Similes vzw en BIZ zoeken vrijwillige bewindvoerders

Similes vzw en BIZ zoeken vrijwillige bewindvoerders

Wanneer een meerderjarig persoon wegens zijn gezondheidstoestand niet (meer) kan beslissen over zijn financiën of over zichzelf, kan de vrederechter een bewindvoerder aanstellen om deze persoon bij te staan of te vertegenwoordigen. Bij voorkeur duidt de vrederechter een familielid aan. Wanneer er geen familieleden beschikbaar zijn, duidt de vrederechter een advocaat aan. Similes biedt een kleinschalig alternatief aan vrijwillige bewindvoerders indien er geen familieleden deze opdracht kunnen aanvaarden, doch een familiale aanpak van bewindvoering sterk aangewezen is.

Welkom bij Similes in Brugge

Welkom bij Similes in Brugge

Wil je de werking en het aanbod van Similes beter leren kennen? Of wil je verkennen wat de mogelijkheden zijn binnen de organisatie als vrijwilliger? Kom dan zeker luisteren naar één van de geplande infosessies. Similes voorziet er eentje voor aanvang van de feestelijkheden en herhalen deze nog eens erna. Je kiest zelf bij welk moment je wil aansluiten.

De Familiereflex: hoe staat het er mee binnen Covias?

De Familiereflex: hoe staat het er mee binnen Covias?

Het belang van naasten/familie in het herstelproces van de cliënt wordt door niemand in vraag gesteld. Toch is het betrekken van naasten/familie niet altijd structureel ingebed in onze begeleidingen. Het beroepsgeheim staat een natuurlijke samenwerking met de familie soms in de weg. Het informeren, ondersteunen en betrekken is ook niet altijd gemakkelijk, zeker niet als de relatie tussen cliënt en naasten vertroebeld of verbroken is.

28/9/21 : Praatkaffee Psychose ‘De Stem’

28/9/21 : Praatkaffee Psychose ‘De Stem’

Praatkaffee Psychose De Stem richt zich open en laagdrempelig naar familieleden en andere medebetrokkenen. De avond wordt telkens kort ingeleid met een thema dat mogelijk de tongen al kan helpen losmaken, maar het hoofdprogramma is het praatkaffee zelf: open gesprekken rond de verschillende tafels, waarin alle thema’s en verhalen welkom zijn.

Zo brengen we de buurt dichter bij elkaar… Een zomerbar met plantjesruilbak!

Zo brengen we de buurt dichter bij elkaar… Een zomerbar met plantjesruilbak!

Met volgende intro mochten we in de media komen:
“Vrouwenvereniging VIVA-SVV en ontmoetingscentrum De Klaver houden deze zomer een opvallende bar open in de Stationsstraat in Beernem. Je kan er niet alleen iets drinken, maar ook plantjes ruilen.”
Met de inzet en participatie van bezoekers en vrijwilligers bogen onze Barbara, Christel en Rik zich over de inrichting van de tuin van het ontmoetingscentrum De Klaver. Het opzet was duidelijk : we willen de buurt vervlechten en samen brengen, inzetten op kwartiermaken, en vooral ook elkaar ontmoeten en steunen!

Familiereflex : gelanceerd!

Familiereflex : gelanceerd!

De Familiereflex speelt in op de roep van vele patiënten/zorggebruikers om hun naasten meer te betrekken. Vanzelfsprekend behoudt de zorggebruiker ten allen tijden de regie over zijn traject, maar hij voelt zich meer gesteund door familie en hulpverleners. 

Via de Familiereflex worden handvatten aangeboden om te zorgen voor een structurele inbedding en voor duidelijkheid over welke informatie er binnen de juridische kaders gedeeld kan worden.

X
X
X
X