In 2020 werd voor de eerste maal een cliëntentevredenheidsenquête aangeboden aan alle cliënten van Covias.

Hieronder de outcome van de enquête alsook de daaraan gekoppelde actiepunten.

Ook in 2021 zullen alle cliënten weer kunnen deelnemen aan de enquête. Via deze vorm van participatie willen we zicht krijgen op de noden alsook de sterke punten binnen onze organisatie en hiermee aan de slag gaan en blijven.

Outcome cliëntentevredenheidsenquête 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X