Begin jaren ‘90 werd het landschap van de geestelijke gezondheidszorg verrijkt met de woonvormen Psychiatrisch VerzorgingsTehuis (PVT) en Beschut Wonen (BW). Capaciteit van het (psychiatrisch) ziekenhuis kon omgezet worden voor de oprichting van deze nieuwe woonvormen, vanuit het inzicht en de overtuiging dat een afdeling van een (psychiatrisch) ziekenhuis niet steeds het best passende antwoord was op de ondersteuningsnoden van personen met een gestabiliseerde chronisch psychiatrische aandoening. De kiem van wat wij vandaag ‘herstelgericht handelen’ en ‘presentie’ noemen, werd hier gelegd.

Ook in 2011 vond een grondige wijziging plaats in datzelfde GGZ-landschap. Opnieuw werd het mogelijk om capaciteit van het (psychiatrisch) ziekenhuis om te vormen (bevriezen), ditmaal voor de oprichting van mobiele teams. In het netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Noord-West-Vlaanderen werd volop ingezet op deze zorgvernieuwing. Ziekenhuisbedden werden bevroren en omgezet in mobiele teams. Tevens werd het psychiatrisch expertise team (PET) gevormd teneinde eerstelijnsdiensten met vragen rond geestelijke gezondheid(szorg) nog beter te kunnen ondersteunen en coachen.

‘Vermaatschappelijking van zorg’ werd het sleutelconcept om zorg op maat aan te bieden, daar waar de cliënt woont.

De cliënt is bovendien niet meer een subject waarvoor gezorgd moet worden:

        Patiënten werden bewoners en mede-inwoners,
        Bewoners werden cliënten met een netwerk en
        Cliënten werden ook ervaringsdeskundigen.

Teneinde deze belangrijke innovaties nog meer te kunnen faciliteren en te valoriseren, hebben 7 GGZ-organisaties van het netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Noordwest-Vlaanderen beslist de krachten te bundelen door op een verregaande en geïntegreerde wijze samen op weg te gaan.

Op dinsdag 20 november 2018 ondertekenden zij een samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van een nieuwe zorgactor “langdurige zorg en activering”.
De 7 GGZ-organisaties zijn:

  • vzw 4Veld
  • vzw Beschut Wonen Brugge
  • vzw Beschut Wonen Oostkust
  • vzw Beschut Wonen Oostende-Westkust
  • PC Sint-Amandus
  • PZ Onzelievevrouw
  • Centrum geestelijke gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen.

Voor de doelgroep “personen met een ernstige psychiatrische aandoening” (EPA) zal deze zorgactor een nieuw, geïntegreerd aanbod brengen, bestaande uit 3 pijlers:

  • Begeleiding en Behandeling
  • Activiteiten en Ontmoeting
  • Zorg voor Arbeid

Dit voor het volledige werkingsgebied van het netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen (23 gemeenten).


In concreto maken de mobiele behandelteams, de initiatieven voor beschut wonen en Brugwonen, maar ook de activiteitencentra De Klaver, De Gempersteeg, ‘t Ander, De Passant, De Kajuit en De Klus onderdeel uit van dit nieuw samenwerkingsverband.

Omdat ‘zorgactor langdurige zorg en activering’ een werktitel was gingen we op zoek naar een nieuwe naam. We kozen voor:


CO                staat voor     samen

VIAS            staat voor     (meerdere) wegen, trajecten, invalshoeken

COVIAS      staat voor   op weg naar herstel !!

Meer informatie over Covias kan je vanaf vandaag vinden op www.covias.be . Ook via Facebook, Twitter en LinkedIn kan je de verdere activiteiten en ontwikkelingen volgen.

Voor specifieke vragen kan je steeds terecht bij Steven Ingelbrecht, directeur van Covias.

 

Samenwerkingsverband voor de oprichting van een nieuwe zorgactor “langdurige zorg en activering”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X