Vacature : Ervaringsdeskundige op organisatieniveau

Als ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg functioneer je binnen Covias op organisatieniveau. Je participeert in het beleidsteam van Covias en denkt vanuit jouw expertise mee rond de zorginhoudelijke visie en strategie. Je participeert in een aantal werk- en themagroepen, waar thema’s als ‘ervaringswerk’ en ‘cliëntparticipatie’ verder uitgediept worden. Daarnaast neem je een trekkende rol op in het uitwerken van lotgenotencontact. Stapsgewijs krijg je zicht op de groep ervaringswerkers die regio-gebonden en taakgericht ingezet wordt binnen Covias.
Tot slot voorzien we voor jou de ruimte om, op basis van jouw krachten en talenten, je eigen takenpakket mee vorm te geven.

Je bent een vertegenwoordiger;
Je vertegenwoordigt en verdedigt het perspectief van cliënt en/of ervaringsdeskundige. Je neemt deel aan het beleidsteam en denkt constructief mee in functie van verdere beleidsvorming. Daarnaast zet je jouw ervaringskennis in binnen een aantal interne werkgroepen.

Je bent een frisdenker;
Je durft ‘de dingen’ in vraag te stellen. Je levert een verfrissende blik op actuele werkingen, op gangbare visies, en bij de uitwerking van opdrachten en concrete projecten.

Je bent een beeldvormer;
Je zet je ervaringskennis in zodat er realistisch gedacht en gesproken wordt over geestelijke gezondheid. Je probeert bewust het taboe hier rond te doorbreken.

Je bent een groepsondersteuner;
Je begeleidt een lotgenoteninitiatief, met focus op mogelijkheden en empowerment.

Vacature : ervaringsdeskundige – kwartiermaker

‘Kwartier Hier’ is een project ingediend en goedgekeurd door de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. Het project wordt gerealiseerd in een samenwerkingsverband tussen Covias, Groep Brugge en Mintus.

‘Kwartier Hier’ wil de methodiek van het kwartiermaken toepassen binnen Sint-Pieters Brugge. De ‘Kansarmoede Atlas Brugge’ (2017) schoof deze buurt naar voor als kwetsbare wijk. ‘Kwartier Hier’ sluit aan bij het vernieuwde woonzorgdecreet, van waaruit de dienstencentra een inclusief buurtbeleid nastreven.

Concreet gaan 2 kwartiermakers aan de slag als ‘zorgzame schakels’ in de buurt. Deze kwartiermakers bouwen bruggen tussen de buurtbewoners, het verenigingsleven, het lokaal dienstencentrum en de hulpverlening. Bedoeling is een wederkerig netwerk, op maat van de buurt, op te bouwen. Het bedoelde effect is een gastvrije buurt, met aandacht voor sociale inclusie van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Het project besluit met de opmaak van een draaiboek, waarin de opgedane kennis wordt neergeschreven.

‘Kwartier Hier’ opteert voor de aanwerving van een ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg alsook voor een professional met expertise in de geestelijke gezondheidszorg.

Vacature : trajectbegeleider cluster zuid

Situering

Covias is een samenwerkingsverband tussen 7 organisaties in de GGZ, actief in de regio Noord-West-Vlaanderen. Een van de pijlers van Covias is het aanbod ‘Begeleiding en Behandeling’ waarbij langdurende interventies op maat aangeboden worden in de thuisomgeving van de cliënt. Het doel is het ondersteunen van personen met een ernstige psychiatrische aandoening, zodat men thuis kan blijven wonen en zoveel als mogelijk zijn/haar rollen in de maatschappij weer op kan nemen. Cluster zuid omvat de regio Beernem-Houtland, waarbij er een standplaats is te Beernem. De teams zijn samengesteld uit trajectbegeleiders met verschillende disciplinaire achtergrond. Covias werkt vanuit een integrale en herstelgerichte benadering.

Jouw functie

Als trajectbegeleider sta je in voor de begeleiding van de cliënt en zijn context. Je maakt gebruik van de krachten van de cliënt en die van de omgeving. Je draagt bij tot een adequate opvang en organisatie van zorg in de thuisomgeving.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een bachelordiploma in de menswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring;
 • Je bent dynamisch en creatief in het begeleiden en ondersteunen van cliënten en hun naastbetrokkenen;
 • Je neemt verantwoordelijkheid en initiatief in een open en evoluerende werkcontext;
 • Je bent vertrouwd met het rehabilitatie- en herstelgericht denken en handelt vanuit een eclectische benadering met betrekking tot de diverse stromingen in de GGZ;
 • Je bent coachend ingesteld en hanteert een begeleiding die gestoeld is op een mens- en herstelgerichte zorg op maat; 
 • Je hebt affiniteit of bijkomende ervaring met verschillende pathologieën;
 • Je hebt kennis van de sociale kaart, de organisatie van de lokale geestelijke gezondheidszorg en de reguliere eerstelijnsvoorzieningen;
 • Je hebt belangstelling voor het werken vanuit een mobiele context;  
 • Je hebt empathische vaardigheden en hanteert een emancipatorische benadering;
 • Je koppelt professionaliteit aan authenticiteit en durft eigen handelen kritisch te bekijken;
 • Je bent communicatief sterk en werkt graag in teamverband. Bij de uitvoering van het veldwerk ga je zelfstandig tewerk;
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en eigen wagen, en bent bereid deze te gebruiken in functie van dienstverplaatsingen;
 • Je bent bereid tot (beperkt) avond- en weekendwerk.

Ons aanbod

 • Een afwisselende en boeiende job met ruimte voor verantwoordelijkheid en initiatief;
 • Een ontwikkelingsgerichte en innovatieve werkomgeving met ruimte voor feedback en coaching;
 • Een voltijdse tewerkstelling (deeltijdse werkbreuk van 75 % à 85 % is bespreekbaar);
 • Een tijdelijke overeenkomst in functie van vervanging afwezige collega;
 • Verloning conform IF-IC en de arbeidsvoorwaarden van de werkgever die partner is in Covias;
 • Vermoedelijke datum van indiensttreding: wat ons betreft zo spoedig mogelijk.

Interesse?

Stuur uw sollicitatiebrief en CV (ref.: trajectbegeleider cluster zuid) vóór 15/11/2019 per e-mail naar solliciteren@covias.be .

Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Stefaan Dhaese, teamverantwoordelijke cluster zuid (0479 48 77 05) of Dominique Degrande, inhoudelijk coördinator cluster zuid (0492 73 84 83).

Participatieraad Naastbetrokkenen

Covias is op zoek naar naastbetrokkenen van (ex-)-cliënten die een mening hebben over wat goed is, wat anders kan, of gewoonweg beter moet… We gaan uit van volwaardige inspraak, participatie en advies met betrekking tot onze werking, zowel van/voor cliënten, als naastbetrokkenen.

Heb je interesse, aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met Nele V., Riet M. of Muriël S. !

Vacature: trajectbegeleider cluster west (Oostende)

Situering

Covias is een samenwerkingsverband tussen 7 organisaties in de GGZ, actief in de regio Noord-West-Vlaanderen. Een van de pijlers van Covias is het aanbod ‘Begeleiding en Behandeling’ waarbij langdurende interventies op maat aangeboden worden in de thuisomgeving van de cliënt. Het doel is het ondersteunen van personen met een ernstige psychiatrische aandoening, zodat men thuis kan blijven wonen en zoveel als mogelijk zijn/haar rollen in de maatschappij weer op kan nemen. Cluster west omvat de regio Oostende-Westkust, waarbij er een standplaats is te Oostende en Veurne. De teams zijn samengesteld uit trajectbegeleiders met verschillende disciplinaire achtergrond. Covias werkt vanuit een integrale en herstelgerichte benadering.

Jouw functie

Als trajectbegeleider sta je in voor de begeleiding van de cliënt en zijn context. Je maakt gebruik van de krachten van de cliënt en die van de omgeving. Je draagt bij tot een adequate opvang en organisatie van zorg in de thuisomgeving.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een bachelordiploma in de menswetenschappen of bent gegradueerd psychiatrisch verpleegkundige;
 • Je bent dynamisch en creatief in het begeleiden en ondersteunen van cliënten en hun naastbetrokkenen;
 • Je neemt verantwoordelijkheid en initiatief in een open en evoluerende werkcontext;
 • Je bent vertrouwd met het rehabilitatie- en herstelgericht denken en handelt vanuit een eclectische benadering met betrekking tot de diverse stromingen in de GGZ;
 • Je bent coachend ingesteld en hanteert een begeleiding die gestoeld is op een mens- en herstelgerichte zorg op maat; 
 • Je hebt affiniteit of bijkomende ervaring met verschillende pathologieën;
 • Je hebt kennis van de sociale kaart, de organisatie van de lokale geestelijke gezondheidszorg en de reguliere eerstelijnsvoorzieningen;
 • Je hebt belangstelling voor het werken vanuit een mobiele context;  
 • Je hebt empathische vaardigheden en hanteert een emancipatorische benadering;
 • Je koppelt professionaliteit aan authenticiteit en durft eigen handelen kritisch te bekijken;
 • Je bent communicatief sterk en werkt graag in teamverband. Bij de uitvoering van het veldwerk ga je zelfstandig tewerk;
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en eigen wagen, en bent bereid deze te gebruiken in functie van dienstverplaatsingen;
 • Je bent bereid tot (beperkt) avond- en weekendwerk.

Ons aanbod

 • Een afwisselende en boeiende job met ruimte voor verantwoordelijkheid en initiatief;
 • Een ontwikkelingsgerichte en innovatieve werkomgeving met ruimte voor feedback en coaching;
 • Je werkplek situeert zich hoofdzakelijk in de regio Oostende;
 • Een deeltijdse tewerkstelling van 84 % (32 uren) met standplaats te Oostende;
 • Een contract bepaalde duur, met perspectief op vaste betrekking;
 • Verloning conform IF-IC en de arbeidsvoorwaarden van de werkgever die partner is in Covias;
 • Vermoedelijke datum van indiensttreding: 1 oktober2019.

Interesse?

Stuur uw sollicitatiebrief en CV (ref.: trajectbegeleider cluster west) vóór 15/09/2019 t.a.v. Steven Ingelbrecht, directeur, Hoefijzerlaan 40, 8000 Brugge of per e-mail naar solliciteren@covias.be .

Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Steven Ingelbrecht, directeur Covias (0477 07 36 00) of Greet Verhellen, teamverantwoordelijke cluster west (0485 47 34 01).

Kaffiche , een vorm van kwartiermaken en buurtvervlechting …

Kwartiermaken en buurtvervlechting, twee begrippen die steeds meer aan belang winnen, niet enkel binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Op basis van deze visie, en vooral ook dankzij het enthousiasme en de inzet van enkele sleutel- en steunfiguren, zoals onze collega Sara, stimuleren we het sociaal weefsel en de participatiegraad voor wie het daar niet steeds even gemakkelijk mee heeft…