Tentoonstelling maakt psychische moeilijkheden en kwetsbaarheid (meer) bespreekbaar

Op zaterdag 4 september ging in de Brugse Sint-Pietersmolenwijk de fototentoonstelling ‘Molenwijk in beeld’ van start. De Brugse fotografen Peter Roels, Kristof Maenhout en Femke den Hollander portretteerden, elk op hun eigen manier, 45 wijkbewoners. De beelden zijn te zien op het speelplein Gentele aan de Sint-Pietersplas. Het project gaat uit van Stad Brugge en COVIAS en wil geestelijke gezondheid laagdrempelig onder de aandacht brengen.

Begin 2021 gingen in het kader van het project ‘Kwartier Hier’ 2 kwartiermakers aan de slag in de Brugse Sint-Pietersmolenwijk. Samen met de wijkbewoners maakten ze werk van gastvrije en warme buurt en ijverden ze voor het doorbreken van taboes rond geestelijke gezondheid. Peter Roels, Kristof Maenhout en Femke den Hollander zetten mee hun schouders onder het project. Ze bezochten met de kwartiermakers maar liefst 45 buurtbewoners en portretteerden elk van hen. Onderliggende focus was het in beeld brengen van de mens, met inkijk op psychische moeilijkheden en kwetsbaarheid.

Pieter MARECHAL, schepen van welzijn: “Met deze tentoonstelling willen we in Brugge het gesprek over geestelijke gezondheid en mentale veerkracht stimuleren. Het project zet niet alleen de bijzondere en unieke talenten van een aantal inwoners in de verf, maar toont ook aan dat alle mensen een kwetsbaarheid met zich meedragen. Dat is een gegeven waar we zorgzaam moeten omspringen in ons beleid.”

Pablo ANNYS, voorzitter Mintus: “Sociale inclusie en geestelijke gezondheid gaan altijd hand in hand. Iedereen in onze stad moet de kans krijgen om in een buurt te wonen waar hij zich thuis voelt en kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. De buurtbewoners van de Molenwijk hebben aangetoond dat dit mogelijk is, zelfs voor wie geconfronteerd wordt met psychische kwetsbaarheid. Het project biedt inspiratie voor alle Bruggelingen om buren beter te leren kennen en mee te bouwen aan een gastvrije en inclusieve buurt”.

Steven INGELBRECHT, directeur COVIAS: ““Het resultaat van dit project heeft alle verwachtingen overtroffen. We hebben op korte tijd iets unieks bereikt, met dank aan onze kwartiermakers, maar evenzeer de organisaties in de buurt en natuurlijk de buurtbewoners zelf. COVIAS is overtuigd van de meerwaarde van de methodiek ‘kwartiermaken’ en we kiezen er resoluut voor om er verder op in te zetten. Na de fototentoonstelling wordt het project ‘Kwartier Hier’ verdergezet. We zullen de methodiek ook toepassen in andere buurten en gemeenten.”

Een bijzondere dank voor onze eigenste Sara, Filip, Christel en Anneleen! Covias, wat we doen en waar we voor staan kwam mooi onder de aandacht, maar vooral, de beeldvorming en bespreekbaarheid van geestelijke gezondheid ging er op vooruit!
Dank aan iedereen van Covias die op een of andere wijze mee hun schouders hebben gezet aan de uitwerking en realisatie. Dank aan Mintus, groep Brugge en de Brugse Maatschappij voor Huisvesting voor het partnerschap!

Fotografen portretteren bewoners Sint-Pietersmolenwijk

2 thoughts on “Fotografen portretteren bewoners Sint-Pietersmolenwijk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X
%d bloggers liken dit: