Mobiliteitsplan : fietslease ?!

De voorbije weken werden reeds heel wat collega’s geïnformeerd over het nieuwe mobiliteitsplan. Verschillende medewerkers hebben ondertussen al de overstap gemaakt naar een fietslease en/of maken voortaan gebruik van het aanbod van Cambio.

Op basis van deze ervaringen en op vraag van een aantal collega’s, werd een toelichtend en ondersteunend stappenplan uitgeschreven voor wat betreft de afweging en berekening fietslease.

Online livestream concert ten voordele van Covias! Met dank aan Rotaract Torhout-Houtland.

De ambitieuze en sympathieke jongeren van serviceclub Rotaract Torhout-Houtland organiseren een betalend online livestream concert, waarbij de opbrengst gaat naar een goed doel dat inzet op geestelijke gezondheid! Meer nog, niet zomaar een goed doel, maar Covias ! Meer info over dit 🎤 EVENEMENT 🎤 : https://www.facebook.com/events/197160815328903