Sinds het begin van de coronapandemie wordt door de overheid aan de voorzieningen gevraagd hun werking aan te passen en werden hiervoor richtlijnen uitgevaardigd. Op 14 maart mochten we als voorziening geïnformeerd worden dat, gelet op de epidemiologische situatie en de opgedane expertise, de voorzieningen de mogelijkheid kregen om hun eigen beleid uit te werken. Elke voorziening was evenwel nog steeds gehouden aan enkele basismaatregelen, zoals de algemene verplichting het mondneusmasker steeds te hanteren.

Op de interministeriële conferentie Volksgezondheid van 18 mei laatstleden werd beslist dat de algemene mondneusmaskerverplichting vervalt voor zorgverleners in de ambulante en mobiele GGZ-voorzieningen.
De inschatting voor het al dan niet invoeren van een mondmaskerdracht wordt overgelaten aan de inschatting van de zorgverlener, waarbij rekening wordt gehouden met het bewaren van afstand, ventilatie, psychosociale aspecten, kwetsbaarheid van de zorggebruiker / cliënt, het aantal personen aanwezig in dezelfde ruimte en met de epidemiologische realiteit.

Vanzelfsprekend wijzigt de situatie wanneer sprake is van een (vermoedelijke) besmetting bij de zorggebruiker / cliënt of de zorgverlener. In deze gevallen zijn nog steeds quarantaine en isolatie van toepassing, alsook alle gerelateerde preventieve maatregelen.

Een mondmasker blijft in principe verplicht in algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen, alsook medische kabinetten en apotheken. Ook voor thuisverpleging indien de veilige afstand van 1,5 meter niet steeds gehandhaafd kan worden.

COVID19-maatregelen : mondneusmaskerverplichting vervallen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X