Participatieraad Naastbetrokkenen

Covias is op zoek naar naastbetrokkenen van (ex-)-cliënten die een mening hebben over wat goed is, wat anders kan, of gewoonweg beter moet… We gaan uit van volwaardige inspraak, participatie en advies met betrekking tot onze werking, zowel van/voor cliënten, als naastbetrokkenen.

Heb je interesse, aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met Nele V., Riet M. of Muriël S. !

Vacature: trajectbegeleider cluster west (Oostende)

Situering

Covias is een samenwerkingsverband tussen 7 organisaties in de GGZ, actief in de regio Noord-West-Vlaanderen. Een van de pijlers van Covias is het aanbod ‘Begeleiding en Behandeling’ waarbij langdurende interventies op maat aangeboden worden in de thuisomgeving van de cliënt. Het doel is het ondersteunen van personen met een ernstige psychiatrische aandoening, zodat men thuis kan blijven wonen en zoveel als mogelijk zijn/haar rollen in de maatschappij weer op kan nemen. Cluster west omvat de regio Oostende-Westkust, waarbij er een standplaats is te Oostende en Veurne. De teams zijn samengesteld uit trajectbegeleiders met verschillende disciplinaire achtergrond. Covias werkt vanuit een integrale en herstelgerichte benadering.

Jouw functie

Als trajectbegeleider sta je in voor de begeleiding van de cliënt en zijn context. Je maakt gebruik van de krachten van de cliënt en die van de omgeving. Je draagt bij tot een adequate opvang en organisatie van zorg in de thuisomgeving.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een bachelordiploma in de menswetenschappen of bent gegradueerd psychiatrisch verpleegkundige;
 • Je bent dynamisch en creatief in het begeleiden en ondersteunen van cliënten en hun naastbetrokkenen;
 • Je neemt verantwoordelijkheid en initiatief in een open en evoluerende werkcontext;
 • Je bent vertrouwd met het rehabilitatie- en herstelgericht denken en handelt vanuit een eclectische benadering met betrekking tot de diverse stromingen in de GGZ;
 • Je bent coachend ingesteld en hanteert een begeleiding die gestoeld is op een mens- en herstelgerichte zorg op maat; 
 • Je hebt affiniteit of bijkomende ervaring met verschillende pathologieën;
 • Je hebt kennis van de sociale kaart, de organisatie van de lokale geestelijke gezondheidszorg en de reguliere eerstelijnsvoorzieningen;
 • Je hebt belangstelling voor het werken vanuit een mobiele context;  
 • Je hebt empathische vaardigheden en hanteert een emancipatorische benadering;
 • Je koppelt professionaliteit aan authenticiteit en durft eigen handelen kritisch te bekijken;
 • Je bent communicatief sterk en werkt graag in teamverband. Bij de uitvoering van het veldwerk ga je zelfstandig tewerk;
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en eigen wagen, en bent bereid deze te gebruiken in functie van dienstverplaatsingen;
 • Je bent bereid tot (beperkt) avond- en weekendwerk.

Ons aanbod

 • Een afwisselende en boeiende job met ruimte voor verantwoordelijkheid en initiatief;
 • Een ontwikkelingsgerichte en innovatieve werkomgeving met ruimte voor feedback en coaching;
 • Je werkplek situeert zich hoofdzakelijk in de regio Oostende;
 • Een deeltijdse tewerkstelling van 84 % (32 uren) met standplaats te Oostende;
 • Een contract bepaalde duur, met perspectief op vaste betrekking;
 • Verloning conform IF-IC en de arbeidsvoorwaarden van de werkgever die partner is in Covias;
 • Vermoedelijke datum van indiensttreding: 1 oktober2019.

Interesse?

Stuur uw sollicitatiebrief en CV (ref.: trajectbegeleider cluster west) vóór 15/09/2019 t.a.v. Steven Ingelbrecht, directeur, Hoefijzerlaan 40, 8000 Brugge of per e-mail naar solliciteren@covias.be .

Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Steven Ingelbrecht, directeur Covias (0477 07 36 00) of Greet Verhellen, teamverantwoordelijke cluster west (0485 47 34 01).

Kaffiche , een vorm van kwartiermaken en buurtvervlechting …

Kwartiermaken en buurtvervlechting, twee begrippen die steeds meer aan belang winnen, niet enkel binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Op basis van deze visie, en vooral ook dankzij het enthousiasme en de inzet van enkele sleutel- en steunfiguren, zoals onze collega Sara, stimuleren we het sociaal weefsel en de participatiegraad voor wie het daar niet steeds even gemakkelijk mee heeft…

Vacature : psychosociaal rehabilitatiemedewerker

Situering
Activiteitencentrum de Gempersteeg begeleidt mensen met een ernstige psychosociale kwetsbaarheid. Een 120-tal bezoekers zijn ingeschreven op weekbasis en nemen op regelmatige basis deel aan de activiteiten. Het aanbod bestaat uit: een vormingsaanbod, vrije tijdsactiviteiten, kans tot ontmoeting en de mogelijkheid om deel te nemen aan de werkateliers. Voor de bezoekers voorzien we een aanbod op maat, rekening houdend met hun persoonlijke voorkeuren en de maatschappelijke context. We bieden herstel ondersteunende activiteiten aan en werken richting volwaardig burgerschap en het vinden van maatschappelijke aansluiting.
AC De Gempersteeg is één van de deelwerkingen van het samenwerkingsverband Covias.

Jouw functie
• Je staat in voor het organiseren en begeleiden van groepsactiviteiten volgens de 4 pijlers van activering, aangepast aan de mogelijkheden van de bezoeker(s);
• Je handelt vanuit presentie en de participatiegedachte;
• Je neemt een actieve houding aan in de begeleiding van individuele trajecten, met als doel het bevorderen van persoonlijk en maatschappelijk herstel;
• Je werkt actief mee in teamverband en netwerkcontext.

Jouw profiel
• Je bent in het bezit van een bachelordiploma in een menswetenschappelijk richting : bv. ergotherapie, orthopedagogie, verpleegkundige, maatschappelijk werk
• Je hebt ervaring in de geestelijke gezondheidszorg;
• Je bezit een basiskennis met betrekking tot psychopathologie;
• Je bezit basiskennis over het zorgaanbod in de regio Noord-West-Vlaanderen;
• Je communiceert duidelijk en objectief, zowel mondeling als schriftelijk;
• Je beschikt over een basiskennis informatica.

Ons aanbod
• Een afwisselende en boeiende job met ruimte voor verantwoordelijkheid en initiatief;
• Deeltijdse opdracht : 30,4 uur/week (80 %), in het kader van een vervangingsovereenkomst van 19 juni 2019 t.e.m. 28 februari 2020;
• Een ontwikkelingsgerichte en innovatieve werkomgeving met ruimte voor feedback en coaching;
• Verloning en arbeidsvoorwaarden van de werkgever : CGG Noord-West-Vlaanderen.

Interesse ?
Kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken tot en met 17 mei 2019 door motivatiebrief en CV te mailen naar solliciteren@covias.be .

Sollicitatiegespreken gaan door op dinsdagnamiddag 28 mei, Hoefijzerlaan 40 te Brugge. Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij mevr. Sofie Desoete: 050 34 55 97.

Covias zet in op ontmoeting

Het is niet steeds eenvoudig om als persoon met een psychische kwetsbaarheid (nieuwe) vrienden te maken of contacten te leggen, vrij van stigmatisering en/of vooroordelen.
Daarom vinden we het belangrijk om in te zetten op het ondersteunen van laagdrempelige ontmoetingsmomenten en -plaatsen… Dit onder meer via het ontmoetingscentrum De Klaver te Beernem, het ontmoetingscentrum ‘t Centrum te Torhout, De ONT-moeting te Brugge, …

Onderstaande getuigenis illustreert waarom, hoe, wat, …

Deelname studiedag ‘Participatie en Herstel’

Vandaag vond de studiedag ‘participatie en herstel’ plaats, georganiseerd door Uilenspiegel en Similes… Een boeiende dag waar me met vol enthousiasme en hoop aan hebben deel genomen.
Toch ook een beetje fier dat ons Covias verhaal als innovatieve praktijk werd voorgesteld! Op basis van de getuigenis van Guy Surmont, ervaringsdeskundige, haakten we in om enkele troeven van het ‘Covias-model’ te illustreren.
Ook in het panelgesprek kregen we als Covias de gelegenheid visie en tips in te brengen. Bedankt aan de organisatoren, de andere sprekers en natuurlijk het enthousiaste publiek! Leuk bevestiging te krijgen dat onze ingeslagen weg een goede weg is…