Categorie: Vacature professioneel

Vacature : Inhoudelijk coördinator (m/v/x) Begeleiding en Behandeling in cluster ‘west’ (regio Oostende-Westkust).

Situering   
Covias is een samenwerkingsverband tussen 7 organisaties in de GGZ, actief in de regio Noord-West-Vlaanderen. Een van de pijlers van Covias is het aanbod ‘Begeleiding en Behandeling’ waarbij langdurende interventies op maat aangeboden worden in de thuisomgeving van de cliënt. Het doel is het ondersteunen van personen met een ernstige psychiatrische aandoening zodat men thuis kan blijven wonen en zoveel als mogelijk zijn/haar rollen in de maatschappij weer op kan nemen. Cluster west omvat 2 teams, samengesteld uit trajectbegeleiders met verschillende disciplinaire achtergrond. Covias werkt vanuit een integrale en herstelgerichte benadering.

Jouw functie
 Je ontwikkelt, implementeert en evalueert, samen met de andere leden van het beleidsteam, de zorginhoudelijke visie en strategie van de organisatie om de behandeling en begeleiding van cliënten optimaal te laten verlopen. Ook clusteroverstijgend zet je specifieke expertise in.

Jouw profiel

 • Je hebt ervaring in de Geestelijke Gezondheidzorg. Een bijkomende psychotherapeutische opleiding of opleiding als SRH-coach of docent strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt belangstelling voor het werken vanuit een mobiele context.
 • Je hebt de competenties en vaardigheden om een mobiel team en mobiele medewerkers inhoudelijk te coachen.
 • Je kan kwaliteitsvolle begeleiding en behandeling op maat in de thuiscontext therapeutisch aansturen.
 • Je bent flexibel en kan naast je coachende opdracht vlot meewerken in het team waarover je de inhoudelijke leiding hebt.  Je bent bereid mee te werken in de directe contacten met cliënten en hun naastbetrokkenen.
 • Je handelt vanuit een herstelgerichte visie, met uitdrukkelijke aandacht voor het formele en informele netwerk van de cliënt.
 • Je beschikt over goede interactieve vaardigheden en communiceert helder (mondeling en schriftelijk).
 • Je bent in bezit van een rijbewijs B en eigen wagen en bent bereid deze te gebruiken in functie van dienstverplaatsingen.
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een masterdiploma klinische psychologie.

Ons aanbod

 • Een afwisselende en boeiende job met ruimte voor verantwoordelijkheid en initiatief.
 • Je werkplek situeert zich hoofdzakelijk te Veurne en Oostende, met als standplaats Veurne.
 • Een halftijdse opdracht (50 %) van onbepaalde duur.
 • Datum van indiensttreding :  onmiddellijk of in onderling overleg.
 • Een ontwikkelingsgerichte en innovatieve werkomgeving met ruimte voor feedback en coaching.
 • Verloning conform IF-IC en de arbeidsvoorwaarden van de werkgever PZ Onzelievevrouw die partner is in Covias.  

Interesse?

Solliciteren kan via deze link tot en met 31/03/2020. Gelieve jouw motivatiebrief en CV toe te voegen.

Assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. 
Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij Steven Ingelbrecht, directeur Covias (0477 07 36 00) of Inge Vanthuyne, directeur patiëntenzorg PZ Onzelievevrouw  (050 30 18 00).

Vacature: psychosociaal rehabilitatiemedewerker in OC De Klaver en AC De Gempersteeg

Voor de vervanging van een afwezige collega zijn we op zoek naar een nieuwe toffe collega die gebeten is door activiteiten en ontmoeting in samenwerking met personen met een psychische kwetsbaarheid!

Meer info in bijgevoegd document. Solliciteren kan tot en met vrijdag 24/01/2020…

Vacature : psychosociaal rehabilitatiemedewerker in AC 't Ander, regio Veurne

We zijn op zoek naar een dynamische collega voor in de werking van het activiteitencentrum ‘t Ander! Wie wil er voluit voor gaan in de regio Veurne?! Voordelen: geëngageerde cliënten en bezoekers, toffe collega’s, veel ruimte voor initiatief, bloeiende werking, geen files, …

Vacature : ervaringsdeskundige – kwartiermaker

‘Kwartier Hier’ is een project ingediend en goedgekeurd door de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. Het project wordt gerealiseerd in een samenwerkingsverband tussen Covias, Groep Brugge en Mintus.

‘Kwartier Hier’ wil de methodiek van het kwartiermaken toepassen binnen Sint-Pieters Brugge. De ‘Kansarmoede Atlas Brugge’ (2017) schoof deze buurt naar voor als kwetsbare wijk. ‘Kwartier Hier’ sluit aan bij het vernieuwde woonzorgdecreet, van waaruit de dienstencentra een inclusief buurtbeleid nastreven.

Concreet gaan 2 kwartiermakers aan de slag als ‘zorgzame schakels’ in de buurt. Deze kwartiermakers bouwen bruggen tussen de buurtbewoners, het verenigingsleven, het lokaal dienstencentrum en de hulpverlening. Bedoeling is een wederkerig netwerk, op maat van de buurt, op te bouwen. Het bedoelde effect is een gastvrije buurt, met aandacht voor sociale inclusie van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Het project besluit met de opmaak van een draaiboek, waarin de opgedane kennis wordt neergeschreven.

‘Kwartier Hier’ opteert voor de aanwerving van een ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg alsook voor een professional met expertise in de geestelijke gezondheidszorg.

Vacature : trajectbegeleider cluster zuid

Situering

Covias is een samenwerkingsverband tussen 7 organisaties in de GGZ, actief in de regio Noord-West-Vlaanderen. Een van de pijlers van Covias is het aanbod ‘Begeleiding en Behandeling’ waarbij langdurende interventies op maat aangeboden worden in de thuisomgeving van de cliënt. Het doel is het ondersteunen van personen met een ernstige psychiatrische aandoening, zodat men thuis kan blijven wonen en zoveel als mogelijk zijn/haar rollen in de maatschappij weer op kan nemen. Cluster zuid omvat de regio Beernem-Houtland, waarbij er een standplaats is te Beernem. De teams zijn samengesteld uit trajectbegeleiders met verschillende disciplinaire achtergrond. Covias werkt vanuit een integrale en herstelgerichte benadering.

Jouw functie

Als trajectbegeleider sta je in voor de begeleiding van de cliënt en zijn context. Je maakt gebruik van de krachten van de cliënt en die van de omgeving. Je draagt bij tot een adequate opvang en organisatie van zorg in de thuisomgeving.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een bachelordiploma in de menswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring;
 • Je bent dynamisch en creatief in het begeleiden en ondersteunen van cliënten en hun naastbetrokkenen;
 • Je neemt verantwoordelijkheid en initiatief in een open en evoluerende werkcontext;
 • Je bent vertrouwd met het rehabilitatie- en herstelgericht denken en handelt vanuit een eclectische benadering met betrekking tot de diverse stromingen in de GGZ;
 • Je bent coachend ingesteld en hanteert een begeleiding die gestoeld is op een mens- en herstelgerichte zorg op maat; 
 • Je hebt affiniteit of bijkomende ervaring met verschillende pathologieën;
 • Je hebt kennis van de sociale kaart, de organisatie van de lokale geestelijke gezondheidszorg en de reguliere eerstelijnsvoorzieningen;
 • Je hebt belangstelling voor het werken vanuit een mobiele context;  
 • Je hebt empathische vaardigheden en hanteert een emancipatorische benadering;
 • Je koppelt professionaliteit aan authenticiteit en durft eigen handelen kritisch te bekijken;
 • Je bent communicatief sterk en werkt graag in teamverband. Bij de uitvoering van het veldwerk ga je zelfstandig tewerk;
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en eigen wagen, en bent bereid deze te gebruiken in functie van dienstverplaatsingen;
 • Je bent bereid tot (beperkt) avond- en weekendwerk.

Ons aanbod

 • Een afwisselende en boeiende job met ruimte voor verantwoordelijkheid en initiatief;
 • Een ontwikkelingsgerichte en innovatieve werkomgeving met ruimte voor feedback en coaching;
 • Een voltijdse tewerkstelling (deeltijdse werkbreuk van 75 % à 85 % is bespreekbaar);
 • Een tijdelijke overeenkomst in functie van vervanging afwezige collega;
 • Verloning conform IF-IC en de arbeidsvoorwaarden van de werkgever die partner is in Covias;
 • Vermoedelijke datum van indiensttreding: wat ons betreft zo spoedig mogelijk.

Interesse?

Stuur uw sollicitatiebrief en CV (ref.: trajectbegeleider cluster zuid) vóór 15/11/2019 per e-mail naar solliciteren@covias.be .

Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Stefaan Dhaese, teamverantwoordelijke cluster zuid (0479 48 77 05) of Dominique Degrande, inhoudelijk coördinator cluster zuid (0492 73 84 83).

Vacature: trajectbegeleider cluster west (Oostende)

Situering

Covias is een samenwerkingsverband tussen 7 organisaties in de GGZ, actief in de regio Noord-West-Vlaanderen. Een van de pijlers van Covias is het aanbod ‘Begeleiding en Behandeling’ waarbij langdurende interventies op maat aangeboden worden in de thuisomgeving van de cliënt. Het doel is het ondersteunen van personen met een ernstige psychiatrische aandoening, zodat men thuis kan blijven wonen en zoveel als mogelijk zijn/haar rollen in de maatschappij weer op kan nemen. Cluster west omvat de regio Oostende-Westkust, waarbij er een standplaats is te Oostende en Veurne. De teams zijn samengesteld uit trajectbegeleiders met verschillende disciplinaire achtergrond. Covias werkt vanuit een integrale en herstelgerichte benadering.

Jouw functie

Als trajectbegeleider sta je in voor de begeleiding van de cliënt en zijn context. Je maakt gebruik van de krachten van de cliënt en die van de omgeving. Je draagt bij tot een adequate opvang en organisatie van zorg in de thuisomgeving.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een bachelordiploma in de menswetenschappen of bent gegradueerd psychiatrisch verpleegkundige;
 • Je bent dynamisch en creatief in het begeleiden en ondersteunen van cliënten en hun naastbetrokkenen;
 • Je neemt verantwoordelijkheid en initiatief in een open en evoluerende werkcontext;
 • Je bent vertrouwd met het rehabilitatie- en herstelgericht denken en handelt vanuit een eclectische benadering met betrekking tot de diverse stromingen in de GGZ;
 • Je bent coachend ingesteld en hanteert een begeleiding die gestoeld is op een mens- en herstelgerichte zorg op maat; 
 • Je hebt affiniteit of bijkomende ervaring met verschillende pathologieën;
 • Je hebt kennis van de sociale kaart, de organisatie van de lokale geestelijke gezondheidszorg en de reguliere eerstelijnsvoorzieningen;
 • Je hebt belangstelling voor het werken vanuit een mobiele context;  
 • Je hebt empathische vaardigheden en hanteert een emancipatorische benadering;
 • Je koppelt professionaliteit aan authenticiteit en durft eigen handelen kritisch te bekijken;
 • Je bent communicatief sterk en werkt graag in teamverband. Bij de uitvoering van het veldwerk ga je zelfstandig tewerk;
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en eigen wagen, en bent bereid deze te gebruiken in functie van dienstverplaatsingen;
 • Je bent bereid tot (beperkt) avond- en weekendwerk.

Ons aanbod

 • Een afwisselende en boeiende job met ruimte voor verantwoordelijkheid en initiatief;
 • Een ontwikkelingsgerichte en innovatieve werkomgeving met ruimte voor feedback en coaching;
 • Je werkplek situeert zich hoofdzakelijk in de regio Oostende;
 • Een deeltijdse tewerkstelling van 84 % (32 uren) met standplaats te Oostende;
 • Een contract bepaalde duur, met perspectief op vaste betrekking;
 • Verloning conform IF-IC en de arbeidsvoorwaarden van de werkgever die partner is in Covias;
 • Vermoedelijke datum van indiensttreding: 1 oktober2019.

Interesse?

Stuur uw sollicitatiebrief en CV (ref.: trajectbegeleider cluster west) vóór 15/09/2019 t.a.v. Steven Ingelbrecht, directeur, Hoefijzerlaan 40, 8000 Brugge of per e-mail naar solliciteren@covias.be .

Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Steven Ingelbrecht, directeur Covias (0477 07 36 00) of Greet Verhellen, teamverantwoordelijke cluster west (0485 47 34 01).

Vacature : psychosociaal rehabilitatiemedewerker

Situering
Activiteitencentrum de Gempersteeg begeleidt mensen met een ernstige psychosociale kwetsbaarheid. Een 120-tal bezoekers zijn ingeschreven op weekbasis en nemen op regelmatige basis deel aan de activiteiten. Het aanbod bestaat uit: een vormingsaanbod, vrije tijdsactiviteiten, kans tot ontmoeting en de mogelijkheid om deel te nemen aan de werkateliers. Voor de bezoekers voorzien we een aanbod op maat, rekening houdend met hun persoonlijke voorkeuren en de maatschappelijke context. We bieden herstel ondersteunende activiteiten aan en werken richting volwaardig burgerschap en het vinden van maatschappelijke aansluiting.
AC De Gempersteeg is één van de deelwerkingen van het samenwerkingsverband Covias.

Jouw functie
• Je staat in voor het organiseren en begeleiden van groepsactiviteiten volgens de 4 pijlers van activering, aangepast aan de mogelijkheden van de bezoeker(s);
• Je handelt vanuit presentie en de participatiegedachte;
• Je neemt een actieve houding aan in de begeleiding van individuele trajecten, met als doel het bevorderen van persoonlijk en maatschappelijk herstel;
• Je werkt actief mee in teamverband en netwerkcontext.

Jouw profiel
• Je bent in het bezit van een bachelordiploma in een menswetenschappelijk richting : bv. ergotherapie, orthopedagogie, verpleegkundige, maatschappelijk werk
• Je hebt ervaring in de geestelijke gezondheidszorg;
• Je bezit een basiskennis met betrekking tot psychopathologie;
• Je bezit basiskennis over het zorgaanbod in de regio Noord-West-Vlaanderen;
• Je communiceert duidelijk en objectief, zowel mondeling als schriftelijk;
• Je beschikt over een basiskennis informatica.

Ons aanbod
• Een afwisselende en boeiende job met ruimte voor verantwoordelijkheid en initiatief;
• Deeltijdse opdracht : 30,4 uur/week (80 %), in het kader van een vervangingsovereenkomst van 19 juni 2019 t.e.m. 28 februari 2020;
• Een ontwikkelingsgerichte en innovatieve werkomgeving met ruimte voor feedback en coaching;
• Verloning en arbeidsvoorwaarden van de werkgever : CGG Noord-West-Vlaanderen.

Interesse ?
Kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken tot en met 17 mei 2019 door motivatiebrief en CV te mailen naar solliciteren@covias.be .

Sollicitatiegespreken gaan door op dinsdagnamiddag 28 mei, Hoefijzerlaan 40 te Brugge. Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij mevr. Sofie Desoete: 050 34 55 97.

Vacature : Inhoudelijk coördinator (m/v) Begeleiding en Behandeling in cluster ‘west’ (regio Oostende-Westkust).

Situering   
Covias is een samenwerkingsverband tussen 7 organisaties in de GGZ, actief in de regio Noord-West-Vlaanderen. Een van de pijlers van Covias is het aanbod ‘Begeleiding en Behandeling’ waarbij langdurende interventies op maat aangeboden worden in de thuisomgeving van de cliënt. Het doel is het ondersteunen van personen met een ernstige psychiatrische aandoening zodat men thuis kan blijven wonen en zoveel als mogelijk zijn/haar rollen in de maatschappij weer op kan nemen. Cluster west omvat 2 teams, samengesteld uit trajectbegeleiders met verschillende disciplinaire achtergrond. Covias werkt vanuit een integrale en herstelgerichte benadering.

Jouw functie
 Je ontwikkelt, implementeert en evalueert, samen met de andere leden van het beleidsteam, de zorginhoudelijke visie en strategie van de organisatie om de behandeling en begeleiding van cliënten optimaal te laten verlopen. Ook clusteroverstijgend zet je specifieke expertise in.

Jouw profiel

 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een masterdiploma klinische psychologie.
 • Je hebt ervaring in de Geestelijke Gezondheidzorg. Een bijkomende psychotherapeutische opleiding of opleiding als SRH-coach of docent strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt belangstelling voor het werken vanuit een mobiele context.
 • Je hebt de competenties en vaardigheden om een mobiel team en mobiele medewerkers inhoudelijk te coachen.
 • Je kan kwaliteitsvolle begeleiding en behandeling op maat in de thuiscontext therapeutisch aansturen.
 • Je bent flexibel en kan naast je coachende opdracht vlot meewerken in het team waarover je de inhoudelijke leiding hebt.  Je bent bereid mee te werken in de directe contacten met cliënten en hun naastbetrokkenen.
 • Je handelt vanuit een herstelgerichte visie, met uitdrukkelijke aandacht voor het formele en informele netwerk van de cliënt.
 • Je beschikt over goede interactieve vaardigheden en communiceert helder (mondeling en schriftelijk).
 • Je bent in bezit van een rijbewijs B en eigen wagen en bent bereid deze te gebruiken in functie van dienstverplaatsingen.

Ons aanbod

 • Een afwisselende en boeiende job met ruimte voor verantwoordelijkheid en initiatief.
 • Je werkplek situeert zich hoofdzakelijk te Oostende en Veurne.
 • Een deeltijdse opdracht (80 %) van onbepaalde duur.
 • Datum van indiensttreding :  3 juni 2019.
 • Een ontwikkelingsgerichte en innovatieve werkomgeving met ruimte voor feedback en coaching.
 • Verloning conform IF-IC en de arbeidsvoorwaarden van de werkgever PZ Onzelievevrouw die partner is in Covias.  

Interesse?

Solliciteren kan via deze link tot en met 15/03/2019. Gelieve jouw motivatiebrief en CV toe te voegen.

Assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. 
Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij Steven Ingelbrecht, directeur Covias (0477 07 36 00) of 
Inge Vanthuyne, directeur patiëntenzorg PZ Onzelievevrouw  (050 30 18 00).