De voorbije weken hebben heel wat collega’s reeds hun boosterprik ontvangen, via een van de psychiatrische ziekenhuizen of het lokaal vaccinatiecentrum. De uitnodigingen werden in eerste instantie bezorgd aan de bij de overheid reeds ‘gekende’ ‘zorgverleners’ en ook niet gekende zorgverleners kregen de mogelijkheid alsnog aan te sluiten op de toedieningsmomenten in PZ Onzelievevrouw.

Ondertussen heeft de overheid een portaal voorzien waarop ‘nieuwe’ zorgverleners zich kenbaar kunnen maken om alsnog in aanmerking te komen voor een prioritaire boosterprik.

Onderstaande groepen van medewerkers kunnen zich via dit online systeem registreren:

  • Nieuwe zorgverleners in ziekenhuizen, zorgvoorzieningen of werkzaam in de zorg- en welzijnssector binnen de eerstelijn. Hieronder vallen ook de ambulante en mobiele zorgprofessionals;
  • Studenten (+18 jaar) en stagebegeleiders in een zorgopleiding;
  • Zorgverleners die wegens ziekte, quarantaine of andere contra-indicatie niet konden deelnemen aan het intern georganiseerd vaccinatiemoment binnen een ziekenhuis of zorgvoorziening

De zorgverlener moet zichzelf registreren via de link https://www.eloket.zorg-en-gezondheid.be/Covid19/PrioritaireBoostervaccinatie/NieuweZorgaanbieders.

De betrokken zorgverlener wordt nadien uitgenodigd in het vaccinatiecentrum van domicilie, rekening houdend met de te respecteren intervallen (6 maanden voor Pfizer en Moderna, 4 maanden voor AstraZeneca en 2 maanden voor Johnson&Johnson). Registreren kan tot eind januari 2022.
Deze registratie geldt enkel voor een boostervaccinatie. Indien het een basisvaccinatie betreft dient de zorgverlener contact op te nemen met het vaccinatiecentrum of de huisarts.

Prioritaire boosterprik voor wie nog geen gekregen heeft…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X