Vacature ervaringswerker(s) in team(s) Begeleiding & Behandeling (m/v/x)

Gezocht : nieuwe collega

Covias ziet ervaringsdeskundigheid als een wezenlijke, aanvullende en gelijkwaardige bril om naar psychische kwetsbaarheid en herstel te kijken. Naast het ervaringswerk dat er nu al gebeurt, willen we ervaringsdeskundigheid verder binnenbrengen in de teams van Begeleiding en Behandeling. Daarom zijn we op zoek naar meerdere ervaringswerkers om de teams te versterken.

(Interne) vacature : trajectbegeleider cluster zuid

Naar aanleiding van het bijsturen van het engagment van PC Sint-Amandus met betrekking tot inzet van medewerkers in Covias, inclusief het voorzien van ondervanging van zogenaamde CAO-dagen / ELB-uren, voorziet men een bijkomende inzet van een voltijdse trajectbegeleider in cluster zuid. Dit in eerste instantie via een contract bepaalde duur, maar met duidelijk en concreet perspectief op een vaste betrekking.

X
X
X
X