Wat is VIVEL ?

VIVEL is het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn dat sinds 1 mei 2019 erkend en gefinancierd wordt door de Vlaamse Overheid als partnerorganisatie voor de eerste lijn. Op Vlaams niveau is VIVEL het centrale aanspreekpunt en het platform voor de dialoog van de eerstelijnsactoren met de overheid en met elkaar. VIVEL verenigt de gezondheids- en welzijnsactoren van de eerste lijn, de vertegenwoordigers van personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en gebruikers, de lokale besturen en de expertisecentra. VIVEL is dus als het ware de koepelorganisatie voor de zorgraden van de eerstelijnszones…

Samen met alle actoren van de eerste lijn wil VIVEL de gezondheid en het welzijn van elke burger in Vlaanderen en Brussel verbeteren. VIVEL werkt proactief en speelt adequaat in op de ontwikkelingen in zorg en welzijn. VIVEL versterkt de zorgraden en de zorgaanbieders zodat zij efficiënt en doelgericht de noden van kwetsbare mensen en hun omgeving kunnen lenigen. Voorts verleent VIVEL de Vlaamse en Brusselse overheid strategisch advies voor een optimaal eerstelijnsbeleid.

VIVEL Acadmie ?!

Door VIVEL wordt ook heel wat vorming en opleiding georganiseerd. Daartoe heeft men de zogenaamde VIVEL Academie opgericht, met een eigen website en leerplatform.
Op de website van VIVEL Academie vind je bijvoorbeeld heel wat webinars en handleidingen omtrent eGezondheid : Aanmelden op eGezondheid, het gedeeld medicatieschema, elektronische voorschriften, eHealthBox, de patiënt en zijn gezondheidsgegevens, enz…

Een aanrader voor als je je niet goed weet hoe of wat, of er meer uit wil halen!

VIVEL en VIVEL Academie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X