.

   Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X
%d bloggers liken dit: