Gisteren kwam het overlegcomité vervroegd bijeen naar aanleiding van de negatieve evolutie van het aantal COVID19-besmettingen, aantal opnames en overlijdens.

Het overlegcomité nam een aantal beslissingen die ook richting gevend zijn voor ons en een impact hebben op onze werking:

Verplicht telewerk

Tot 12 december wordt telewerk verplicht en kan er één terugkomdag per week zijn. Na 12 december en tot eind januari wordt dit 2 terugkomdagen per week.

Concreet:

Algemeen

 • Herhaling werkt, dus hier nog even de basis:
  • Beperk je (sociale) contacten zoveel mogelijk of spreek buiten af.
  • Hou afstand
  • Draag een mondneusmasker
  • Ventileren, ventileren, ventileren
 • Stuurgroepen, themagroepen, werkgroepen, vormingsinitiatieven, enz… worden maximaal online georganiseerd. Uitzonderingen kunnen worden gevraagd aan een lid van het beleidsteam.
 • Participatieraden worden minstens hybride georganiseerd, wie online kan aansluiten doet dit bij voorkeur online.

Begeleiding en Behandeling

 • Alle huisbezoeken blijven georganiseerd worden. Er worden geen huisbezoeken uitgesteld of geannuleerd.
 • Trajectbegeleiders plannen hun terugkomdag (aanwezigheid op kantoor) op de dag dat er ook teamoverleg is. Op andere dagen wordt aanwezigheid op kantoor sterk ontraden.
 • Aanwezigheid op kantoor kan, voor medewerkers die niet woonachtig zijn in de regio waar ze huisbezoeken doen / het werkingsgebied. Anderen werken maximaal van thuis uit op de momenten dat ze anders op kantoor zouden zijn.
 • (klein) Teamoverleg kan fysisch door gaan, briefings zijn online.

OnA

 • Aanbod wordt gecontinueerd.
 • Telewerken als psychosociaal rehabilitatiemedewerker, binnen de context van OnA, is amper of zelfs helemaal niet structureel mogelijk. Occasioneel telewerk wordt sterk aangeraden, indien mogelijk.
 • Indien er activiteiten zijn waar er drank en/of voeding wordt aangeboden zijn de activiteiten enkel toegankelijk voor wie een CST heeft. Het CST wordt dagelijks gecontroleerd/gescand. Daarenboven wordt bij het zich verplaatsen steeds een mondneusmasker opgezet. (cfr regels HoReCa). Wie geen CST heeft wordt niet toegelaten en kan dus niet deelnemen.

Maatkracht en De Klus

 • Aanbod wordt gecontinueerd
 • Telewerken binnen deze context is amper of zelfs helemaal niet structureel mogelijk. Occasioneel telewerk wordt sterk aangeraden, indien mogelijk.
 • Indien er pauzes zijn waar er iets gedronken of gegeten wordt dient de toegang tot de ruimte waarin dit gebeurd beperkt te worden. Enkel wie een CST heeft kan toegang krijgen tot deze ruimte. Voor wie geen CST heeft wordt een aparte/andere ruimte voorzien. Het CST wordt dagelijks gecontroleerd/gescand.

Ondersteunende diensten

 • Voor administratieve medewerkers wordt telewerken maximaal toegepast. Terugkomdagen worden zo georganiseerd dat er continuïteit is wat betreft aanwezigheid op kantoor, anderzijds er een zo laag mogelijke bezetting is van de bureelruimte.

3de prik / boosterprik

Gisterenavond mochten we uiteindelijk ook de officiële communicatie ontvangen dat ‘zorgverleners’ prioritair worden uitgenodigd voor een derde prik / boosterprik. Heel wat collega’s mochten deze week reeds een uitnodiging van het lokale vaccinatiecentrum ontvangen. Je krijgt deze uitnodiging nu dus al, omdat je voor de eerste en tweede prik geregistreerd stond als zorgverlener.
Er wordt sterk aangeraden in te gaan op deze uitnodiging. Kijk na of je al dan niet moet werken op het voorgestelde toedieningsmoment. Indien dit binnen werktijd valt wordt gevraagd na te gaan of dit kan verplaatst worden naar een nabij moment buiten werktijd, of op het einde van de werkdag. Indien dit niet mogelijk is, kan de toediening gebeuren tijdens werktijd en wordt dit beschouwd als een gewettigde afwezigheid.

Toepassing beslissingen overlegcomité dd. 17/11/2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X