Missie en Visie

Brugwonen  stelt zich tot doel een geïntegreerde woonvorm voor volwassenen met gestabiliseerde psychische kwetsbaarheden te realiseren in de regio Brugge. Deze woonvorm beoogt haar bewoners een zelfstandige woning aan te bieden alsook de individueel noodzakelijke woon- en zorgondersteuning en dit op een betaalbare wijze.

Brugwonen  zal maximaal samenwerken met bestaande instanties met wie zij de nodige samenwerkings-akkoorden zal sluiten.

Doelgroep

Brugwonen richt zich tot

  • volwassenen;
  • met een gestabiliseerde Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA);
  • die enkel zelfstandig kunnen functioneren wanneer er een dagdagelijks ondersteunend kader is;
  • en voldoen aan de nodige zorgcriteria (geen actuele niet behandelde verslavingsproblematiek, afwezigheid problematisch agressief gedrag, etc …);
  • voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden sociale huur en op het moment van inclusie ingeschreven zijn bij de Brugse Maatschappij voor Huisvesting

Wie is “Brugwonen” ?
Brugwonen is een samenwerkingsverband tussen

Ondersteund door 

Waar situeert Brugwonen zich ?

Brugwonen situeert zich tussen de woonvorm ‘Beschut Wonen’ en ‘Psychiatrisch VerzorgingsTehuis’ – als het ware dus een “Beschut Wonen +” of een “PVT -“. Brugwonen wil aanvullend en complementair zijn en heeft geen concurrentieel karakter ten aanzien van het bestaande GGZ-landschap – het vult een ruimte in op het woonzorgcontinuüm, op een vernieuwende wijze, die volledig in lijn ligt van de lange termijnstrategie van de betrokken overheden (inclusie, vermaatschappelijking van de zorg, …).

Hoeveel zal het kosten ?

Brugwonen gaat ervan uit dat een gemiddelde bewoner een Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) van Categorie B (Alleenstaande) en een Integratietegemoetkoming (IT) heeft vanuit een zelfredzaamheid categorie 2. Dat maakt dat het basisinkomen hiermee op 1150 euro/maand komt. Brugwonen stelt zich als doel dat 20% hiervan moet gevrijwaard blijven voor de client. De gemiddelde vaste kosten van de client inclusief Brugwonen mag dus niet hoger zijn dan 915 euro/maand. Dit is een streefdoel – tijdens de proeftuin dient dit verder verfijnd uitgewerkt te worden.

Kan ik mij kandidaat stellen ?

Aanmelden kan door de intakevragenlijst zorgvuldig en volledig ingevuld te bezorgen aan: Steven Ingelbrecht, coördinator, Stationsstraat 127, 8730 Beernem. 
De intakevragenlijst kan je hier vinden.

Kan je even de naam Brugwonen duiden ?

De naam Brugwonen bevat enige symboliek :

  • een brug duidt aan dat de woonvorm een brug wil slaan tussen de wereld van de cliënt en de omgeving (geen isolatie in residentiële setting);
  • een brug helpt iemand om een hindernis te overwinnen – duidt op het zorgzame aspect van het project;
  • het beeld van het zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen aan de ene kant, maar aan de andere kant toch de zorgverleners en de familie die klaar staan om bij te springen indien nodig;
  • een woonvorm voor als helemaal zelfstandig wonen ‘net een brug te ver is’.

Hoe zal de financiëring van Brugwonen gebeuren ?

Onze inspiratiebron – het Nederlandse Zeeuwse Gronden dat reeds een kleine 10 jaar in Zeeuws-Vlaanderen dergelijke woonvormen succesvol invult, werkt met een persoonsvolgende financiëring. De individueel beschikbare middelen kunnen derhalve in een groepskader gebruikt worden. Deze Nederlandse financiële context is geheel anders dan de Belgische, waar een persoonsvolgende financiëring (nog) niet structureel beschikbaar is en zeker al niet in de sector van de geestelijke gezondheidszorg.
Dankzij de proeftuin ‘woonzorg in de geestelijke gezondheidszorg’ werd voor de termijn van 2 jaar een projectfinanciering voorzien door de Vlaams Overheid.
Eind 2017 hopen we dan ook verder zicht te krijgen op hoe het project gecontinueerd kan worden.

X
X
X
X