Steun één of meerdere van onze projecten, en help net dat ietsje meer te bereiken!

Met jouw steun zijn nog veel meer projecten mogelijk!

Steun een of meerdere van onze projecten of voorstellen, of doe gerust zelf een voorstel!
Dan delen we hier graag het resultaat van wat jij mee mogelijk hebt gemaakt.

Aangeboden projecten en voorstellen

De Covias Caravaan

We horen van naastbetrokkenen en cliënten, maar ook buurten, een grote vraag tot meer laagdrempelig contact, waarbij ingezet wordt op beeldvorming als het gaat over geestelijke gezondheidszorg. Vanuit onze participatieraad naastbetrokkenen groeide het idee/concept om een caravaan te organiseren, binnen het werkingsgebied, waarbij neergestreken wordt in de verschillende gemeenten en buurten. Vanuit de caravaan zullen initiatieven genomen worden om geestelijke gezondheid bespreekbaar te stellen, mensen wegwijs te maken in het aanbod, vragen en noden te capteren en beantwoorden. Concreet : We willen een (tweedehands) caravan / mobilhome aankopen die aangewend zou worden om pop up’s ‘geestelijke gezondheidszorg’ te realiseren over het werkingsgebied heen. We richten ons hierbij tot onze cliënten, naastbetrokkenen van cliënten, gastvrije plaatsen en buurten, …. maar ook zorgwekkende zorgvermijders, mensen die gebukt gaan onder het taboe die nog leeft als het gaat om geestelijke gezondheidszorg, enz. De caravan/mobilhome willen we zo inrichten dat we er mensen in kunnen ontvangen. Rondom het voertuig kunnen we, om grotere groepen te bereiken, tafeltjes plaatsen. De caravan/mobilhome moet een ankerpunt worden, een herkenbaar symbool voor wat Covias doet en waar we voor staan. Onze teams zijn mobiele teams, die werken in en met de context van cliënten. De Covias Caravaan, als middel om ons doel waar te maken : ‘dicht bij de cliënt en zijn naasten ontmoeting organiseren‘.

0% of 100%
0 Donations

De Covias Caravaan

0% gefinancierd
Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €100,00

Gerealiseerde projecten en getuigenissen

Hier alvast enkele projecten die werden gerealiseerd dankzij een financiële steun:

2 tablets voor de bezoekers van het activiteitencentrum De Passant

Met financiële steun konden we 2 tablets aankopen voor de bezoekers van het activiteitencentrum De Passant. Ondertussen worden deze dagelijks gebruikt en verlagen deze de drempel tot de digitale wereld.

Bezoekers van De Passant die thuis geen toegang hebben tot internet, kunnen op deze manier iets opzoeken of instappen en kennis maken met de digitale wereld van emails, nieuws, berichten en sociale media, enz.

Vanzelfsprekend werden een aantal vormingen uitgewerkt onder de titel ‘samen digitaal’, waarbij bezoekers en geïnteresseerden kennis kunnen maken met de mogelijkheden.

Ook de foto’s van voorbije activiteiten kunnen bekeken worden op de tablets.

Nogmaals een oprechte dank u wel om dit met jullie steun mogelijk te maken!

Busje komt zo!

Met een financiële steun van maar liefst 12.500 EUR konden we een busje aankopen en ter beschikking stellen voor de 7 activiteiten- en ontmoetingscentra binnen Covias.

Vanuit deze centra bieden we een open, huislijke en gezellige ontmoetingsruimte waar men kan binnenlopen om mensen te ontmoeten, een kop koffie te drinken, de krant te lezen of om vrijblijvend deel te nemen aan de aangeboden activiteiten.

Hoewel we maximaal inzetten op het gebruik van openbaar vervoer en de zelfstandigheid van bezoekers, is dit niet altijd voor iedereen mogelijk of haalbaar. Dankzij het busje kunnen we nu een meer volledig aanbod bieden en de drempel voor participatie voor iedereen die wil mogelijk maken.

Waar moet dat klusje gebeuren?

Met bijzondere financiële steun konden we overgaan tot de aankoop van een lichte vracht voor het arbeidszorgcentrum De Klus!

Meer en meer willen af van het isoleren en afzonderen van mensen die willen en kunnen werken, maar hierbij nog wat ondersteuning en begeleiding nodig hebben. We willen meer inzetten op het ter plaatse aan de slag gaan, dienstverlening voor sociale organisaties in de buurt, enz.

Met dit voertuig is dit voortaan mogelijk en rukken we met een aantal ‘doelgroepmedewerkers’ uit om klusjes allerhande ter harte te nemen!

X
X
X
X