Wat is de familiereflex?

Familie/naasten kan pas echt van betekenis zijn als we met z’n allen de klik maken om familie/naasten als gelijkwaardige partner te zien. Wanneer hulpverleners oog hebben voor de familie/naasten en de reflex maken om hen op een familievriendelijke manier te informeren, ondersteunen en betrekken, heeft dit een grote impact. 

We onderscheiden drie partijen: de zorggebruiker (kind, jongere, jongvolwassene, volwassene), de familie/naasten (volwassenen én kinderen) en de hulpverlener. Hoe beter de samenwerking tussen deze drie partijen, hoe meer kans op herstel.   

Volgens onderzoek ervaren zorggebruikers heel wat positieve effecten als de naasten betrokken worden: meer steun tijdens begeleiding, betere sociale vaardigheden, betere re-integratie, meer medicatietrouw, gevoel van verbondenheid, enzovoort.

Ondanks deze voordelen, is dit nog niet structureel ingebed in de zorg. Ook het beroepsgeheim staat een natuurlijke samenwerking met de familie soms in de weg.

De Familiereflex speelt in op de roep van vele patiënten/zorggebruikers om hun naasten meer te betrekken. Vanzelfsprekend behoudt de zorggebruiker ten allen tijden de regie over zijn traject, maar hij voelt zich meer gesteund door familie en hulpverleners. 

Via de Familiereflex worden handvatten aangeboden om te zorgen voor een structurele inbedding en voor duidelijkheid over welke informatie er binnen de juridische kaders gedeeld kan worden.

De algemene richtlijn, scans en toolbox kan je terugvinden op de website van de Familiereflex, of rechtstreeks hier.


Infosessie

Op woensdag 23/06/2021 vond een eerste infosessie plaats, voor interne collega’s is deze beschikbaar. Heb je hier geen toegang toe, dan kan je steeds het aanbod van Familiereflex consulteren op deze pagina.

En verder…

Ongetwijfeld zal dit thema en de betreffende richtlijn verder gesprek van onderwerp zijn in minstens de participatieraad naastbetrokkenen, alsook onze themagroep naastbetrokkenen en natuurlijke netwerken. Wordt zeker vervolgd!

Familiereflex : gelanceerd!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X