Het verhaal van Hannes

Hannes is een 19-jarige man. Hij gaat naar zijn huisarts. Zijn klachten: angst, slaapproblemen, depressieve gevoelens, … De overgang naar de hogeschool lijkt niet te lukken. Sinds kort is hij terug thuis komen wonen. Contacten met leeftijdsgenoten heeft hij nauwelijks en hij lijkt zich steeds meer te gaan isoleren. Tijdens de consultatie merkt de huisarts een sterk wantrouwen op. Hannes gebruikt ook cannabis. Zijn ouders ervaren bij zichzelf steeds meer bezorgdheid, onmacht en kwaadheid. MVIP is er voor mensen die het gevoel krijgen zich onwennig te voelen in deze wereld. Studies vlotten niet meer, op het werk gaat het lastiger, familie en vrienden maken zich zorgen of stellen rare vragen. Kortom, het leven is niet meer zo vanzelfsprekend. Soms worden mensen dan wat achterdochtig, krijgen bizarre ervaringen of spreken bevreemdend over de wereld.
Voor die mensen en hun context (familie, vrienden, werk of school) kan MVIP van betekenis zijn.
MVIP is kosteloos.
We zijn er voor mensen die wonen in cluster noord (blauwe regio) en zuid (rode regio):

​Op www.vdip.be – de website van gelijkaardige organisaties – vind je een eenvoudige checklist die indicatief kan zijn.​

Hoe verloopt een MVIP-begeleiding?

de intake-fase

We starten met een kennismakingsgesprek. We gaan na hoe je het leven en de wereld ervaart en we bekijken waarover anderen zich eventueel zorgen maken. We zien of je last ondervindt van zogenaamde risicoklachten, die kunnen voorkomen in de aanloopperiode van een psychose. Aan de hand van deze informatie bespreken we – met het volledige MVIP-team – of we iets voor jou kunnen betekenen; of we kunnen samen werken.

de begeleidingsfase

Wanneer we kiezen voor een begeleiding zijn er regelmatige contacten. Hoe vaak? Dat bepalen we samen met jou. We werken aan de dingen die voor jou belangrijk zijn. Jij beslist ook op welke plaats je het liefst hebt dat deze contacten plaatsvinden: thuis, onderweg of elders.

samenwerken met anderen

De inhoud van de gesprekken met MVIP zijn strikt vertrouwelijk, enkel jijzelf en de teamleden van MVIP zijn op de hoogte van hetgeen werd besproken. Zonder jouw toestemming zullen we nooit informatie opvragen bij anderen (bv. bij je huisarts of psycholoog).
Mensen uit jouw omgeving hebben vaak ervaringen met betrekking tot jouw klachten en jouw levensgeschiedenis. We vinden het dan ook belangrijk deze mensen in de begeleiding te betrekken.


Contactgegevens

Adres

MVIP, Hoefijzerlaan 40, 8000 Brugge (enkel op afspraak)

Aanmeldingen

Aanmelden kan via de coördinator, Dominique Degrande, 0492 73 84 83, dominique.degrande@covias.be 

Medewerkers

 • Dr. Carmen Leclercq,
  beleidsarts
 • Dominique Degrande,
  inhoudelijk coördinator
 • Bart Deroo-Van Maele,
  0492 73 84 80, bart.deroo-vanmaele@covias.be
 • Katrien Durieu,
  0492 73 84 81, katrien.durieu@covias.be  
 • Johan Van de Putte,
  0477 88 50 00, johan.vandeputte@covias.be
 • Lies Verleyen,
  0477 77 75 09, lies.verleyen@covias.be
 • ​Wim Blomme,
  0479 48 77 25, wim.blomme@covias.be

Folder

Een folder van de werking kunt u hier nalezen/downloaden.

Historiek

In 2009 ontstond de oprichting van VDIP teams ( Vroege Detectie en Interventie van Psychiatrische stoornissen) onder impuls van Inge Vervotte en de Vlaamse Overheid. Deze teams hadden tot doel het hoge suïcidecijfer voor Vlaanderen terug te dringen, door vroegtijdig psychiatrische symptomen te detecteren en aan te pakken.

Toen in 2013 de budgetten voor deze teams wegvielen, besliste het Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen om op eigen kracht en via investering van eigen middelen de werking van dit team te continueren.
VDIP werd MVIP, waarbij het Mobiel Vroeg Interventieteam Psychose zich richt tot mensen die een eerste psychose doormaken of een ultrahoog risico hebben om een psychose te gaan doormaken.

Nadat iemand aangemeld wordt bij MVIP, wordt er binnen de 48 uur een bezoek gebracht aan de betrokkene. Daarna wordt in een teamvergadering bekeken of deze persoon in aanmerking komt voor verdere opvolging.
De begeleiding wordt dan op maat aangeboden afhankelijk van de noden.

Het is wetenschappelijk bewezen dat het zeer belangrijk is om reeds bij vroege signalen begeleiding te voorzien en zo opnames in een psychiatrisch ziekenhuis te voorkomen.

Zorgcircuit Psychose

Covias werkt nauw samen met het Zorgcircuit Psychose, onder meer in functie van onze MVIP-werking.

X
X
X
X