Wat is Kwartiermaken?!

De samenleving biedt mensen met een psychiatrische achtergrond en bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking niet al te veel kans op sociale integratie en maatschappelijke participatie. Kwartiermaken staat voor de poging een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin meer mogelijkheden ontstaan voor mensen in de marge om erbij te horen en mee te doen naar eigen wens en mogelijkheden.
Volgens de van Dale is een kwartiermaker iemand die belast is met de voorbereiding van een onderneming, een wegbereider, een voorloper. De ‘onderneming’ is hier een gastvrije, inclusieve samenleving voor mensen die met uitsluiting te maken hebben.

In de praktijk…

Kwartiermaken in Brugge

In 2020 startte Covias, samen met het Brugse lokaal sociaal beleid en buurtcentrum Den Heerd (Mintus), met een VVSG-project betreffende kwartiermaken in de wijk Sint-Pieters.
“Kwartiermaken staat voor het creëren van een gastvrij klimaat waar iedereen zich kan en mag thuis voelen. Met het kwartiermaken willen we psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken en de verbindingen op wijkniveau versterken. Kwartiermaken is een visie waar we doelbewust inzetten op kleuren buiten de klassieke GGZ-muren.”

Deze visie werd o.a. geconcretiseerd in het sociaal-artistiek project ‘Molenwijk in Beeld’ waar de krachten en kwetsbaarheden van bewoners uit de Sint-Pietersmolenwijk de focus  vormden voor een fototentoonstelling die inzette op sociale cohesie.

“Kwartiermaken doe je niet zomaar een uurtje. Het is een bril die je opzet in alles wat je doet.”

De komende jaren willen we vanuit Covias die visie van kwartiermaken verder uitrollen in en buiten Brugge. Zo heeft het netwerk geestelijke gezondheidszorg (NOWE) gekozen om de welzijnssubsidie van Stad Brugge aan Covias toe te kennen, vanuit de optiek  om het kwartiermaken ruimer te implementeren in de Brugse regio.

Inspiratienamiddag

Op 23 maart 2022 vond in Brugge de inspiratiemiddag “Kwartiermaken: kleuren buiten de GGZ-muren” plaats.
Tijdens deze boeiende middag stonden we stil bij de visie van het kwartiermaken. We focusten gericht op de impact binnen Brugge en de lokale geestelijke gezondheidszorg.

Kwartiermaken in Oostkamp

In de lente van 2022 startte tevens een nieuw project in Oostkamp. Het gemeentebestuur gaf Covias de opdracht om met de methodiek van het kwartiermaken aan de slag te gaan in twee aandachtsbuurten.

Kwartiermaken in Zedelgem

In de zomer van 2022 startte een project Kwartiermaken in Zedelgem. Het gemeentebestuur gaf Covias de opdracht om met de methodiek van het kwartiermaken aan de slag te gaan in deelgemeente Veldegem.

Kwartiermaken in De Panne

In het kader van de proeftuinen Kwartiermaken gegund aan vzw Psyche, werd een samenwerking opgezet in De Panne, met Covias als partner.

X
X
X
X