Moerkerkse Steenweg 4, 8310 Brugge (Sint-Kruis), 050 34 55 97

Doelgroep

De Gempersteeg is een activiteitencentrum voor mensen met een psychosociale gevoeligheid en/of een langdurige psychiatrisch kwetsbaarheid.

Doelstellingen

De Gempersteeg wil via een laagdrempelig en divers aanbod van ondersteunende en activerende activiteiten mensen helpen om terug een eigen plaats te krijgen in de maatschappij en hen opnieuw het gevoel te geven iemand te zijn en erbij te horen.

Programma

De werking van de Gempersteeg berust op vier pijlers : ontmoeting, vrije tijd, werk en vorming.

Vooreerst biedt de Gempersteeg in de cafetaria de mogelijkheid tot ontmoeting en sociaal contact. Bij een drankje en een hapje is er tijd voor een gezellige babbel of een ondersteunend gesprek. Mensen kunnen er een gezelschapsspel, ping-pong of tafelvoetbal spelen, de krant lezen, of gewoon meegenieten van de sfeer. 

Daarnaast kunnen de bezoekers meedoen aan begeleide vrijetijdsateliers zoals  handwerk, crea-activiteiten en begeleide sport en spel sessies. Begeleide daguitstappen en een jaarlijkse drie-daagse maken ook deel uit van het aanbod. 

De werkateliers hebben eveneens een gevarieerd aanbod: wenskaarten verpakken, mailing werk, handambachtelijke activiteiten zoals kaarsen gieten , tuinwerk, kookactiviteiten, houtbewerking, begeleid vrijwilligerswerk  …

Via het uitvoeren van eenvoudige opdrachten vinden mensen een zinvolle en structurerende tijdsinvulling en leren ze hun eigen mogelijkheden opnieuw ontdekken en ontwikkelen.

De pijler vorming krijgt invulling via gezondheidsvoorlichting, info-sessies, het trainen van sociale vaardigheden, een cursus werken met de computer, begeleide culturele activiteiten, …

WeekschemaMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
08u30 tot 11u30Vrije ontmoeting
10h00 - 13h00
Iedereen welkom!
WerkatelierWerkatelier

Tuinatelier of houtatelier
WerkatelierGesloten
11u30 tot 13u30Open vanaf 13.00uWarme maaltijd

Ontmoeting
Warme maaltijd

Ontmoeting
Warme maaltijd

Ontmoeting
Open vanaf 12u15
Warme maaltijd
Ontmoeting
13u30 tot 16u00Kookatelier

Tuinatelier of houtatelier

Werkatelier
Handwerkatelier

Ontmoeting

Vrije tijd en vorming
Ontmoeting

Vrije tijd en vorming
Ontmoeting

Vrije tijd en vorming

tuinatelier of houtatelier
Ontmoeting

Vrije tijd en vorming

Trajectbegeleiding

Naast de inschakeling in het eigen aanbod stelt de Gempersteeg zich ook tot doel  mensen te oriënteren en te begeleiden naar activiteiten in de stad op vlak van ontmoeting, vrije tijd, werk en vorming  zoals dienstencentra, arbeidszorg, vrije tijd- en sportclubs, vormingscentra, culturele voorstellingen, verenigingsleven, sociaal restaurant, vrijwilligerswerk, …

Om deel te nemen aan de activiteiten van de Gempersteeg wordt een lidgeld van 5 € per maand betaald. Dit lidgeld staat symbool voor het persoonlijk engagement van de bezoeker.

Externe vrijwilligers

Het activiteitencentrum doet beroep op externe vrijwilligers voor:

•        Bar en ontmoeting

•        Werkateliers

•        Computerles

•        …            

Vrijwilligers zijn een meerwaarde in de ondersteuning en uitbouw van de activiteiten in de Gempersteeg.

Aanmelding

Kandidaat bezoekers kunnen zich telefonisch aanmelden voor een intakegesprek via hun verwijzer of op eigen initiatief.

Op maandag van 10u tot 13u is er steeds een vrijblijvend ontmoetingsmoment voor iedereen uit de geestelijke gezondheidszorg.

Vrijwilligers

In de Gempersteeg zijn meerdere vrijwilligers actief. Vrijwilligers werken mee in de bar of het werkatelier, gaan mee op uitstap, zorgen voor een quiz tijdens de namiddag,…Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers!

Heb je interesse om vrijwilliger te worden?!
Neem gerust contact op! 
Sofie Desoete
sofie.desoete@covias.be
050 44 50 90

Locatie en bereikbaarheid

De Gempersteeg is vlot bereikbaar vanaf het station. Bus 6 of 16 vertrekt om de 10 minuten.
Afstappen aan de halte Brugse Metten.

X
X
X
X