Kilometervergoeding dienstverplaatsingen per wagen (1/7/2020-30/6/2021)

Algemeen :
Wanneer een werknemer beroepsverplaatstingen maakt met de eigen wagen, kan hij van zijn werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten. Ofwel bewijst de werknemer het precieze bedrag, ofwel maakt hij gebruik van een forfait. Het forfaitbedrag wordt door de overheid vastgelegd en jaarlijks op 1 juli aangepast.

Opmerking :
Om een beroep te kunnen doen op dit forfaitair bedrag mogen de afgelegde kilometers op jaarbasis maximum 24.000 kilometer bedragen. In geval er meer dan 24.000 kilometer per jaar afgelegd worden, moet de reële kostprijs in rekening gebracht worden, alsook door de werknemer worden bewezen.

Forfaitair bedrag  van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 :
Het nieuwe bedrag vastgesteld op 0,3542 EUR per kilometer.
Dit is een daling  in vergelijking met het bedrag van 0,3653 EUR, dat van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 van toepassing was.

Ter info :
Het bedrag per kilometer is een wettelijk en fiscaal maximum bedrag, waarbij men er van uit gaat dat hiermee alle mogelijke onkosten gerelateerd aan het gebruik van de eigen wagen voldoende gedekt zijn “overeenkomstig ernstige normen”. Hierbij verwijst men onder meer naar verhoudingsgewijze aankoop of afschrijving, onderhoud, uitrusting, herstellingen, verzekering en taksen, enz. 
Ondanks het geen wettelijke verplichting of vereiste is, wordt binnen Covias bovenop de forfaitaire vergoeding een aanvullende omniumverzekering dienstverplaatsingen voorzien. De kostprijs voor deze verzekering wordt door Covias gedragen en moet dus beschouwd worden als een bijkomende tegemoetkoming (als het ware in natura) voor de medewerker.

Volledigheidshalve een historiek van de voorbije jaren:

2020-2021 : 0,3542 EUR
2019-2020 : 0,3653 EUR
2018-2019 : 0,3573 EUR
2017-2018 : 0,3460 EUR
2016-2017 : 0,3363 EUR
2015-2016 : 0,3412 EUR
2014-2015 : 0,3468 EUR
2013-2014 : 0,3461 EUR
2012-2013 : 0,3456 EUR
2011-2012 : 0,3352 EUR
2010-2011 : 0,3178 EUR
2009-2010 : 0,3026 EUR
2008-2009 : 0,3169 EUR
2007-2008 : 0,2940 EUR
2006-2007 : 0,2903 EUR
2005-2006 : 0,2841 EUR
2004-2005 : 0,2771 EUR
2003-2004 : 0,2754 EUR
2002-2003 : 0,2677 EUR

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: