Kwartiermaken in Oostkamp : De Merel
Sinds april is Filip Loobuyck kind aan huis in de wijk Nieuwenhove (Oostkamp). Samen met de gemeente willen we van de wijk een gastvrije omgeving maken voor iedereen die er woont en gaan we op zoek naar verbinding tussen de buurtbewoners. Voorbije zondag werd er gratis soep aangeboden aan de buurtbewoners, op een ontmoetingsmoment. Ook in het gemeentelijk tijdschrift ‘De Merel’ werd ruimte en bekendmaking voorzien voor de samenwerking tussen gemeente Oostkamp en Covias, in functie van ‘kwartiermaken’.
Lees meer
Workshop: kwetsbaarheid bespreek maken
Spreken over je eigen kwetsbaarheid wanneer je psychische problemen hebt of wanneer je door een moeilijke periode gaat door bijvoorbeeld een scheiding of een rouwproces, is niet altijd gemakkelijk. Een gesprek met iemand die het moeilijk heeft, gaan we liever uit de weg.
Lees meer
El Camino : crowdfunding
In El Camino Bekegem komen mensen samen rond psychosegevoeligheid. El Camino Bekegem is een ontmoetingsplaats, onderweg naar een tijdelijk verblijf voor mensen met psychosegevoeligheid, hun naasten en hulpverleners.
Lees meer
OnA vindt nieuwe gastvrije plek in LDC Biezenbilk (Oudenburg)
Een van de uitdagingen waar we als mobiele zorgactor voor staan is het organiseren van een regionale spreiding van het zorgaanbod voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Vanuit de historiek waarbij heel wat van het aanbod geconcentreerd werd in bv. Brugge, Beernem en Oostende stelden we ons tot doel om cliënten en hun naasten te bereiken in hun buurt, in plaats van de verwachting dat men zich verplaatst naar de voorziening. Geestelijke Gezondheidszorg moet lokaal bereikbaar zijn, laagdrempelig én nauw samenwerking met reguliere lokale actoren en initiatieven.
Lees meer
Ups & Downs

Op 8 oktober 2022 vindt in Leuven het jaarlijkse Forum van Ups & Downs plaats.  Ups & Downs vzw is de vereniging van en voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving.  Deze studie- en ontmoetingsnamiddag richt zich tot personen met een bipolaire aandoening en hun naasten, maar ook tot hulpverleners. Op de affiche staan prof. Filip Raes (KU Leuven), Dr. Hans Jacobs en de bekende zangeres Selah Sue.Het zal jullie ongetwijfeld interesseren dat dr. Jacobs zal getuigen als arts én ervaringsdeskundige. Er heerst sowieso een groot taboe op psychisch ziek zijn. Nog meer als het een…

Lees meer
Zorgcircuit Psychose organiseert nieuwe info- en gespreksgroep voor familie en naasten
INFoP – informatie over psychose – is een vormings-en gespreksreeks van 5 avonden over psychose voor naasten van mensen met een psychotische kwetsbaarheid. Er wordt uitleg gegeven over wat een psychose is, ontstaan of uitlokkende factoren, behandel- en omgangsvormen. Er is ook een avond met een psychiater en er wordt afgesloten met een gesprek met ervaringsdeskundigen. Er is telkens ook veel ruimte voor gesprek met en tussen de mensen. Zie bijgevoegde flyer voor meer info!
Lees meer
Aanbod Herstelacademie najaar 2022 is gekend!
De Herstelacademie Noord-West-Vlaanderen heeft het aanbod voor najaar 2022 bekend gemaakt, en we delen dit natuurlijk graag! Wil je meer weten over het hoe of wat van een Herstelacademie, dan kan volgende filmpje alvast misschien helpen, of kan je terecht op www.huismetvelekamers.be :
Lees meer
Vacatures, vacatures, vacatures…
Vandaag zetten we graag 3 vacatures in de kijker! Heb je interesse in onze OnA-werking en wil je graag je steentje bijdragen in de verdere uitbouw van deze vernieuwde en innoverende werking, dan is één van deze vacatures ongetwijfeld iets voor jou!
Lees meer
‘Een Soteriahuis is een betere plek voor mensen met een psychose”… U zegt?!
Dirk De Caluwé en Annemie Anckaert werden in hun familie geconfronteerd met psychische kwetsbaarheid. In een bevreemdend psychiatrisch ziekenhuis verliep het herstel moeizaam: “Het is onbegrijpelijk dat meer beloftevolle Soteriahuizen niet van de grond geraken.” Hun verhaal werd opgepikt door sociaal.net en kreeg vorm in een artikel : https://sociaal.net/opinie/soteriahuis-is-betere-plek-voor-mensen-met-psychose/ .
Lees meer
Opendeurdag Huis met Vele Kamers
Op vrijdag 24 juni is er een opendeurdag van het Huis met Vele Kamers en Inloophuis ‘t Sas. Het moment om eens langs te gaan, kennis te maken en te genieten van het programma!
Lees meer
Reakiro ?!
Reakiro is een plek waar je als persoon met een euthanasiewens omwille van ondraaglijk psychisch lijden terecht kan. Je mag hier binnenlopen voor een babbel, met eventuele vragen, instappen in individuele begeleiding of groepsbegeleiding, of gewoon even komen zijn zonder dat er gepraat hoeft te worden. Het allerbelangrijkste is dat jij je thuis voelt en een plek hebt waar je op adem kunt komen, waar je iets van rust kunt vinden naast al de rest erbuiten, en waar je jezelf mag zijn.
Lees meer
Eerste stop van de Covias Caravaan is een feit

Zaterdag ll. hebben we voor de eerste keer de Covias Caravaan  laten stoppen te Beernem in ons ontmoetingscentrum ‘de klaver’.  We ontvingen een 25-tal naasten die kennis konden maken met medewerkers van Covias en deelnemen aan infosessies van Familieplatform en Similes. Het was een aangename, leerrijke en deugddoende ontmoeting voor alle partijen. Het was mooi om te zien hoe ook cliënten van de partij waren met hun naasten. De sfeerbeelden zeggen misschien wel veel meer dan woorden 🙂 Onze dank ook aan de studenten van HOWEST die, samen met ons, dit mooie project uitwerkten. We plannen in de toekomst ‘stops’…

Lees meer
Covias Caravaan
De Covias Caravaan doet zijn eerste stop op zaterdag 30 april in het ontmoetingscentrum ‘De Klaver’ ! We nodigen naasten van onze cliënten graag uit voor een hapje en een drankje en een ontmoeting met onze medewerkers. Op het programma staan bovendien ook twee interessante uiteenzettingen van Similes en het Familieplatform. Wees welkom! Wij kijken er alvast naar uit om jou te ontmoeten.
Lees meer
Uitnodiging: Ontmoet OnA Actief! Donderdag 21 april…
Na heel wat her-denken, evalueren en inspireren, ontwikkelde Covias een nieuw activeringsmodel: OnA! Nu zijn we met het voltallige OnA-team opnieuw klaar om ons nieuwe activeringsmodel aan jullie voor te stellen! We nodigen jullie dan ook graag uit op donderdag 21 april, doorlopend van 12u30 tot 18u. Locatie is Hangtime, Fortstraat 128b te Oostende.
Lees meer
X
X
X
X