Categorie: Intranet

Kilometervergoeding dienstverplaatsingen per wagen (1/7/2020-30/6/2021)

Algemeen :
Wanneer een werknemer beroepsverplaatstingen maakt met de eigen wagen, kan hij van zijn werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten. Ofwel bewijst de werknemer het precieze bedrag, ofwel maakt hij gebruik van een forfait. Het forfaitbedrag wordt door de overheid vastgelegd en jaarlijks op 1 juli aangepast.

Opmerking :
Om een beroep te kunnen doen op dit forfaitair bedrag mogen de afgelegde kilometers op jaarbasis maximum 24.000 kilometer bedragen. In geval er meer dan 24.000 kilometer per jaar afgelegd worden, moet de reële kostprijs in rekening gebracht worden, alsook door de werknemer worden bewezen.

Forfaitair bedrag  van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 :
Het nieuwe bedrag vastgesteld op 0,3542 EUR per kilometer.
Dit is een daling  in vergelijking met het bedrag van 0,3653 EUR, dat van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 van toepassing was.

Ter info :
Het bedrag per kilometer is een wettelijk en fiscaal maximum bedrag, waarbij men er van uit gaat dat hiermee alle mogelijke onkosten gerelateerd aan het gebruik van de eigen wagen voldoende gedekt zijn “overeenkomstig ernstige normen”. Hierbij verwijst men onder meer naar verhoudingsgewijze aankoop of afschrijving, onderhoud, uitrusting, herstellingen, verzekering en taksen, enz. 
Ondanks het geen wettelijke verplichting of vereiste is, wordt binnen Covias bovenop de forfaitaire vergoeding een aanvullende omniumverzekering dienstverplaatsingen voorzien. De kostprijs voor deze verzekering wordt door Covias gedragen en moet dus beschouwd worden als een bijkomende tegemoetkoming (als het ware in natura) voor de medewerker.

Volledigheidshalve een historiek van de voorbije jaren:

2020-2021 : 0,3542 EUR
2019-2020 : 0,3653 EUR
2018-2019 : 0,3573 EUR
2017-2018 : 0,3460 EUR
2016-2017 : 0,3363 EUR
2015-2016 : 0,3412 EUR
2014-2015 : 0,3468 EUR
2013-2014 : 0,3461 EUR
2012-2013 : 0,3456 EUR
2011-2012 : 0,3352 EUR
2010-2011 : 0,3178 EUR
2009-2010 : 0,3026 EUR
2008-2009 : 0,3169 EUR
2007-2008 : 0,2940 EUR
2006-2007 : 0,2903 EUR
2005-2006 : 0,2841 EUR
2004-2005 : 0,2771 EUR
2003-2004 : 0,2754 EUR
2002-2003 : 0,2677 EUR

Update Corona-COVID19

De inhoud van deze pagina is enkel bestemd voor medewerkers van Covias.
Ben je een medewerker, log dan in om de inhoud te consulteren. Heb je nog geen login, registreer je onder voorbehoud van goedkeuring. Een nazicht van je registratie zal spoedig gebeuren. Eenmaal goedgekeurd kan je inloggen en de inhoud van het intranet consulteren.

Vlaamse aanmoedigingspremie en corona-ouderschapsverlof


De Vlaamse aanmoedigingspremie is een aanvullende premie bij de RVA premie voor thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatief verlof) en voor halftijds & voltijds tijdskrediet (zorg voor kinderen).

De Vlaamse aanmoedigingspremie wordt door de medewerker aangevraagd voor maximum 12 maand in zijn/haar loopbaan.
Vanaf 01/05/2020 werd het corona-ouderschapsverlof ingevoerd.

Wij vernemen pas recent dat de Vlaamse aanmoedigingspremie NIET betaald wordt in geval van CORONA-ouderschapsverlof. Medewerkers die corona-ouderschapsverlof opnemen komen niet in aanmerking voor de Vlaamse aanmoedigingspremie. Medewerkers die in mei, juni, juli, augustus of september het GEWOON ouderschapsverlof of tijdskrediet (zorg voor kinderen) opnemen, kunnen wél een Vlaamse aanmoedigingspremie aanvragen als ze aan de voorwaar-den voldoen. De Vlaamse aanmoedigingspremies voor ALLE deeltijdse ouderschapsverloven werden in mei en juni stopgezet om onterechte betalingen en terugvorderingen te vermijden. Voor medewerkers met een lopende Vlaamse aanmoedigingspremie:

  • Als gewoon ouderschapsverlof (1/5 of 1/2) omgezet werd naar corona-ouderschapsverlof, dan is een nieu-we aanvraag Vlaamse aanmoedigingspremie nodig. Dat is voor de periode met gewoon ouderschapsverlof aansluitend op de omzetting.
  • Als 1/2 tijdskrediet (zorgkrediet) omgezet werd naar corona-ouderschapsverlof, dan is een nieuwe aan-vraag Vlaamse aanmoedigingspremie nodig. Dat is voor de periode met 1/2 tijdskrediet aansluitend op de omzetting.
  • Als het gewoon ouderschapsverlof verder liep in mei en juni 2020, dan is een nieuwe aanvraag Vlaamse aanmoedigingspremie nodig vanaf 1 mei 2020.

Nieuwe aanvragen kunnen digitaal via volgende link (klik op online aanvragen) https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-zorgkrediet-social-profit

Ter informatie:
De Vlaamse aanmoedigingspremie kan niet aangevraagd worden bij 1/5 tijdskrediet.

Vlaamse aanmoedigingspremie en 1/10e ouderschapsverlof

Vanaf 1 september 2020 kan een medewerker die 1/10 ouderschapsverlof opneemt, eveneens een Vlaamse aanmoedigingspremie aanvragen. Dat was tot op heden niet mogelijk. Ook lopende aanvragen van 1/10 ouderschapsverlof komen in aanmerking (deel vanaf september).

Tip :

De Vlaamse aanmoedigingspremie kan gedurende de hele loopbaan aangevraagd worden voor een totale duur van maximum 12 maand, ongeacht de prestatiebreuk. De hoogte van het bedrag van de Vlaamse aanmoedigingspremie verschilt echter naargelang de prestatiebreuk.
Bepaal op voorhand voor welke periode de Vlaamse aanmoedigingspremie best aangevraagd wordt.

vb.: De medewerker neemt 1/10 ouderschapsverlof van 01/09/2020 t.e.m. 30/06/2021.
De medewerker overweegt daarna 1/2 ouderschapsverlof vanaf 01/07/2021 t.e.m. 31/12/2021.
Er is recht op 12 maand Vlaamse aanmoedigingspremie gedurende de hele loopbaan. Het bedrag van de Vlaamse aanmoedigingspremie is hoger bij 1/2 ouderschapsverlof dan bij 1/10 ouderschapsverlof. De medewerker kan er voor kiezen om in september 2020 géén Vlaamse aanmoedigingspremie aan te vragen voor die 10 maand en uit te stellen tot de start van de opname van halftijds ouderschapsverlof. Daarna resten er nog 6 maand ‘recht’ op Vlaamse aanmoedigingspremie.
De medewerker schat op voorhand in welke keuze optimaal is.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan gerust contact op met de personeelsdienst van je officiële werkgever…

Inkijk in autisme

Op donderdag 2 april is het weer Wereld Autisme Dag. VZW Victor organiseert die namiddag, samen met andere organisaties, een evenement in Jabbeke: ‘ inkijk in autisme’

In de namiddag kan je (gratis) het Autisme Belevingscircuit volgen, ’s avonds is er een filmvertoning met uitleg.

Deze dag is bedoeld voor familie, vrienden, vrijwilligers,
gidsen, animators in het jeugd- en sociaal-cultureel
werk, sportbegeleiders, buren, winkeliers,begeleiders… kortom
iedereen die geïnteresseerd is in autisme!

Mensen met autisme begeleiden, begint met autisme te begrijpen.

Een circuit van tien praktische opdrachten doet je beleven tegen welke muren mensen met autisme kunnen botsen en waar hun sterktes kunnen zitten. Een speelse manier om kennis rond autisme bij te tanken. Tijdens dit parcours voel, ruik, proef, hoor en zie je hoe we betekenis geven aan onze
waarnemingen en hoe dat anders in zijn werk gaat bij autisme.
Iedereen krijgt gratis zakboekje met tips voor autismevriendelijkheid!

Namiddag doorlopend vanaf 15u tot 18u ( inkom gratis )
De avondvertoning start om 20 uur
Tussendoor kans tot versnapering, drankje en frietje.
Inschrijven voor namiddag gedeelte niet nodig.
Wil je zeker zijn van je plaats bij de filmvertoningen?
Reserveer dan via mail op wij@autisme.be – Betalen op de dag zelf.  Informatie over de inhoud van de films is terug te vinden op www.vzwvictor.be

Hoe registreren bij een externe vorming
1. inschrijven bij de organisatie die de externe vorming aanbiedt ( hier enkel nodig voor filmvoorstelling )
2. aanwezigheid bevestigen voor evenement ( zie intranet evenementen ) 
3. via <ahref=”https://docs.google.com/forms/d/1Ftci38tKEPxbI4VmeIt7tJn12hvcdfyUIV_21q-p6NI/edit?ts=5dadc478″>deze link</a> jouw deelname registreren

 

 

 

Website Vlaamse overheid ASS

Binnen Covias is ASS het jaarthema.
Er is een groot vormingsaanbod die ons kan helpen in het omgaan met mensen met  ASS.
Een goed jaar geleden heeft de Vlaamse overheid een website, specifiek over ASS,  gelanceerd: https://www.participate-autisme.be/nl/index.cfm

Het is echt de moeite om deze te bekijken:  veel interviews (getuigenissen van mensen met ASS en familie, gesprekken met  wetenschappers), video’s, verwijzing naar bestaande hulpverleningsinitiatieven….
Heel herkenbaar, invoelbaar… en up to date

 

 

Miles for smiles: lopen en feesten tegen halve prijs

Miles for Smiles, dat is lopen voor het goede doel in een prettig kader, met achteraf een leuke afterparty. Dit jaar vind Miles for Smiles plaats in en rond de Brugeoise. op 14 maart 2020. ​ Net zoals vorig jaar kan je als medewerker van PZ Onzelievevrouw deelnemen aan de helft van de prijs: 12,5 euro i.p.v. 25 euro. Vraag je code via e-mail aan tom.talloen@pzonzelievevrouw. Inschrijven kan via de website van www.milesforsmiles.be.