Tg seksualiteit

Situering

Seksualiteit is een wezenlijk onderdeel van ieders leven en een basisbehoefte. Het is daarom belangrijk dat onze cliënten op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun seksuele behoefte. We willen dan ook een seksualiteitsbeleid uitschrijven dat aan elke medewerker duidelijke richtlijnen geeft over hoe seksualiteit op een professionele manier te bespreken, hoe cliënten te ondersteunen bij vragen of problemen rond seksualiteit, over wat wel en niet mag binnen de organisatie en over hoe op te treden bij incidenten.

Concreet

We willen dit beleid uitschrijven met de nadruk op de positieve kanten van seksualiteit. Door het hebben van een beleid en het creëren van een open cultuur willen we de aanpak van (individuele) problemen en het voorkomen van grensoverschrijdende incidenten ook aanpakken. We streven ernaar om op die manier een positieve seksualiteitsbeleving mogelijk te maken, onze cliënten te ondersteunen in een gezonde seksuele ontwikkeling en leren om te gaan met seksueel ontremd gedrag of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deelnemen?

Heb je interesse om dit beleid mee vorm te geven? Stuur je naam dan door naar Muriel Schoeters, die je zal toevoegen aan het kanaal ‘Tg seksualiteit’ in Slack.
We komen in het begin maandelijks samen tot we een beleid hebben uitgeschreven. Nadien blijft de themagroep bestaan, frequentie is dan onderling af te spreken.
Indien je deelneemt, engageer je je om referentiepersoon te zijn. Wat niet wil zeggen dat jij op alle vragen over dit thema een antwoord moet hebben, maar wel dat je collega’s wil ondersteunen, wegwijs maken in of samen op zoek gaan naar… Je krijgt als referentiepersoon vormingsmogelijkheden en een groep collega’s die samen met jou dit thema vorm geven en verder blijven uitwerken.

We zijn dus op zoek naar de Lotte Wesemaele’s (voor de vrouwelijke collega’s) van Covias. Voor de mannelijke collega’s een onontgonnen terrein, want er is een nijpend tekort in het algemeen aan mannelijke experten! 🙂

Themagroep Seksualiteit

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X