KWARTIERMAKEN : Kleuren buiten de GGZ-muren

In 2020 startte Covias, samen met het Brugse lokaal sociaal beleid en buurtcentrum Den Heerd (Mintus), met een VVSG-project betreffende kwartiermaken in de wijk Sint-Pieters.
“Kwartiermaken staat voor het creëren van een gastvrij klimaat waar iedereen zich kan en mag thuis voelen. Met het kwartiermaken willen we psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken en de verbindingen op wijkniveau versterken. Kwartiermaken is een visie waar we doelbewust inzetten op kleuren buiten de klassieke GGZ-muren.”

Deze visie werd o.a. geconcretiseerd in het sociaal-artistiek project ‘Molenwijk in Beeld’ waar de krachten en kwetsbaarheden van bewoners uit de Sint-Pietersmolenwijk de focus  vormden voor een fototentoonstelling die inzette op sociale cohesie.

“Kwartiermaken doe je niet zomaar een uurtje. Het is een bril die je opzet in alles wat je doet.”

De komende jaren willen we vanuit Covias die visie van kwartiermaken verder uitrollen in en buiten Brugge. Zo heeft het netwerk geestelijke gezondheidszorg (NOWE) gekozen om de welzijnssubsidie van Stad Brugge aan Covias toe te kennen, vanuit de optiek  om het kwartiermaken ruimer te implementeren in de Brugse regio.
In de lente van 2022 start tevens een nieuw project in Oostkamp. Het gemeentebestuur geeft Covias de opdracht om met de methodiek van het kwartiermaken aan de slag te gaan in twee aandachtsbuurten.

Inspiratiemiddag

Op 23 maart 2022 vindt in Brugge de inspiratiemiddag “Kwartiermaken: kleuren buiten de GGZ-muren” plaats.
Tijdens deze boeiende middag staan we stil bij de visie van het kwartiermaken. We focussen gericht op de impact binnen Brugge en de lokale geestelijke gezondheidszorg.

Programma en inschrijven kan hier.

Meer info:

Indrukken

X
X
X
X