Categorie: Nieuws

Participatieraad Naastbetrokkenen

Covias is op zoek naar naastbetrokkenen van (ex-)-cliënten die een mening hebben over wat goed is, wat anders kan, of gewoonweg beter moet… We gaan uit van volwaardige inspraak, participatie en advies met betrekking tot onze werking, zowel van/voor cliënten, als naastbetrokkenen.

Heb je interesse, aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met Nele V., Riet M. of Muriël S. !

Kaffiche , een vorm van kwartiermaken en buurtvervlechting …

Kwartiermaken en buurtvervlechting, twee begrippen die steeds meer aan belang winnen, niet enkel binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Op basis van deze visie, en vooral ook dankzij het enthousiasme en de inzet van enkele sleutel- en steunfiguren, zoals onze collega Sara, stimuleren we het sociaal weefsel en de participatiegraad voor wie het daar niet steeds even gemakkelijk mee heeft…

Covias zet in op ontmoeting

Het is niet steeds eenvoudig om als persoon met een psychische kwetsbaarheid (nieuwe) vrienden te maken of contacten te leggen, vrij van stigmatisering en/of vooroordelen.
Daarom vinden we het belangrijk om in te zetten op het ondersteunen van laagdrempelige ontmoetingsmomenten en -plaatsen… Dit onder meer via het ontmoetingscentrum De Klaver te Beernem, het ontmoetingscentrum ‘t Centrum te Torhout, De ONT-moeting te Brugge, …

Onderstaande getuigenis illustreert waarom, hoe, wat, …

Deelname studiedag ‘Participatie en Herstel’

Vandaag vond de studiedag ‘participatie en herstel’ plaats, georganiseerd door Uilenspiegel en Similes… Een boeiende dag waar me met vol enthousiasme en hoop aan hebben deel genomen.
Toch ook een beetje fier dat ons Covias verhaal als innovatieve praktijk werd voorgesteld! Op basis van de getuigenis van Guy Surmont, ervaringsdeskundige, haakten we in om enkele troeven van het ‘Covias-model’ te illustreren.
Ook in het panelgesprek kregen we als Covias de gelegenheid visie en tips in te brengen. Bedankt aan de organisatoren, de andere sprekers en natuurlijk het enthousiaste publiek! Leuk bevestiging te krijgen dat onze ingeslagen weg een goede weg is…

Eerste bijeenkomst van de participatieraad

Vandaag vond de eerste participatieraad plaats! 
“Het was goed!”, “Veel werk op de plank!”, “Het zou leuk zijn als iedereen er zijn schouders onder zet…” zijn slechts enkele van de erg hoopgevende uitspraken van vandaag.

De participatieraad formuleert alvast enkele doelstellingen die prioriteit moeten krijgen :
– Wegwerken van verschillen in capaciteit en aanbod in de ruime regio!
– Meer “efficiëntie” en “snellere” zorg, met het belang van de cliënt centraal.

Benieuwd naar meer, slaan we de handen in elkaar en gaan we er voor!

Enkele indrukken van vandaag: