OnA vindt nieuwe gastvrije plek in LDC Biezenbilk (Oudenburg)

OnA vindt nieuwe gastvrije plek in LDC Biezenbilk (Oudenburg)

Een van de uitdagingen waar we als mobiele zorgactor voor staan is het organiseren van een regionale spreiding van het zorgaanbod voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Vanuit de historiek waarbij heel wat van het aanbod geconcentreerd werd in bv. Brugge, Beernem en Oostende stelden we ons tot doel om cliënten en hun naasten te bereiken in hun buurt, in plaats van de verwachting dat men zich verplaatst naar de voorziening.
Geestelijke Gezondheidszorg moet lokaal bereikbaar zijn, laagdrempelig én nauw samenwerking met reguliere lokale actoren en initiatieven.

Zorgcircuit Psychose organiseert nieuwe info- en gespreksgroep voor familie en naasten

Zorgcircuit Psychose organiseert nieuwe info- en gespreksgroep voor familie en naasten

INFoP – informatie over psychose – is een vormings-en gespreksreeks van 5 avonden over psychose voor naasten van mensen met een psychotische kwetsbaarheid.
Er wordt uitleg gegeven over wat een psychose is, ontstaan of uitlokkende factoren, behandel- en omgangsvormen. Er is ook een avond met een psychiater en er wordt afgesloten met een gesprek met ervaringsdeskundigen.
Er is telkens ook veel ruimte voor gesprek met en tussen de mensen.

Zie bijgevoegde flyer voor meer info!

‘Een Soteriahuis is een betere plek voor mensen met een psychose”… U zegt?!

‘Een Soteriahuis is een betere plek voor mensen met een psychose”… U zegt?!

Dirk De Caluwé en Annemie Anckaert werden in hun familie geconfronteerd met psychische kwetsbaarheid. In een bevreemdend psychiatrisch ziekenhuis verliep het herstel moeizaam: “Het is onbegrijpelijk dat meer beloftevolle Soteriahuizen niet van de grond geraken.”
Hun verhaal werd opgepikt door sociaal.net en kreeg vorm in een artikel : https://sociaal.net/opinie/soteriahuis-is-betere-plek-voor-mensen-met-psychose/ .

Reakiro ?!

Reakiro ?!

Reakiro is een plek waar je als persoon met een euthanasiewens omwille van ondraaglijk psychisch lijden terecht kan. Je mag hier binnenlopen voor een babbel, met eventuele vragen, instappen in individuele begeleiding of groepsbegeleiding, of gewoon even komen zijn zonder dat er gepraat hoeft te worden. Het allerbelangrijkste is dat jij je thuis voelt en een plek hebt waar je op adem kunt komen, waar je iets van rust kunt vinden naast al de rest erbuiten, en waar je jezelf mag zijn.

Uitnodiging: Ontmoet OnA Actief! Donderdag 21 april…

Uitnodiging: Ontmoet OnA Actief! Donderdag 21 april…

Na heel wat her-denken, evalueren en inspireren, ontwikkelde Covias een nieuw activeringsmodel: OnA!
Nu zijn we met het voltallige OnA-team opnieuw klaar om ons nieuwe activeringsmodel aan jullie voor te stellen!
We nodigen jullie dan ook graag uit op donderdag 21 april, doorlopend van 12u30 tot 18u. Locatie is Hangtime, Fortstraat 128b te Oostende.

De Familiereflex: hoe staat het er mee binnen Covias?

De Familiereflex: hoe staat het er mee binnen Covias?

Het belang van naasten/familie in het herstelproces van de cliënt wordt door niemand in vraag gesteld. Toch is het betrekken van naasten/familie niet altijd structureel ingebed in onze begeleidingen. Het beroepsgeheim staat een natuurlijke samenwerking met de familie soms in de weg. Het informeren, ondersteunen en betrekken is ook niet altijd gemakkelijk, zeker niet als de relatie tussen cliënt en naasten vertroebeld of verbroken is.

3 jaar Ontmoetingscentrum ‘t Centrum

3 jaar Ontmoetingscentrum ‘t Centrum

In september 2018 ging in Torhout het ontmoetingscentrum ‘t Centrum van start. Het Lokaal Bestuur Torhout, Tordale, Covias, PVT De Ent en ‘t Groot Hersberge sloegen de handen in elkaar en zetten in op laagdrempelige vrijetijdsbesteding en het stimuleren van ontmoetingen tussen kwetsbare mensen in de stad. Ondertussen bestaat ‘t Centrum drie jaar en dat wordt gevierd op 30 september.

X
X
X
X