Situering

Om op een smartphone gebruik te maken van emails, agenda, contactpersonen, Google Meet, Whatsapp en allerlei andere ‘apps’, heb je een dataverbinding nodig op je smartphone of mobiel toestel.
Een dataverbinding kan tot stand gebracht worden door :

  • Ofwel verbinding te maken met een wifi-netwerk, op het werk, thuis, of eender welke plaats waar een wifi-netwerk beschikbaar is.
  • Ofwel verbinding te maken met het mobiele data-netwerk van je telefonie-provider. Het zogenaamde 4G-netwerk, dat stilaan wordt vervangen door 5G (dankzij het COVID19-vaccin 😉).

Afhankelijk van welke je apps en toepassingen je gebruikt, en de mate waarin, verbruik je weinig, gemiddeld of veel data.
Bij meer en meer internetverbindingen wordt ‘onbeperkt’ data voorzien, zeker bij het particulier aanbod, zoals bv. internet bij je thuis.
Bij mobiele data is dit tot op heden nog niet het geval, en wordt er een bepaald volume van data voorzien in het abonnement.

Datavolume wordt vandaag de dag uitgedrukt in MB of GB, wat staat voor megabyte of gigabyte. Ooit zal dat misschien TB worden, wat dan weer staat voor terabyte, de volgende grootorde in die maateenheden…

Op een ‘oude’ floppydisk, voor wie die tijd nog heeft mee gemaakt, kon er ongeveer 1,44 MB aan data. Toen de CD-rom er kwam ging dat om ongeveer 700 MB, en met USB-sticks spreken we op vandaag al snel over een paar GB, tot zelfs 512 of meer GB.
Met de evolutie van technologie en nieuwe toepassingsdomeinen, evolueert dus ook het gebruik en verbruik van data…

Algemeen kan gesteld worden dat hoe dynamischer en interactiever een toepassing is, hoe meer data deze verbruikt.
Een tekstje versturen verbruikt minder data dan geluid, en geluid verbruikt minder data dan één foto, één foto verbruikt minder data dan bewegende beelden, video is een combinatie van alles en verbruikt het meeste data.

Mobiele data van Destiny

In het telefoonabonnement van Destiny, die we momenteel gebruiken binnen Covias, wordt standaard 2 GB (gigabyte) mobiele data voorzien. Maandelijks, telkens de eerste van de maand, wordt de teller op 0 gezet, en kan je opnieuw gebruik maken van het volledige pakket van 2 GB.
2 GB mobiele data is iets, misschien zelfs meer dan ‘iets’, maar zeker niet alles…
Wie mobiele data gebruikt voor emails, agenda, surfen op internet, GPS-app zoals google maps, enz… komt ruim toe met 2 GB.
Ga je echter ook gebruik maken van dingen als youtube, netflix, spotify, updaten van apps en je smartphone, of frequent videobellen, dan bots je mogelijks relatief snel op de huidige limiet van 2 GB.

Een aantal collega’s hebben de voorbije maanden soms 1 keer, soms telkens opnieuw, de datalimiet van 2 GB bereikt. Voel je vrij dit letterlijk of figuurlijk te nemen 😉

Met een verkenning van wat de oorzaak is of kon zijn, werd duidelijk dat er soms sprake is van enige onvertrouwdheid over hoe dataverbruik in elkaar zit, of wat mogelijke veroorzakers zijn. In een aantal andere gevallen kwamen duidelijke argumenten en omstandigheden boven drijven, waardoor een uitbreiding van het maandelijks volume aangewezen leek.

Vanzelfsprekend is het negeren van dit euvel geen oplossing, en willen we vragen hier proactief mee om te gaan.

Hoe volg ik mijn datavolume op?

  • Wees bewust van wanneer en waarvoor je mobiele data gebruikt.
  • Je smartphone houdt het dataverbruik bij. Je kan dit consulteren via ‘instellingen’ en vervolgens ‘verbindingen’, en dan drukken op ‘gegevensgebruik’.
  • Wanneer je 80% van je mobiele data hebt gebruikt krijg je per mail een melding van dit gegeven, van Destiny. Dit herhaalt zich wanneer je aan 100% van je volume zit.

Wat als mijn maandelijks volume opgebruikt is?

Tot voor kort stond er geen praktische beperking op het maandelijks volume. Ging een gebruiker meer mobiele data verbruiken dan wat voorzien was, dan werd dit (behoorlijk duur) extra aangerekend aan Covias, maar kon de gebruiker zonder meer verder gebruik maken van mobiele data.

Sinds kort werd deze werkwijze aangepast en kan je ‘standaard’ niet langer boven het voorziene volume, en budget, gaan. Is je volume, en budget, op, dan kan je voor de rest van de maand in principe geen gebruik meer maken van mobiele data. Vanzelfsprekend kan je wel nog steeds gebruik maken van wifi.

Zijn er redenen waarom er toch moet afgeweken worden van je voorziene volume mobiele data, en bijhorend budget, dan horen we dit graag, bij voorkeur op voorhand.
We bekijken dan graag samen wat er aan de hand is, wat de motivatie is voor de afwijking/uitzondering, en wat al dan niet ondernomen kan worden, rekening houdend met comfort, flexibiliteit en budget.

Hoe zit dat met die mobiele data?!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X