OnA vindt nieuwe gastvrije plek in LDC Biezenbilk (Oudenburg)

OnA vindt nieuwe gastvrije plek in LDC Biezenbilk (Oudenburg)

Een van de uitdagingen waar we als mobiele zorgactor voor staan is het organiseren van een regionale spreiding van het zorgaanbod voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Vanuit de historiek waarbij heel wat van het aanbod geconcentreerd werd in bv. Brugge, Beernem en Oostende stelden we ons tot doel om cliënten en hun naasten te bereiken in hun buurt, in plaats van de verwachting dat men zich verplaatst naar de voorziening.
Geestelijke Gezondheidszorg moet lokaal bereikbaar zijn, laagdrempelig én nauw samenwerking met reguliere lokale actoren en initiatieven.

Zorgcircuit Psychose organiseert nieuwe info- en gespreksgroep voor familie en naasten

Zorgcircuit Psychose organiseert nieuwe info- en gespreksgroep voor familie en naasten

INFoP – informatie over psychose – is een vormings-en gespreksreeks van 5 avonden over psychose voor naasten van mensen met een psychotische kwetsbaarheid.
Er wordt uitleg gegeven over wat een psychose is, ontstaan of uitlokkende factoren, behandel- en omgangsvormen. Er is ook een avond met een psychiater en er wordt afgesloten met een gesprek met ervaringsdeskundigen.
Er is telkens ook veel ruimte voor gesprek met en tussen de mensen.

Zie bijgevoegde flyer voor meer info!

‘Een Soteriahuis is een betere plek voor mensen met een psychose”… U zegt?!

‘Een Soteriahuis is een betere plek voor mensen met een psychose”… U zegt?!

Dirk De Caluwé en Annemie Anckaert werden in hun familie geconfronteerd met psychische kwetsbaarheid. In een bevreemdend psychiatrisch ziekenhuis verliep het herstel moeizaam: “Het is onbegrijpelijk dat meer beloftevolle Soteriahuizen niet van de grond geraken.”
Hun verhaal werd opgepikt door sociaal.net en kreeg vorm in een artikel : https://sociaal.net/opinie/soteriahuis-is-betere-plek-voor-mensen-met-psychose/ .

X
X
X
X