Zoals je waarschijnlijk reeds hebt vernomen via de media, of hebt gezien op onze eigen Corona-barometer, stijgen het aantal COVID19-besmettingen alsook aantal opnames in de ziekenhuizen opnieuw relatief snel. Gelukkig is de impact op de gezondheid kleiner, dankzij het vaccin, niettemin is er natuurlijk altijd een impact, ook op onze werking.

Korte tijd terug waren we verheugd aan te kunnen geven dat de mondmaskerplicht kwam te vervallen, met een oproep waakzaam en zorgvuldig te blijven en aandacht te hebben voor enkele basisvoorzorgsmaatregelen.

De voorbije dagen hebben we echter moeten vaststellen dat verschillende medewerkers en/of gezinsleden van medewerkers een COVID19-besmetting hebben. We zetten graag nog even enkele richtlijnen op een rij:

Preventieve maatregelen

  • Zorg ervoor dat de ruimte waarin je aanwezig bent voldoende geventileerd is!
  • Wees waakzaam voor symptomen die kunnen wijzen op COVID19, en handel preventief. Beter iets te voorzichtig dan onbedoelde blootstelling in geval van…
  • Mondmaskerplicht is vervallen, maar er is geen verbod op gebruik van mondmasker. Beter het mondmasker te vaak opzetten dan te weinig!
  • Blijf aandacht hebben voor handhygiëne, hygiëne in toiletten, ontsmetten van ‘high touch’-oppervlakken zoals bureauvlakken, toetsenborden, balpennen, enz.
  • Blijf bij houden met wie je allemaal (hoog risico) contact hebt. In onze werkomgeving is het perfect mogelijk om geen hoog risico-contacten te hebben, indien je bovenstaande richtlijnen volgt.
  • Maak maximaal gebruik van alle beschikbare werkplekken. Samen in één ruimte zitten kan gezellig en leuk zijn, maar houdt afstand en maak gebruik van de mogelijke spreiding in de ruimte en verschillende werk- en overlegruimtes.
    Is er een ruimte vrij of leeg, moet iemand de eerste zijn om er gebruik van te maken… Wees gerust, er komt zeker wel een collega bij je zitten.

COVID19-besmetting ?

Indien er een vermoeden is van besmetting dient een PCR-test te gebeuren via de huisarts. In afwachting van het resultaat is er quarantaine van toepassing.

Indien medewerker negatief test vervalt de quarantaine en kan het werk op ‘normale wijze’ hernomen worden. Indien er een hoog risico-contact aanleiding was van de PCR-test, zal er na x dagen een 2de PCR-test afgenomen worden, ter bevestiging. Blijf in deze tussenperiode voorzichtig en waakzaam. Het volgen van de richtlijnen is evident.

Indien medewerker positief test, wordt de quarantaine bevestigd. Het werk kan aangehouden worden, zij het via de modus van telewerken. Treden er symptomen op, dan is er sprake van ziekte en een ziekteperiode, tot wanneer de symptomen verdwenen zijn. Volg hierbij het advies en de richtlijnen van de huisarts.

Indien er sprake is van een gezinslid van een medewerker die positief test en de medewerker een eerste negatieve test heeft, gaan we uit van een veelvuldig hoog-risico contact. Hoewel de quarantaine bij een eerste negatieve test komt te vervallen, willen we vanuit Covias toch voorzichtig blijven en het tweede testresultaat afwachten. In de tussenperiode adviseren we telewerk of minstens het vermijden van aanwezigheid op kantoor. We beperken het risico en stellen het contact met cliënten voorop. Huisbezoeken kunnen dus, vanzelfsprekend met de gekende preventieve maatregelen : afstand houden, geventileerde ruimte, mondmasker, handhygiëne, enz…

Opmerking:

Vanuit onze zorgopdracht en in functie van continuïteit van zorg is het mogelijk dat medewerkers alsnog gevraagd worden zich niet te houden aan de quarantaine. Dit is zo voorzien in het kader van de overheid. We hopen hier geen beroep op te moeten doen, maar nood kan wet breken.
Indien onze werking sterk onder druk komt te staan door bijvoorbeeld heel wat medewerkers die in quarantaine zijn, zal gevraagd worden dat iedereen het werk ‘normaal’ blijft op nemen, zij het met continue gebruik van mondmasker…

Heb je vragen of bezorgdheden, of wil je iets aftoetsen, contacteer dan zeker je teamverantwoordelijke of iemand van het beleidsteam.

Stijgend aantal COVID19-besmettingen, ook binnen Covias!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X