Ondertussen weten we met z’n allen dat het COVID-vaccin een duidelijk positief effect heeft. Wie alsnog besmet wordt met het Corona-virus kan ziek worden, maar zelden in die mate dat een opname in een ziekenhuis noodzakelijk is. Laat staan een opname op intensieve zorgen.
Anderzijds is ook duidelijk dat het geen volledige, noch langdurige immuniteit biedt, alsook besmetting niet onmogelijk maakt.

Verplichte vaccinatie

Recent werd op federaal niveau een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij het covid-vaccin verplicht wordt voor een aantal beroepsgroepen.
Vanuit het federaal niveau gaat het hierbij om de zogenaamde “erkende zorgberoepen”, zoals verpleegkundigen, kinesisten, artsen, enz.
Voor deze beroepsbeoefenaars wordt het covid-vaccin verplicht vanaf 1/1/2022. Wie vanaf dan niet gevaccineerd is krijgt een termijn van 3 maanden om zich volledig te laten vaccineren. Wie zich alsnog niet in regel stelt zal een intrekking van het visum of de erkenning ondergaan.

Binnen Covias zijn er geen medewerkers die tewerkgesteld worden op basis van hun visum. Het is ook nog onduidelijk hoe een vaccinatieverplichting er zal uitzien voor andere medewerkers die actief zijn in zorg en welzijn. Momenteel is er nog volop overleg op Vlaams niveau, onder meer met de koepelorganisaties, Vlaamse administratie en inspectiediensten, hoe een vaccinatieverplichting geïmplementeerd en afgedwongen zal worden.

Derde prik, zogenaamde “boosterprik”

Heel wat kwetsbare doelgroepen werden ondertussen uitgenodigd voor de zogenaamde boosterprik, een derde toediening van het covid-vaccin. Ook voor medewerkers van ziekenhuizen is men gestart met de voorbereidingen voor een derde toediening.

Vandaag mochten verschillende collega’s een uitnodiging ontvangen van het lokale vaccinatiecentrum, georganiseerd door de eerstelijnszone van waar men woonachtig is. In het begeleidend schrijven wordt aangegeven dat je de uitnodiging ontvangt om een van volgende redenen : je hebt een verlaagde immuniteit, bent ouder dan 65 of verblijft in een woonzorgcentrum. Dit lijkt echter een standaardformulering te zijn, die mogelijks niet herkenbaar is met jouw situatie.
Ook het vaccin dat als boosterprik wordt vermeld kan afwijken van het vaccin dat je de eerste twee keer hebt ontvangen.

Het vermoeden is er dat je een uitnodiging krijgt omdat je ‘gekend’ staat als prioritaire groep, gelinkt aan de zorg.
Als werkgever in de zorg mochten we echter nog geen officiële communicatie ontvangen over dit gegeven, noch over een concrete timing of werkwijze met betrekking tot de toediening van een derde vaccin.

Op basis van onze inschatting stellen we dan ook voor dat wie een uitnodiging voor een derde prik ontvangt niet afwacht tot er al dan niet informatie of initiatief komt via de werkgever. We weten op vandaag immers niet of dit er wel zal komen.
Indien je dus een uitnodiging ontvangt, en je wenst een derde prik / boosterprik te ontvangen, ga dan zeker in op de uitnodiging.

Bijkomende maatregelen ?!

Jammer genoeg blijkt er nog geen sprake te zijn van een stabilisatie of afzwakking van het aantal besmettingen en opnames, en al zeker niet in West-Vlaanderen. Binnen Covias zijn er ook verschillende collega’s positief getest én (behoorlijk ernstig) ziek. Het virus circuleert dus actief en dichtbij, en heeft een duidelijke impact op onze werking en continuïteit.
De overheid heeft beslist het geplande overlegcomité van 19/11 te vervroegen naar overmorgen. In de media komen reeds verschillende adviezen en mogelijke bijsturingen aan bod, al dan niet verwijzend naar beslissingen in nabije landen.
Binnen Covias zijn we overtuigd van het gegeven dat elk individu heel wat verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen tot het onder controle krijgen van de situatie en pandemie. De huidige richtlijnen binnen Covias lijken ons voldoende, indien ze correct worden toegepast. Niettemin hebben we ook de verplichting richtlijnen van de overheid (goed) op te volgen en consequent toe te passen.
In afwachting van eventuele beslissingen en bijkomende maatregelen opgelegd door het overlegcomité, willen we iedereen bedanken voor het zorgvuldig om gaan met onze (basis)richtlijnen. De inspanningen lonen, er werden tot op heden vermoedelijk nog geen collega’s op de werkvloer besmet, of toch minstens niet door een andere collega.
“Een kwestie van tijd”, wordt mij hier en daar gezegd, maar hoe meer tijd, hoe beter, lijkt me!
Bovenal wil ik bij deze ook nog even een groot hart onder de riem steken, zowel voor de collega’s die momenteel zieke/afwezige collega’s vervangen, alsook de collega’s die momenteel aan het uitzieken zijn. Hou vol, hou moed, opnieuw, na reeds bijna 2 jaar met deze pandemie te worstelen. Samen komen we hier door, ondanks sociale afstand, mondneusmaskers en desnoods terug iets meer online overleg!

COVID-vaccin : stand van zaken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X