Een van de uitdagingen waar we als mobiele zorgactor voor staan is het organiseren van een regionale spreiding van het zorgaanbod voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Vanuit de historiek waarbij heel wat van het aanbod geconcentreerd werd in bv. Brugge, Beernem en Oostende stelden we ons tot doel om cliënten en hun naasten te bereiken in hun buurt, in plaats van de verwachting dat men zich verplaatst naar de voorziening.
Geestelijke Gezondheidszorg moet lokaal bereikbaar zijn, laagdrempelig én nauw samenwerken met reguliere lokale actoren en initiatieven.

Ook onze deelwerking OnA zet dan ook volop in op het decentraliseren en verknopen van het aanbod ‘activiteiten en ontmoeting’, vanuit de insteek buurtgericht werken, kwartiermaken en ervaringsdeskundigheid.
We zijn verheugd een nieuwe samenwerking te mogen aankondigen met het lokaal bestuur van Oudenburg.
Vanaf donderdag 8 september is onze deelwerking Ontmoetend Actief (OnA) tweewekelijks actief in het lokaal dienstencentrum Biezenbilk.

Dit ging niet onopgemerkt voorbij en werd opgepikt door de pers :

Proficiat en dank aan de collega’s van OnA voor de uitwerking en realisatie van deze samenwerking!

OnA vindt nieuwe gastvrije plek in LDC Biezenbilk (Oudenburg)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X