Wat is HUB-IN?

Hub-in is een concrete samenwerking tussen partners uit diverse (zorg)sectoren: 

 • geestelijke gezondheidszorg;
 • zorg voor personen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking en andere kwetsbare doelgroepen;
 • zorg voor personen met een niet aangeboren hersenletsel;
 • centra voor activering en ontmoeting;

Het concept groeide uit volgende overtuiging:

“Als we kwetsbare burgers een volwaardige plek in de samenleving willen geven, moeten we hen over sectoren en diensten heen ondersteunen in die samenleving.”

De hubs zorgen voor informele contacten tussen verschillende lokale (zorg)partners, waardoor een intersectoraal lokaal netwerk kan groeien.  We geloven in de kracht van ontmoeten en verbinden.

Hubs zorgen voor de verwevenheid met onze samenleving. Dit is onze overtuiging als antwoord op de trend van vermaatschappelijking van zorg.

Dit mobiel en flexibel werken brengt eveneens een aantal nieuwe noden voor medewerkers met zich mee, zoals:

 • Waar kan ik even verpozen, op adem komen, van gedachten wisselen wanneer ik ver weg ben van mijn aanloopadres of bureau?
 • Waar kan ik een vergaderruimte vinden nabij de woonplaats van mijn cliënt wanneer deze niet zelf kan ontvangen of zich niet vlot kan verplaatsen?
 • Waar kan ik tussen bezoeken in gebruik maken van een bureauruimte, wifi, printer, toilet,…?
 • Waar kan ik, met een koffie of thee in de hand, laagdrempelig en vrijblijvend beroep doen op de expertise van een andere instantie / organisatie?

Door vanuit verschillende organisaties onze deuren open te zetten voor elkaar hopen we hier enigszins een oplossing toe te bieden.

Op deze pagina’s kan u alvast de deelnemende hubs vinden met hun contactgegevens:

Hubs regio Beernem

Covias Zuid – Stationsstraat 127, 8730 Beernem

Aanbod

 • werkplaatsen clean desk
 • grote en kleine vergaderruimte
 • wifi (Netwerk: Covias-mobile   Wachtwoord: CvAs2018) 
 • printer
 • water, koffie, thee
 • toilet

Reserveren

Overlegruimtes dienen vooraf gereserveerd te worden. Wil je gebruik maken van een bureau of even op adem komen, dan kun je op de dag zelf telefonisch contact opnemen.  Het staat je natuurlijk altijd vrij om even binnen te wippen, maar weet dat de begeleiders vaak op pad zijn. 

Contactpersoon

Stefaan D’haese : stefaan.dhaese@covias.be – 0479 48 77 05
(klik hier voor de contactlijst met alle medewerkers)

Beschikbaarheid

Ma – Vr: 8u30 – 17u

Niet op feestdagen

Website

www.covias.be

Expertise

 • Begeleiding en behandeling in de thuiscontext van personen met een ernstige psychiatrische aandoening. Dit kan zowel in een beschutte woning als een eigen woning zijn.
 • Activering en ontmoeting via AC de Klaver (meer info) 
 • Arbeidsrehabilitatie via arbeidszorgcentrum De Klus (meer info) 
 • Toeleiding naar arbeidsmatige activiteiten, vrijwilligerswerk, zorgboerberij…via Maatkracht (meer info)
Hubs regio Blankenberge

Covias : OnA noord: activiteitencentrum De Kajuit : Scharebrugstraat 123, 8370 Blankenberge

Aanbod

 • werkplaatsen clean desk
 • grote en kleine vergaderruimte
 • wifi (Netwerk: Covias-mobile   Wachtwoord: CvAs2018) 
 • water, koffie, thee
 • toilet

Reserveren

Vergaderruimtes dienen vooraf gereserveerd te worden. Wil je gebruik maken van een bureau of even op adem komen, dan kun je op de dag zelf telefonisch contact opnemen.  Het staat je natuurlijk altijd vrij om even binnen te wippen en kennis te maken .

Contactpersoon

info.kajuit@covias.be – 0485 30 81 94 

(klik hier voor de contactlijst met alle medewerkers) 

Beschikbaarheid

Ma: 13u30 – 16u

Di en Do: 9u30 – 16u

Niet op feestdagen

Website

www.covias.be

Expertise

 • De Kajuit is een activiteitencentrum voor mensen met een psychosociale gevoeligheid en/of een langdurige psychiatrische kwetsbaarheid. Er wordt ingezet op ontmoeting, vrije tijd, vorming en arbeid; dit alles op maat van de deelnemer.
 • De activiteiten worden zowel ter plaatse aangeboden; alsook wordt er gebruik gemaakt van lokale initiatieven.
 • Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen ondersteunen de werking.
 • Toeleiding naar arbeidsmatige activiteiten, vrijwilligerswerk, zorgboerberij…via Maatkracht (meer info)
O’Berge, vzw Oranje : Koning Albert l-laan, 8730 Blankenberge

Aanbod

 • werkplaatsen clean desk
 • grote en kleine vergaderruimte
 • wifi
 • printer
 • water, koffie, thee
 • toilet

Reserveren

Weldra meer info.

Contactpersoon

Weldra meer info. 

000 00 00 00

Beschikbaarheid

Weldra meer info.

Website

www.oranje.be

Expertise

 • Woonproject waar dienstverlening voor mensen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijke kwetsbare doelgroepen centraal staat.
 • Weldra meer info.

Hubs regio Brugge

Covias Noord : Hoefijzerlaan 40, 8000 Brugge

Aanbod

 • werkplaatsen clean desk
 • grote en kleine vergaderruimte
 • wifi (Netwerk: Covias-mobile   Wachtwoord: CvAs2018) 
 • water, koffie, thee
 • toilet

Reserveren

Vergaderruimtes dienen vooraf gereserveerd te worden. Wil je gebruik maken van een bureau of even op adem komen, dan kun je op de dag zelf telefonisch contact opnemen.  Het staat je natuurlijk altijd vrij om even binnen te wippen, maar weet dat de begeleiders vaak op pad zijn. 

Contactpersoon

Neem contact op met de permanentiedienst via het nummer: 050 44 50 90

(klik hier voor de contactlijst met alle medewerkers) 

Beschikbaarheid

Ma – Vr: 8u30 – 17u

Niet op feestdagen

Website

www.covias.be

Expertise

 • Begeleiding en behandeling in de thuiscontext van personen met een ernstige psychiatrische aandoening. Dit kan zowel in een beschutte woning als een eigen woning zijn.
Hubs regio Veurne

Covias : OnA West : Activiteitencentrum ‘t Ander – Pannestraat 66, 8630 Veurne

Aanbod

 • werkplaatsen clean desk
 • kleine vergaderruimte
 • wifi (Netwerk: Covias-mobile   Wachtwoord: CvAs2018) 
 • water, koffie, thee
 • toilet

Reserveren

Vergaderruimtes dienen vooraf gereserveerd te worden. Wil je gebruik maken van een bureau of even op adem komen, dan kun je op de dag zelf telefonisch contact opnemen.  

Contactpersoon

nathanie.joos@covias.be – 0491 897 930

(klik hier voor de contactlijst met alle medewerkers) 

Beschikbaarheid

Ma – Vr: 8u30 – 17u

Niet op feestdagen

Website

www.covias.be

Expertise

 • Activiteitencentrum ‘t Ander helpt mensen met een gestabiliseerde psychische kwetsbaarheid in hun zoektocht naar een gestructureerde dagbesteding volgens hun eigen wensen, talenten en interesses… door het aanbieden van ontmoeting, vrijetijdsactiviteiten en vorming.
 • Toeleiding naar arbeidsmatige activiteiten, vrijwilligerswerk, zorgboerberij…via Maatkracht (meer info)
Covias West – Pannestraat 64, 8630 Veurne

Aanbod

 • werkplaatsen clean desk
 • kleine vergaderruimte
 • wifi (Netwerk: Covias-mobile   Wachtwoord: CvAs2018) 
 • water, koffie, thee
 • toilet

Reserveren

Vergaderruimtes dienen vooraf gereserveerd te worden. Wil je gebruik maken van een bureau of even op adem komen, dan kun je op de dag zelf telefonisch contact opnemen.  Het staat je natuurlijk altijd vrij om even binnen te wippen, maar weet dat de begeleiders vaak op pad zijn. 

Contactpersoon

nathanie.joos@covias.be – 0491 897 930

(klik hier voor de contactlijst met alle medewerkers) 

Beschikbaarheid

Ma – Vr: 8u30 – 17u

Niet op feestdagen

Website

www.covias.be

Expertise

 • Begeleiding en behandeling in de thuiscontext van personen met een ernstige psychiatrische aandoening. Dit kan zowel in een beschutte woning als een eigen woning zijn.
 • Activering en ontmoeting via AC ‘t Ander (meer info) 
 • Toeleiding naar arbeidsmatige activiteiten, vrijwilligerswerk, zorgboerberij…via Maatkracht (meer info)
Hubs regio Zedelgem

LDC De Braambeier – Loppemstraat 14a, 8210 Zedelgem

Aanbod

 • grote en kleine vergaderruimte
 • wifi
 • water, koffie
 • toilet

Reserveren

Vergaderruimtes dienen steeds vooraf gereserveerd te worden. Je doet dit best ruim vooraf gezien ook heel wat lokale verenigingen beroep doen op de accommodatie van het dienstencentrum. Let wel; je behoeft hiervoor een gebruikersaccount. Deze login kunt u aanmaken via evenementen.zedelgem.be

Contactpersoon

Elyne Meulenbergs

evenementen.zedelgem.be – 050 28 83 30

Beschikbaarheid

 • Ma: 10u – 17u
 • Di: 9u – 17u
 • Wo: 9u -17u
 • Do: 9u -17u
 • Vr: 9u – 16u

Niet op feestdagen

Website

www.zedelgem.be

Expertise

De Braambeier is een lokaal dienstencentrum waar iedereen welkom is, jong of oud, ongeacht elke levensbeschouwelijke overtuiging. Je kan er elke werkdag terecht voor een warme maaltijd, voor een babbel met medewerkers of oude bekenden, het nemen van een douche… Naast het groot aantal diensten bieden ze ook ontspanning en vorming aan. Het betreft een ruim aanbod van oa. pc-lessen, voordrachten, yoga, kaartnamiddagen, bingo, zitturnen… (meer info)

Orthoagogisch centrum Cirkant – Aartrijksestraat 77, 8211 Aartrijke

Aanbod

 • werkplaats clean desk
 • vergaderruimte voor 4 personen
 • wifi: vraag je voucher met inloggegevens aan het onthaal
 • water, koffie
 • toilet

Reserveren

Vergaderruimtes dienen vooraf gereserveerd te worden. Wil je gebruik maken van een bureau of even op adem komen, dan kun je op de dag zelf telefonisch contact opnemen. 

Contactpersoon

 • Shana Vandaele – 0471 310 865
 • Emma Soenens : 0492 144 769
 • Onthaal : 050 20 90 32

Beschikbaarheid

Ma – Vr: 8u30 – 16u

Niet op feestdagen

Website

www.occirkant.be

Expertise

 • Het Orthoagogisch Centrum Cirkant richt zich tot volwassenen mannen en vrouwen met een verstandelijke, al of niet meervoudige, beperking en tot volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
 • Er wordt voorzien in diverse vormen van woon- en dagopvang (meer info)
 • Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) voor personen met een vermoeden van beperking (meer info)
Oranje vzw regio zuid – Fazantenlaan 93, 8210 Zedelgem

Aanbod

 • werkplaatsen clean desk
 • grote en kleine vergaderruimte
 • wifi
 • water, koffie, thee
 • toilet

Reserveren

Wil je gebruik maken van een bureau of even op adem komen, spring dan gerust binnen. Kom je voor de eerste keer en wil je graag een rondleiding en wat meer uitleg; bel dan even voordien. Vergaderruimtes dienen steeds vooraf gereserveerd te worden.

Contactpersoon

Woonbegeleiding Oranje: regiozedelgem@oranje.be – 050/ 20 87 60

Beschikbaarheid

Ma, Woe, Do, Vr: 8u30 – 17u

Niet beschikbaar op dinsdag

Website

www.oranje.be 

Expertise

 • Woondienst

In de woondienst wonen 10 volwassenen met een beperking. 

Er is een groeps- en thuisgevoel en er is betrokkenheid tussen de bewoners. Toch houden we uitdrukkelijk rekening met de individuele noden. Zo heeft iedere bewoner zijn eigen, individuele week- en weekendinvulling. 

De begeleiders bouwen samen met de bewoners aan een netwerk van contacten in de gemeente. 

(meer info) 

 • O’zon

O’zon richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking.

Vanaf 16 jaar kan je bij O’zon terecht. We bieden mobiele en ambulante ondersteuning in het noorden van West- Vlaanderen. (meer info) 

In de Fazantenlaan wonen een 10-tal studiobewoners. Zij kunnen naast de ondersteuning vanuit O’zon ook beroep doen op 7/7 permanentie vanuit de woondienst.

Koffie en WiFi – Sint-Laurentiusstraat 28, 8210 Zedelgem

Aanbod

 • Ontmoeting en bureau in 1 ruimte
 • wifi
 • water, koffie
 • toilet

Reserveren

Deze ruimte bevindt zich in de Sociale Kruidenier [+Pluspunt] Zedelgem. Reserveren is niet nodig. Koffie en Wifi stelt zich open voor iedereen.

Contactpersoon

Dagbesteding Oranje Zedelgem

 • Pauline – 0478 78 87 14
 • Fanny  – 0473 68 00 51

Beschikbaarheid

Ma en Do: 9u30 – 16u30

Website

www.zedelgem.be

Expertise

 • Koffie en Wifi zet in op ontmoeten en inclusie. Het laagdrempelige aspect is belangrijk. Iedereen is er welkom; of je nu hulpverlener, zorgvrager of geen van beiden ben. Ben je opzoek naar een plaats voor wat bureauwerk tussen 2 vergaderingen of huisbezoeken in en vind je het fijn om tussendoor een babbeltje te slaan, te netwerken of een  koffie te drinken; dan ben je hier op de juiste plaats. 
 • Sociale Kruidenier : Koffie en Wifi is gevestigd in de gebouwen van [+Pluspunt] Zedelgem, waar ook de Sociale Kruidenier onderdak heeft. De vzw Sociale Kruideniers Vlaanderen wil een kwaliteitsvol en vooral waardig alternatief bieden voor de gekende voedselpakketten; namelijk een voedselverdeelpunt met kwalitatieve producten aan sterk verminderde prijzen. 

Partners

X
X
X
X