Situering

Cliënten en zorggebruikers bij hun eigen zorgproces betrekken is niet nieuw. Toch merken we dat zowel vanuit de brede maatschappij als vanuit een aantal evoluties rond kwaliteit in de sector, de verwachtingen over cliënten- en familieparticipatie toenemen. De rol van de cliënt – al naargelang de zorgsetting – en zijn familie in het uitstippelen van zorg wordt steeds nadrukkelijker benoemd. Dat is ook een van de conclusies uit de brede ‘Zorg aan Zet’-bevraging die Zorgnet-Icuro in 2019 organiseerde. Niemand twijfelt nog aan de expliciete meerwaarde van een participatief zorgtraject.

De overstap maken van de ‘intentie’ om de cliënt of zorggebruiker als belangrijke partner mee te nemen naar het ‘in de praktijk brengen’ is minder eenvoudig. Hoe kunnen we dat concreet aanpakken? Zorgnet-Icuro wil organisaties daarin ondersteunen, vanuit een benadering die de sectoren overschrijdt. Zowel in de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg als het ziekenhuis is het belangrijk om de cliënt/patiënt dan wel de zorggebruiker te betrekken én we zijn ervan overtuigd dat we nog veel van elkaar kunnen leren.

De inspiratiegids die u hier kan afhalen, vloeit voort uit een reeks van negen Participatie Livestreams die door Zorgnet-Icuro in het najaar van 2020 ineen werden gestoken nadat een sectoroverschrijdende studiedag door corona moest worden geannuleerd. Het Vlaams Patiëntenplatform, Universiteit Gent en UZ Gent, KU Leuven en het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) en de vzw Patient Empowerment namen eveens deel aan het participatietraject.

Daar waar tijdens de livesessies steeds keuzes gemaakt dienden te worden tussen een hele hoop mooie participatievoorbeelden, waaronder dat van Covias, biedt deze inspiratiegids de kans om alle inzendingen in de spotlights te zetten. Ieder project werd uitgewerkt als one pager. De theoretische bijdragen uit de webinars werden eraan toegevoegd.

Herbeleef de Participatie Livestreams

Wie de participatie livestreams nog niet eerder zag of nog eens opnieuw wil herbeleven: ze zijn allen te vinden als podcast op het Soundcloud profiel van Zorgnet-Icuro of Spotify.

De video’s kunnen herbekeken worden op het YouTube-kanaal van Zorgnet-Icuro of op deze webpagina: https://www.zorgneticuro.be/content/participatie-livestreams-pati%C3%ABnten-en-gebruikers-betrekken-bij-zorg

Hier alvast de livestream waar de werking van Covias in aan bod kwam:

Zorgnet-Icuro publiceert een inspiratiegids ‘Participatie in de zorg’, en Covias staat er in!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X