Onze werking

De Trialoog

Vanuit Covias kiezen we bewust en expliciet voor het werken met de trialoog. Dit omvat dat we naast de cliënt ook inzetten op ondersteunen van naasten en belangrijke derden. Naast het betrekken van deze in de concrete situatie, organiseren we vanuit onze werking ook we volgende specifieke initiatieven:

Recente berichten

Praatkaffee De Stem: Peter Tomlinson over zijn boek ‘De waanzin voorbij’ (26/3/2024)

  By Steven Ingelbrecht      6 februari 2024      0
Op dinsdag 26 maart bespreken we het boek ‘De waanzin voorbij’ van Peter Tomlinson. Velen lijken te veronderstellen dat psychose zo vreemd is dat het niet onder woorden gebracht kan worden, zeker niet door iemand die het heeft meegemaakt. Mensen met psychotische ervaringen zouden niet weten wat ze zeggen, geen inzicht hebben in hun situatie, en zich achteraf toch niets meer herinneren. Niets is minder waar: Peters ervaringen zijn een schat van informatie voor al wie psychose beter wil begrijpen. In het boek ‘De waanzin voorbij’ deelt hij zijn verhaal en geeft hij zo een intieme inkijk in het hoofd van iemand die een psychose doormaakt. Peters verhaal wordt in het boek ondersteund door twee getuigenissen uit zijn persoonlijke kring en zeven reflecties door ervaringsdeskundi-gen, zorgprofessionals en academici. Dit bijzondere samenspel van perspectieven is onmisbare lectuur voor iedereen met een interesse in psychose, en dan vooral voor wie zelf psychose meemaakt, hun familie en vrienden, studenten, zorgprofessionals en onderzoekers. Het boek wil geen handleiding zijn – tenslotte is elke psychose uniek – maar wil wel een hoopvolle boodschap brengen: er is een leven voorbij de waanzin.

Similes: revalidatiecentrum Hedera ?!

  By Steven Ingelbrecht      27 januari 2024      0
Als familie van een psychisch kwetsbaar persoon ondervind je -samen met hem/haar – dat veel hinderpalen de levenstocht bepalen. In Hedera, een kleinschalig revalidatiecentrum in Ieper, wordt onder professionele begeleiding gewerkt aan hoe je met je kwetsbaarheid je plaats kan vinden in de samenleving. Er gaat aandacht naar hoe beter kan omgegaan worden met grenzen en beperkingen maar vooral gaat men op zoek naar de mogelijkheden en talenten om een zinvol leven uit te bouwen. Ook de sociale omgeving wordt hierbij niet over het hoofd gezien. Bernard Deleersnyder, coördinator, gaat hierover graag met u in gesprek.

Wees welkom op onze RaConti-avonden!

  By Muriel Schoeters      16 januari 2024      0
Wat ook jouw verhaal is, wees welkom! Raconti is er voor iedereen die geraakt wordt door psychische kwetsbaarheid (mensen met eigen ervaring, naasten en hulpverleners). Steun en begrip vinden in je eigen omgeving, is niet altijd eenvoudig. Daar willen we graag een antwoord op bieden door Raconti-avonden in jouw regio te organiseren. Nieuwe data voorjaar 2024 zijn gepland!

Praatkaffee De Stem: Spreken over geld, altijd lastig

  By Steven Ingelbrecht      3 januari 2024      0
20/12/2023 – Tijdens de avond van De Stem op dinsdag 30 januari 2024 zetten we geld centraal. Of beter gezegd: hoe kunnen we omgaan met de zorgen die we vaak maken over het besteden van geld?  Bij veel mensen met een psychotisch lijden is omgaan met geld niet evident. Vaak is het inkomen te klein, is er gewoon te weinig geld beschikbaar om makkelijk te kunnen leven. Tijdens dit panelgesprek gaan we niet in op mogelijkheden om het inkomen te vergroten.

Vacature: trajectbegeleider arbeid

  By Steven Ingelbrecht      8 december 2023      0
Voor de (tijdelijke) vervanging van een afwezige collega zijn we op zoek naar een nieuwe collega ‘trajectbegeleider arbeid’!

Vacature: Psychosociaal rehabilitatiemedewerker OnA West (M/V/X) – regio Westhoek

  By Steven Ingelbrecht      8 december 2023      0
Goed nieuws: een collega is in blijde verwachting en kijkt uit naar een uitbreiding van de familie! Dubbel goed nieuws: ook de Covias-familie kan een nieuw lid verwelkomen!

Vacature: medewerker Psychiatrisch ExpertiseTeam regio Oostkust

  By Steven Ingelbrecht      7 november 2023      0
Voor het Psychiatrisch ExpertiseTeam regio Oostkust gaan we op zoek naar een nieuwe collega!

Vacature: trajectbegeleider B&B cluster West

  By Greet Verhellen      27 oktober 2023      0
B&B cluster West is op zoek naar een trajectbegeleider. Zin in een boeiende en uitdagende job in een sector volop in evolutie… ? Ga ervoor.

Familie, meer dan één stem

  By Steven Ingelbrecht      26 oktober 2023      0
‘een open gesprek met jou, een familielid, Marieke Van Schoors (deskundige Familiereflex), een ervaringsdeskundige, Myriam De Meyere (trajectbegeleider Covias) en Dominique Degrande (moderator-inhoudelijk coördinator Covias)’ We organiseren een circulair panelgesprek zodat alle verschillende stemmen van familie aan bod kunnen komen. Iedereen zal zijn eigen specifieke inbreng kunnen doen. Van oudsher zit familie in het psychiatrische verdomhoekje. Maar terwijl ik deze zin schrijf, denk ik: moet ik niet zeggen “zat”? Vroeger was het inderdaad zo dat familie nauwelijks een plaats had in de behandeling van hun familielid. Familie klaagde dat ze geen informatie kregen. Dat ze heel moeilijk een afspraak konden maken met de psychiater. Dat ze enkel goed waren om “de facturen te betalen”. Is dit nog zo?