Mobiliteitsplan : fietslease ?!

De voorbije weken werden reeds heel wat collega’s geïnformeerd over het nieuwe mobiliteitsplan. Verschillende medewerkers hebben ondertussen al de overstap gemaakt naar een fietslease en/of maken voortaan gebruik van het aanbod van Cambio.

Op basis van deze ervaringen en op vraag van een aantal collega’s, werd een toelichtend en ondersteunend stappenplan uitgeschreven voor wat betreft de afweging en berekening fietslease.

Online livestream concert ten voordele van Covias! Met dank aan Rotaract Torhout-Houtland.

De ambitieuze en sympathieke jongeren van serviceclub Rotaract Torhout-Houtland organiseren een betalend online livestream concert, waarbij de opbrengst gaat naar een goed doel dat inzet op geestelijke gezondheid! Meer nog, niet zomaar een goed doel, maar Covias ! Meer info over dit 🎤 EVENEMENT 🎤 : https://www.facebook.com/events/197160815328903

Afspraken 12/10/2020 :veiligheidsmaatregelen binnen de werking ter voorkoming van besmetting Covid19

De inhoud van deze pagina is enkel bestemd voor medewerkers van Covias.
Ben je een medewerker, log dan in om de inhoud te consulteren. Heb je nog geen login, registreer je onder voorbehoud van goedkeuring. Een nazicht van je registratie zal spoedig gebeuren. Eenmaal goedgekeurd kan je inloggen en de inhoud van het intranet consulteren.

Gevelbankjes, drempelverlagend om verbinding te maken met de buurt!

Verbinding maken met de buurt… Een klapke doen met de buren… Soms gaat dat spontaan, soms komt het vlotjes op gang, vaak heeft het toch nog een duwtje in de rug nodig… Of beter gezegd, een bankje om op te zitten?! 😁
 
We zijn ervan overtuigd dat een buurt een grote steun kan betekenen voor wie het even wat moeilijker heeft, zich eenzaam voelt … of gewoon, omdat het gezellig is en een warme thuisomgeving tot stand brengt.
 
We twijfelden dan ook niet en zijn ontzettend dankbaar voor het initiatief van www.gevelbank.be en Trien Demeyer in Beernem !
 
Binnenkort misschien ook in de rest van Noord-West-Vlaanderen?
 
 

Werkstuk : impact op familie / naastbetrokkenen wanneer iemand kampt met schizofrenie…

Drie studenten aan Artevelde Hogeschool schreven in het kader van een schoolopdracht een artikel over de impact op de familie / naastbetrokkenen wanneer iemand kampt met schizofrenie.

Vaak staat men niet stil wat de impact is op de omgeving… In dit artikel krijgt u drie getuigenissen te horen van mensen die leven met een schizofreen persoon : https://readymag.com/ahsjournalistiek/1885348/

Bijzondere maatregelen in het kader van Corona – Covid 10

Om de verdere verspreiding van het Corona – Covid 19 virus te beperken werden ook binnen onze werking (vergaande) maatregelen getroffen.
Zo zijn bijvoorbeeld de activiteiten- en ontmoetingscentra alvast gesloten tot en met 5 april.
 
Neem telefonisch contact op met je vertrouwd contactpersoon of het algemeen nummer voor gedetailleerde informatie en impact op uw begeleiding en ondersteuning.
We blijven continuïteit bieden, indien nodig aan huis, indien mogelijk bv. telefonisch.
 
Volledigheidshalve, het kan niet genoeg herhaald worden: volg de algemene richtlijnen die in alle media gecommuniceerd worden: 
was voldoende en grondig je handen, hou afstand van elkaar (1 meter), vermijd verplaatsingen indien niet noodzakelijk, …

Bij symptomen zoals hoesten, niezen, koorts, … : neem telefonisch contact op met je huisarts.