Als ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg functioneer je binnen Covias op organisatieniveau. Je participeert in het beleidsteam van Covias en denkt vanuit jouw expertise mee rond de zorginhoudelijke visie en strategie. Je participeert in een aantal werk- en themagroepen, waar thema’s als ‘ervaringswerk’ en ‘cliëntparticipatie’ verder uitgediept worden. Daarnaast neem je een trekkende rol op in het uitwerken van lotgenotencontact. Stapsgewijs krijg je zicht op de groep ervaringswerkers die regio-gebonden en taakgericht ingezet wordt binnen Covias.
Tot slot voorzien we voor jou de ruimte om, op basis van jouw krachten en talenten, je eigen takenpakket mee vorm te geven.

Je bent een vertegenwoordiger;
Je vertegenwoordigt en verdedigt het perspectief van cliënt en/of ervaringsdeskundige. Je neemt deel aan het beleidsteam en denkt constructief mee in functie van verdere beleidsvorming. Daarnaast zet je jouw ervaringskennis in binnen een aantal interne werkgroepen.

Je bent een frisdenker;
Je durft ‘de dingen’ in vraag te stellen. Je levert een verfrissende blik op actuele werkingen, op gangbare visies, en bij de uitwerking van opdrachten en concrete projecten.

Je bent een beeldvormer;
Je zet je ervaringskennis in zodat er realistisch gedacht en gesproken wordt over geestelijke gezondheid. Je probeert bewust het taboe hier rond te doorbreken.

Je bent een groepsondersteuner;
Je begeleidt een lotgenoteninitiatief, met focus op mogelijkheden en empowerment.

Vacature : Ervaringsdeskundige op organisatieniveau
X
X
X
X