Reakiro ?!

Reakiro ?!

Reakiro is een plek waar je als persoon met een euthanasiewens omwille van ondraaglijk psychisch lijden terecht kan. Je mag hier binnenlopen voor een babbel, met eventuele vragen, instappen in individuele begeleiding of groepsbegeleiding, of gewoon even komen zijn zonder dat er gepraat hoeft te worden. Het allerbelangrijkste is dat jij je thuis voelt en een plek hebt waar je op adem kunt komen, waar je iets van rust kunt vinden naast al de rest erbuiten, en waar je jezelf mag zijn.

Covias Caravaan

Covias Caravaan

De Covias Caravaan doet zijn eerste stop op zaterdag 30 april in het ontmoetingscentrum ‘De Klaver’ ! We nodigen naasten van onze cliënten graag uit voor een hapje en een drankje en een ontmoeting met onze medewerkers. Op het programma staan bovendien ook twee interessante uiteenzettingen van Similes en het Familieplatform. Wees welkom! Wij kijken er alvast naar uit om jou te ontmoeten.

Uitnodiging: Ontmoet OnA Actief! Donderdag 21 april…

Uitnodiging: Ontmoet OnA Actief! Donderdag 21 april…

Na heel wat her-denken, evalueren en inspireren, ontwikkelde Covias een nieuw activeringsmodel: OnA!
Nu zijn we met het voltallige OnA-team opnieuw klaar om ons nieuwe activeringsmodel aan jullie voor te stellen!
We nodigen jullie dan ook graag uit op donderdag 21 april, doorlopend van 12u30 tot 18u. Locatie is Hangtime, Fortstraat 128b te Oostende.

Inspiratiemiddag Kwartiermaken : nabeschouwing

Inspiratiemiddag Kwartiermaken : nabeschouwing

Woensdag vond de inspiratiemiddag Kwartiermaken plaats. Een gelegenheid om onze ervaringen rond “Kwartiermaken” te delen, anderen te inspireren, dialogen te voeren, kortom : werk maken van een ‘betere’ geestelijke gezondheidszorg.
Met dank aan de talrijke aanwezigen voor de inbreng, dank aan de collega’s die hun schouders onder de organisatie gezet hebben, dank aan iedereen die de voorbije jaren een steentje, kei of rots hebben bijgedragen om dit pad te bewandelen!

Nieuwe werkwijze verwijzing naar Covias Begeleiding en Behandeling

Nieuwe werkwijze verwijzing naar Covias Begeleiding en Behandeling

In juni 2021 werd in samenspraak met meer dan 30 verwijzers een evaluatie gemaakt van de manier van aanmelden en intaken voor wat betreft de pijler ‘Begeleiding en Behandeling’ van Covias (“B&B”, de werking van Covias die instaat voor mobiele begeleiding aan huis – op “eigen adres” of in combinatie met ons aanbod huisvesting – van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening).

X
X
X
X