Zoals je mogelijks reeds hebt vernomen via de reguliere media : het aantal COVID-besmettingen en COVID-gerelateerde ziekenhuisopnames is de voorbije weken aanzienlijk gestegen… Opvallend hierbij is de veel sterkere toename van het aantal besmettingen bij de werkende populatie. Er circuleert dus wel wat, zeker op de werkvloer en blijkbaar in het bijzonder op de werkvloer van de sociale- en zorgsector.

In PC Sint-Amandus zijn momenteel 5 afdelingen in quarantaine en testen 32 patiënten positief. Naar aanleiding van deze situatie wordt het dragen van een chirurgisch mondmasker op alle afdelingen en diensten met betrekking tot zorgaanbod terug verplicht.
Ook in PZ Onzelievevrouw werden voorbije weken verschillende uitbraken vastgesteld en bijkomende maatregelen genomen.

Binnen Covias zijn er momenteel 7 medewerkers met een COVID-besmetting en aldus in isolatie. Rekening houdend met de vakantieperiode en het ondervangen van afwezige collega’s die in vakantie zijn, is dit duidelijk niet te verwaarlozen.

Via dit bericht willen we aangeven dat we vanuit Covias nog steeds de COVID-situatie opvolgen en systematisch evalueren of bijkomende maatregelen (opnieuw) nodig of noodzakelijk zijn.
Tot op heden willen we dit beperken tot het met aandrang vragen om verhoogde waakzaamheid en extra aandacht voor:

  • Afstand houden
  • Goede ventilatie
  • Concrete toepassing van handhygiëne
  • Nies- en hoesthygiëne
  • Testen bij symptomen

Vanzelfsprekend ben je vrij om een chirurgisch mondmasker op te zetten, maar willen/moeten we op vandaag nog niet zo ver gaan dit opnieuw te verplichten. Ben je in nauw contact gekomen met iemand die kort daarna positief werd getest, lijkt het wel aangewezen enige tijd bijzondere aandacht te hebben voor de preventieve maatregelen en het systematisch dragen van een chirurgisch mondmasker.

Alvast bedankt voor jullie begrip en opvolging! Hopelijk kan zo iedereen toch genieten van een wel verdiende vakantie en vrijwaren we collega’s van een nieuwe/bijkomende COVID-besmetting en ziektesymptomen.

Stijgend aantal COVID-besmettingen…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X