Uitnodiging: Ontmoet OnA Actief! Donderdag 21 april…

Uitnodiging: Ontmoet OnA Actief! Donderdag 21 april…

Na heel wat her-denken, evalueren en inspireren, ontwikkelde Covias een nieuw activeringsmodel: OnA!
Nu zijn we met het voltallige OnA-team opnieuw klaar om ons nieuwe activeringsmodel aan jullie voor te stellen!
We nodigen jullie dan ook graag uit op donderdag 21 april, doorlopend van 12u30 tot 18u. Locatie is Hangtime, Fortstraat 128b te Oostende.

Inspiratiemiddag Kwartiermaken : nabeschouwing

Inspiratiemiddag Kwartiermaken : nabeschouwing

Woensdag vond de inspiratiemiddag Kwartiermaken plaats. Een gelegenheid om onze ervaringen rond “Kwartiermaken” te delen, anderen te inspireren, dialogen te voeren, kortom : werk maken van een ‘betere’ geestelijke gezondheidszorg.
Met dank aan de talrijke aanwezigen voor de inbreng, dank aan de collega’s die hun schouders onder de organisatie gezet hebben, dank aan iedereen die de voorbije jaren een steentje, kei of rots hebben bijgedragen om dit pad te bewandelen!

Nieuwe werkwijze verwijzing naar Covias Begeleiding en Behandeling

Nieuwe werkwijze verwijzing naar Covias Begeleiding en Behandeling

In juni 2021 werd in samenspraak met meer dan 30 verwijzers een evaluatie gemaakt van de manier van aanmelden en intaken voor wat betreft de pijler ‘Begeleiding en Behandeling’ van Covias (“B&B”, de werking van Covias die instaat voor mobiele begeleiding aan huis – op “eigen adres” of in combinatie met ons aanbod huisvesting – van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening).

COVID19 : richtlijnen preventieve maatregelen

COVID19 : richtlijnen preventieve maatregelen

Voorbije vrijdag kwam het overlegcomité samen en werd beslist om naar de zogenaamde “code geel” te gaan, verwijzend naar de corona-barometer. Oef…!
In de berichtgeving werd echter ook steeds aangegeven dat de versoepelingen van de richtlijnen, zoals bv. het gebruik van mondneusmasker, uitzonderingen kent, zoals bv. wat betreft ‘de zorg’.
Hierbij wordt dan vaak verwezen naar voorbeelden, zoals ziekenhuizen en woon- en zorgcentra.

X
X
X
X