Het Huis brengt verschillende actoren actief in de geestelijke gezondheidszorg samen onder één dak, wat gegarandeerd interessante perspectieven zal bieden. Het wordt een ontmoetingsplaats voor mensen met een psychische kwetsbaarheid om het herstelproces van elkaar en lotgenoten te bevorderen en te versterken.

 • een ontmoetingsplaats; 
 • een centrum voor ervaringsdeskundigheid;
 • een plek met initiatieven rond positieve beeldvorming van de geestelijke gezondheidszorg;
 • een stek voor de herstelacademie Noord-West-Vlaanderen;
 • initiatieven rond kwartiermaken, d.i. maatschappelijk klimaat bevorderen om meer mogelijkheden te creëren tot op sociale integratie en maatschappelijke participatie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Het Huis met de Vele Kamers is een samenwerkingsproject van :

 • PC Sint-Amandus
 • Beschut Wonen Brugge
 • PZ Onzelievevrouw
 • PTC Rustenburg
 • CGG Noord-West Vlaanderen
 • PAAZ-diensten van AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas
 • Stad Brugge
 • Patiëntenverenigingen en verenigingen van families.
X
X
X
X