COVID19-maatregelen : mondneusmaskerverplichting vervallen

COVID19-maatregelen : mondneusmaskerverplichting vervallen

Sinds het begin van de coronapandemie wordt door de overheid aan de voorzieningen gevraagd hun werking aan te passen en werden hiervoor richtlijnen uitgevaardigd. Op 14 maart mochten we als voorziening geïnformeerd worden dat, gelet op de epidemiologische situatie en de opgedane expertise, de voorzieningen de mogelijkheid kregen om hun eigen beleid uit te werken. Elke voorziening was evenwel nog steeds gehouden aan enkele basismaatregelen, zoals de algemene verplichting het mondneusmasker steeds te hanteren.

COVID19 : richtlijnen preventieve maatregelen

COVID19 : richtlijnen preventieve maatregelen

Voorbije vrijdag kwam het overlegcomité samen en werd beslist om naar de zogenaamde “code geel” te gaan, verwijzend naar de corona-barometer. Oef…!
In de berichtgeving werd echter ook steeds aangegeven dat de versoepelingen van de richtlijnen, zoals bv. het gebruik van mondneusmasker, uitzonderingen kent, zoals bv. wat betreft ‘de zorg’.
Hierbij wordt dan vaak verwezen naar voorbeelden, zoals ziekenhuizen en woon- en zorgcentra.

Prioritaire boosterprik voor wie nog geen gekregen heeft…

Prioritaire boosterprik voor wie nog geen gekregen heeft…

De voorbije weken hebben heel wat collega’s reeds hun boosterprik ontvangen, via een van de psychiatrische ziekenhuizen of het lokaal vaccinatiecentrum. De uitnodigingen werden in eerste instantie bezorgd aan de bij de overheid reeds ‘gekende’ ‘zorgverleners’ en ook niet gekende zorgverleners kregen de mogelijkheid alsnog aan te sluiten op de toedieningsmomenten in PZ Onzelievevrouw.

Ondertussen heeft de overheid een portaal voorzien waarop ‘nieuwe’ zorgverleners zich kenbaar kunnen maken om alsnog in aanmerking te komen voor een prioritaire boosterprik.

COVID-vaccin : stand van zaken

COVID-vaccin : stand van zaken

Ondertussen weten we met z’n allen dat het COVID-vaccin een duidelijk positief effect heeft. Wie alsnog besmet wordt met het Corona-virus kan ziek worden, maar zelden in die mate dat een opname in een ziekenhuis noodzakelijk is. Laat staan een opname op intensieve zorgen.
Anderzijds is ook duidelijk dat het geen volledige, noch langdurige immuniteit biedt, alsook besmetting niet onmogelijk maakt.

X
X
X
X