Een rugzak voor het leven: wie helpt hem dragen? Zorg voor mensen met een langdurige psychische zorgnood

Een rugzak voor het leven: wie helpt hem dragen? Zorg voor mensen met een langdurige psychische zorgnood

In de schoot van Zorgnet-Icuro werd in 2022 een werkgroep georganiseerd met als opdracht het schrijven van een advies / nota omtrent de zorg voor de groep cliënten met een ernstige psychische kwetsbaarheid. Vanuit Covias werd actief deelgenomen aan deze werkgroep, onder meer door Bart Meeus, onze stafmedewerker ervaringswerk, en Steven Ingelbrecht, directeur.
In het najaar van 2022 rondde deze werkgroep de nota af en werd deze omgezet naar een publicatie. Deze is nu digitaal beschikbaar op zorgneticuro.be, onder het luik bibliotheek, rubriek publicaties.

Herstelacademie : programma voorjaar 2023

Herstelacademie : programma voorjaar 2023

Het Huis met Vele Kamers staat in voor de coördinatie van de Herstelacademie in Noord-West-Vlaanderen. Vanuit de Herstelacademie wordt een open cursusaanbod voorzien rond diverse thema’s die te maken hebben met mentaal welzijn. Dit in de vorm van kortlopende cursussen waarbij de nadruk ligt op samen leren.

Covias Caravaan derde editie

Covias Caravaan derde editie

Op donderdag 6 oktober 2022 ging de derde editie van de Covias Caravaan door in Oostende, in het Ontmoetingscentrum ‘De Boeie’.
We mochten een 40-tal deelnemers verwelkomen, waarvan de meerderheid naasten van cliënten.
Het was een gezellig samenzijn, met interessante uiteenzettingen van Covias en Similes en dit in een mooi kader.

Aanbod Herstelacademie najaar 2022 is gekend!

Aanbod Herstelacademie najaar 2022 is gekend!

De Herstelacademie Noord-West-Vlaanderen heeft het aanbod voor najaar 2022 bekend gemaakt, en we delen dit natuurlijk graag!
Wil je meer weten over het hoe of wat van een Herstelacademie, dan kan volgende filmpje alvast misschien helpen, of kan je terecht op www.huismetvelekamers.be :

Interview dr. C.L. Niels Mulder over het boek ‘Netwerkpsychiatrie’

In het kader van haar opleiding en eigen werk als hulpverlener/ervaringswerker mocht Iris Turck, ervaringswerker binnen Covias, iemand interviewen die een grote indruk op haar had nagelaten het afgelopen jaar. Dit bracht haar over de landsgrenzen naar Nederland, digitaal weliswaar…

Uitnodiging: Ontmoet OnA Actief! Donderdag 21 april…

Uitnodiging: Ontmoet OnA Actief! Donderdag 21 april…

Na heel wat her-denken, evalueren en inspireren, ontwikkelde Covias een nieuw activeringsmodel: OnA!
Nu zijn we met het voltallige OnA-team opnieuw klaar om ons nieuwe activeringsmodel aan jullie voor te stellen!
We nodigen jullie dan ook graag uit op donderdag 21 april, doorlopend van 12u30 tot 18u. Locatie is Hangtime, Fortstraat 128b te Oostende.

De Familiereflex: hoe staat het er mee binnen Covias?

De Familiereflex: hoe staat het er mee binnen Covias?

Het belang van naasten/familie in het herstelproces van de cliënt wordt door niemand in vraag gesteld. Toch is het betrekken van naasten/familie niet altijd structureel ingebed in onze begeleidingen. Het beroepsgeheim staat een natuurlijke samenwerking met de familie soms in de weg. Het informeren, ondersteunen en betrekken is ook niet altijd gemakkelijk, zeker niet als de relatie tussen cliënt en naasten vertroebeld of verbroken is.